Az igazi Európa szolidáris – Parolin bíboros a Bledi Stratégiai Fórumon

Kitekintő – 2021. szeptember 5., vasárnap | 14:01

Az Európa jövőjéről szóló, Szlovéniában tartott fórumon felszólalt Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, aki az országban tett a napokban látogatást. Augusztus 31-én szentmisét mutatott be Szlovénia függetlenségének 30. és Szent II. János Pál pápa szlovéniai látogatásának 25. évfordulója alkalmából.

Parolin bíboros a brezjei nemzeti Mária-kegyhelyen bemutatott szentmiséjének homíliájában hangsúlyozta, hogy a szabad és demokratikus szülőföld, amely az igazságosság, a tisztelet, a testvériség és az egymás iránti szolidáris szeretet értékein alapszik, rendkívül nagy érték, mert közvetlenül kapcsolódik az emberi méltósághoz. Ezt az ország függetlenné válását követően tett apostoli látogatása alkalmával Szent II. János Pál pápa is örömmel üdvözölte arra buzdítva a szlovén népet, hogy a keresztény hitben és a legszilárdabb erényekben keressék az erőt a jövő építéséhez.

Azóta Szlovénia sok lépést tett előre, 2004-től az Európai Unió tagja. A keresztény alapítók nyomdokain ma is szükség van arra, hogy az ember és a társadalom stabilitása Isten Igéjére épüljön – hangsúlyozta Parolin bíboros. Szent XXIII. János pápa Pacem in Terris kezdetű enciklikájában fogalmazta meg, hogy szilárd alapokra, így az igazságra, igazságosságra, szabadságra és szeretetre építsük otthonunkat. Az igazság, szabadság és igazságosság gyümölcse az a szeretet, amelyet kérjünk Szlovéniának, Európának és az egész világnak – mondta homíliájában Parolin bíboros.

A bíboros államtitkár felszólalt a Bledi Stratégiai Fórumon (BSF) is, ahol Európa jövője állt a nemzetközi összejövetel középpontjában augusztus 31. és szeptember 2. között. Megállapította, hogy

korunkban egyre nő a bizalmatlanság a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek iránt, amely kihat az európai tervekre és gyengíti az Európához tartozás érzését.

Ha a kontinens jövőjéről és az európai identitás újbóli felfedezéséről elmélkedünk, akkor alapvetően fontos, hogy az egyházakkal, vallásos közösségekkel is párbeszédet folytassunk, amelyek hozzájárulnak az európai értékek formálásához. Az európai projekt középpontjában pedig a szolidaritás áll, amely nem korlátozódhat Európa határaira – állapította meg a bíboros államtitkár.

A szolidaritás jegyében Parolin bíboros a migránsok ellátása és befogadása érdekében globális erőfeszítéseket sürgetett. Továbbá hangsúlyozta a demográfiai kérdés sürgető jelentőségét, amelynek kapcsán a családok megsegítésére ösztönzött. Hosszú távú családpolitikákra van szükség, amely a fiatalok foglalkoztatásával és az ebből fakadó biztos jövő megteremtésének lehetőségével vegye kezdetét. Alapvetően fontos Európa jövőjének tekintetében az, hogy a családok biztos alapokon fejlődni tudjanak.

Szintén a jövő távlatait előrevetítve a bíboros államtitkár szerint szükség van az Európai Unió stratégiai önállóságára, amely két dolgot jelent: az egyik, hogy az európai országoknak partnerként kell egymásra tekinteniük és együttműködniük, a másik pedig, hogy a stratégiai autonómiának nyitottnak kell lennie a más nemzetekkel való együttműködésre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria