Az amerikai püspökök üdvözlik a Legfelsőbb Bíróság döntését a vallásszabadságról

Kitekintő – 2020. július 13., hétfő | 16:13

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága igazat adott a Szegények Kis Nővérei Kongregációnak és két katolikus iskolának. Az amerikai püspökök szerint fontos győzelmet jelentenek az ítéletek a vallás- és a lelkiismereti szabadság terén.

A Legfelsőbb Bíróság két különböző ügyben is igazat adott a katolikus intézményeknek. Mindketten azért fellebbeztek, hogy joguk legyen lelkiismereti alapon megtagadni valamilyen kötelezettséget. Egyikük ügyében az Obama-kormány által bevezetett egészségügyi reform alkalmazása terén, másikuk ügyében a felekezeti iskolák szabadságának tiszteletben tartása terén hozott kedvező döntést a legfőbb bírói testület.

A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében igazat adott a Szegények Kis Nővérei Kongregációnak, amely a szegény idős emberek ellátásával foglalkozik. A rend az „Obamacare” előírásai ellen fellebbezett, amely a nem istentiszteleti, de vallási intézményeket is kötelezi, hogy az alkalmazottaik számára nyújtott egészségügyi biztosításuk fedezze az abortusz és a fogamzásgátlás költségét is. Ennek megtagadása esetén súlyos büntetéseket helyezett kilátásba az Obama-adminisztráció.

A kongregáció 2014-ben már fontos győzelmet aratott, amikor a Legfelsőbb Bíróság elismerte jogát e kötelezettség alóli mentességre. A rend mégis fellebbezést nyújtott be a kormánnyal elért kompromisszum ellen, amely lehetőséget nyújtott a felekezeti szervezeteknek, hogy elutasítsák a fogamzásgátlás költségének fedezését. A kompromisszum részeként ugyanis az alkalmazottaik kérhették az államtól a fogamzásgátlással kapcsolatos költségeik visszatérítését. A Szegények Kis Nővérei Kongregáció szerint azonban ez a kompromisszum cinkossá tette a rendet a fogamzásgátlás biztosításában, ami szembenáll vallási alapelveikkel.

A Legfelsőbb Bíróság másik ítélete a felekezeti nevelőintézetek szabadságát érinti, vagyis hogy alkalmazottaik kiválasztásában vallási alapelveik szerint dönthetnek anélkül, hogy az állami hatóságok ebbe beavatkozhatnának. Ezen a téren a szövetségi igazságszolgáltatási rendszer legfelsőbb fokú bírósága a Guadalupei Miasszonyunkról és a Szent Jakabról elnevezett iskola javára döntött.

Az amerikai püspökök az ítéletek kapcsán elégedettségüknek adtak hangot. Hatalmas előrelépésnek nevezték a döntéseket a vallás- és a lelkiismereti szabadság területén az országban. Két nyilatkoztatot is közzétettek a Legfelsőbb Bíróság e két ítéletéről. Az egyiket Thomas Wenski érsek, az USA püspöki kara vallásszabadsági bizottságának elnöke és Joseph Naumann érsek, a testület életvédő tevékenységének vezetője írta alá, a másikat Wenski érsek és Michael Barber jezsuita szerzetes, Oakland püspöke, a püspöki konferencia katolikus nevelésügyi bizottságának elnöke jegyezte.

Az amerikai főpásztorok szerint a Szegények Kis Nővérei hosszú pereskedése elkerülhető lett volna, mint más hasonló esetekben is, ha felmentést kapnak a lelkiismereti alapon tiltakozók a fogamzásgátlás biztosításának fedezése alól. „A fogamzásgátlás nem egészségügyi ellátás, és a kormánynak nincs joga a szerzetesrendeket arra kényszeríteni, hogy együttműködjenek a gonosszal” – nyomatékosítja az amerikai püspöki kar nyilatkozata. Annak a reményüknek adnak hangot, hogy ez az ítélet véget vet a kormány vallásos emberek elleni diszkriminációjának. Ugyanakkor éberségre hívnak a jövőt illetően.

A püspökök hasonló álláspontot fogalmaznak meg a két katolikus iskolát érintő ítélet kapcsán is: „A nevelés az Egyház küldetésének központi aspektusa, az irgalmasság lelki cselekedeteinek egyike. A Guadalupei Szűz Mária és a Szent Jakab nevét viselő iskolának az alkotmány által elismert joga, hogy kiválassza alkalmazottait, akik ezt az egyházi küldetést végzik. A kormánynak nincs felhatalmazása arra, hogy beleavatkozzon ezekbe a döntésekbe, amelyek e misszióra vonatkoznak.”. „A Legfelsőbb Bíróság ítélete helyesen ismerte el az állami hatóságok e korlátját” – állapítja meg az amerikai püspöki konferencia.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: VaticanNews

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria