Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció jegyzéke Isten igéjének vasárnapjáról

Kitekintő – 2020. december 20., vasárnap | 17:51

December 17-én, Robert Sarah bíboros aláírásával jelent meg az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció jegyzéke Isten igéje vasárnapjáról, melyet Ferenc pápa rendelt el 2019. szeptember 30-án Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű, motu proprio formájában írt apostoli levelében. Az ünnep az évközi időszak harmadik vasárnapjára került.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció jegyzékének célkitűzése, hogy „Isten igéjének vasárnapja fényénél tudatosítsa a Szentírás jelentőségét a hívek életében, kezdve Isten igéjének liturgikus meghirdetésével, mely élő párbeszédkapcsolatot teremt Isten és népe között”. A jegyzék mindenekelőtt figyelembe ajánlja a „szentmiseolvasmányok rendjének általános rendelkezéseit (praenotanda), melyek összefoglaló jelleggel mutatják be Isten igéjének teológiai, liturgikus és pasztorális alapelveit a szentmise, a szentelmények és a zsolozsma végzésekor”. A tíz pontból álló jegyzék legfontosabb gondolatai:

A liturgiában felolvasott szentírási üzenet révén Isten szól népéhez, Krisztus maga hirdeti meg örömhírét, melynek csúcspontja az evangélium felolvasása, amit jól kiemelhet az evangéliáriummal történő bevonulás és annak oltárra helyezése.

A szentmise olvasmányos könyve, a lekcionárium a miseolvasmányok rendjével Isten igéje egészének megismerésére vezet. Éppen ezért kell figyelembe venni az adott olvasmányokat, illetve azokat nem szabad mással helyettesíteni.

Használjuk a liturgia számára készített szentírásfordítást – buzdít a jegyzék, és külön ajánlja a válaszos zsoltár énekelt formáját, amellyel az imádkozó egyház válaszol Urának.

A homíliák az elhangzott igéből induljanak ki, és a liturgikus év során összefüggően fejtsék ki a hit titkait. A lelkipásztorok nagy felelőséggel értessék meg a hívekkel a Szentírás üzenetét. Biztosítsanak különleges helyet a csendnek, hogy imádság, elmélkedés révén elmélyíthessék a szívükben Isten igéjét.

Az Egyház mindig is nagy jelentőséget tulajdonított azoknak a személyeknek (pap, diakónus és lektor), akik felolvassák Isten igéjét. Ez a szolgálat azonban mély benső és külső felkészülést igényel, hogy méltó módon hirdessék a Szentírás szövegét, kerülve mindenféle rögtönzést (improvizálást).

Legyen az Egyház gondja, hogy a felolvasóhelynek (ambó) megfelelő méltóságot biztosít, az oltárral összhangban, hiszen az egyik Isten igéjének, a másik Isten Testének az asztala. Az ambónál olvassák és éneklik az olvasmányokat, a zsoltárt, az evangéliumot, a húsvéti Exultet öröméneket; itt hangzik fel a hívek könyörgése, de kevésbé alkalmas ez a hely a hirdetésekre, technikai közlésekre.

A liturgikus olvasmányos könyvek megjelenésüknél és használatuknál fogva szítsanak tiszteletet Isten misztériuma iránt, ezért méltatlan közönséges lapok, fénymásolatok vagy segédkönyvek használata a szabályos liturgikus könyvek helyett.

A jegyzék ajánlja, hogy Isten igéjének vasárnapja közelében szervezzenk olyan találkozókat, melyek felkészítenek a Szentírás értékelésére és megértésére, ahogy az Egyház imádságban olvassa folytatólagosan Isten igéjét.

Isten igéjének vasárnapja egyúttal jó alkalom arra, hogy elmélyítsük a Szentírás és az imaórák liturgiája, a szent zsolozsma közötti kapcsolatot, ezzel is segítve a reggeli és esti dicséret közösségi imádkozását.

Az Egyház szentjei között, akik valamennyien Jézus Krisztus evangéliumának tanúságtevői, javasolhatják Szent Jeromos példáját, aki különlegesen nagy szeretetet tanúsított a Szentírás iránt.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció jegyzéke Isten igéjének vasárnapjáról Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli leveléből vett idézettel zárul: „Az egész evangelizáció Isten meghallott, átelmélkedett, megélt, ünnepelt és tanúsított szavára épül. A Szentírás az evangelizáció forrása. Éppen ezért állandóan nevelődnünk kell az ige meghallására. Az Egyház nem evangelizál, ha nem engedi, hogy folyamatosan evangelizálódjon. Elengedhetetlen, hogy Isten szava »egyre inkább minden egyházi tevékenység szíve legyen«.” (EG 174)

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria