Az Egyesült Államok püspökei nemzeti eucharisztikus kongresszust terveznek 2024-re

Kitekintő – 2021. október 25., hétfő | 10:34

Az Amerikai Egyesült Államok püspökei november 18. és 22. között tartják őszi közgyűlésüket Baltimore-ban. A napirend szerint a főpásztorok két tervezetet hagyhatnak jóvá: 2024-re nemzeti eucharisztikus kongresszust hirdetnek meg, illetve egy korábban kidolgozott dokumentumot is elfogadhatnak, amely az Eucharisztia mai szerepét, jelentőségét tárgyalja és mélyíti el.

A koronavírus-járvány miatt közel két év után első alkalommal fognak személyesen találkozni a püspökök. A 2020-as tavaszi közgyűlést a hirtelen kirobbant járvány miatt lemondták, a következő kettőt pedig online tartották meg. A mostani közgyűlés során a püspökök megvizsgálják a „Eucharistic Revival”, azaz az eucharisztikus újjászületés hároméves tervét, amelyet a püspöki konferencia elnöke a júniusi közgyűlésen terjesztett be. A dokumentum címe Eucharistic Revival: My Flesh for the Life of the World (Eucharisztikus újjászületés: Az én Testem a világ életéért). A tervezet választ ad a 2019-ben a Pew Research Center (Pew Közvéleménykutató Központ) felmérési eredményeire, amelyek szerint az amerikai katolikusok hiányosan vagy tévesen értelmezik az Eucharisztiát. Ennek egyik legszembetűnőbb mutatója, hogy az eredmények szerint 69 százalékuk – tehát a magát katolikusnak mondók bő kétharmada – nem hisz Krisztus valóságos szentségi jelenlétében. Éppen ezért tartják szükségesnek az amerikai püspökök, hogy elindítsák az eucharisztikus megújulást, mert a pandémia okozta lezárások és távolmaradás a szentmisékről csak tovább súlyosbították a helyzetet.

A tervezet szerint 2022-ben kezdődő folyamat három fázisból állna. Az első lépésben „eucharisztikus misszionáriusok” képzésére kerülne sor, akiknek az lenne a feladatuk, hogy tematikus katekézis keretében megismertessék a hívekkel az Eucharisztia valódi jelentését, továbbá hogy szentségimádást szorgalmazó kezdeményezéseket vezessenek be a plébániákon. A hároméves időszak csúcspontja 2024-ben lenne, amikor is összehívják a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust, a püspöki konferencia 2021–24 közötti időszakra vonatkozó lelkipásztori akciótervének megfelelően.

A közgyűlés munkálatainak előterében áll az Eucharisztia értelméről és jelentőségéről szóló nyilatkozat jóváhagyása, amelyet a püspöki konferencia hittani szakbizottsága állított össze. A dokumentum harmadik része a következetes eucharisztikus életről, a Szentség méltóságáról szól, amiből a szentáldozás és az áldoztatás iránti igény fakad. A dokumentum azoknak a világi áldoztatóknak is segíteni próbál, akik nyilvános egyházi megbízatásból járnak el, de mégsem osztják a Krisztus reális jelenlétéről szóló hivatalos egyházi tanítást. A kérdés élénk vitát váltott ki a júniusi utolsó plenáris ülésen. Néhány püspök azon aggodalmának adott hangot, hogy vajon valóban célszerű-e a témával kapcsolatban hivatalos dokumentumot kiadni. A kétkedők attól tartanak, hogy megosztottság alakul ki az egyházban, és hogy egyesek az Eucharisztiát politikai eszközként értelmezik majd.

A Ferenc pápa által október 10-én elindított 2021 és 2023 közötti szinodális folyamattal kapcsolatban is további fontos viták várhatók, mely az e témával foglalkozó amerikai püspöki szinódussal zárul.

Az őszi közgyűlésen szó lesz még a családi lelkipásztorkodásról, a liturgiáról és a szociális lelkipásztorkodásról. A munka során a püspökök megválasztják néhány bizottság és testület elnökét és igazgatóját, valamint jóváhagyják a püspöki konferencia költségvetését. A közgyűlést az Egyesült Államok apostoli nunciusa, Christophe Pierre érsek és José H. Gomez érsek, a püspöki kar elnöke nyitják meg.

Forrás: és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria