Az oltás és a családok támogatása mellett – Tavaszi ülését tartja az olasz püspöki kar

Kitekintő – 2021. március 24., szerda | 18:42

Az olasz püspökök március 22–24. között tartják tavaszi ülésüket. Gualtiero Bassetti bíboros elnök megnyitóbeszédében a Covid-19-járvány által előidézett törésekről beszélt. Ezek egyike a növekvő szegénység és ezzel együtt a szervezett bűnözés beszivárgása, a másik pedig az online iskolai oktatás miatt kialakult egyenlőtlenség a diákok között.

Az olasz főpásztorok fő témája a szinodalitás és az Amoris laetitia-családév is.

Világunkon kitörölhetetlen nyomot hagyott a pandémia, mely csak Olaszországban több mint százezer ember életét követelte. Az Olasz Püspöki Konferencia elnöke a testület állandó tanácsa tavaszi ülésének megnyitóján arra szólította az intézményeket, hogy ennek fényében hozzák meg „azonnali és nehéz” döntéseiket, hogy konkrétan orvosolni tudják az ország sok sebét. Az Egyház pedig legyen egyre inkább missziós lelkületű, induljon el a pápa által kijelölt szinodális úton.

Állandó kritikus helyzetet eredményezett a világjárvány, mely alaposan próbára teszi az egészségügyi rendszert. Az orvosok, ápolók fáradhatatlan munkája ellenére is folyamatos emberi és anyagi erőforráshiánnyal küzdenek Olaszországban. Ezzel egyidejűleg egyes betegségek kezelése és gyógyítása is aggasztóan lelassult vagy elmaradt.

Az új olasz kormánytól ezért azt kérik a püspökök, hogy fokozzák a vakcinakampányt, és támogassák a gazdasági rendszert, hogy ne súlyosbodjon tovább a válság, ami a foglalkoztatásra és végső soron a családi jövedelmekre is kihat. Fény a sötétségben a vakcinák nyújtotta lehetőség.

Ezért tekintsünk bizalommal az oltási kampányra, amit óvatosan és nagy komolysággal kell végezni. Gualtiero Bassetti emlékeztetett rá, hogy az olasz helyi egyház felajánlotta nem liturgikus célú épületei egy részét oltópontoknak, mint ahogy korábban már számos egyházmegyei ingatlant bocsátottak orvosok, ápolók, polgárőrök, karanténba szorult emberek, betegek, szegények és a koronavírus-járvány miatt szenvedők részére. „Kötelességünk oltást biztosítani a kevésbé szerencsés országokban élőknek is” – hangsúlyozta az olasz püspökkari elnök.

A kihívások köre igen széles: egészségügy, foglalkoztatás, fiatalok, iskola, harc a nyomor felszámolásáért.

A gazdasági válság, amelyet a pandémia idézett elő, két fontos területen okozott törést: ez a szegénység és a nevelés. A szegénység által okozott résen át beszüremkedik az illegalitás.

Termékeny talaj az uzsora, a bűnözés, a maffia számára – figyelmeztetett a bíboros. 2020-ban a Karitász adatai szerint majdnem kétmillió embert támogattak olaszországi hálózatukon keresztül. A jövedelem nélkül maradt családok és a nagy likviditáséhséggel küzdő vállalkozások miatt életbevágó azonnali finanszírozással közbelépni. Így ugyanis elkerülhető a további adóssághalmozás, és biztosítani lehet a méltó életet mindenkinek.

A demográfiai csökkenés is aggasztja az olasz főpásztorokat. „Olyan gazdasági, társadalmi és kulturális tervre van szükség, ami segíti a családokat és a fiatalokat” – tette hozzá az elnök.

A másik nagy törés a nevelés, az iskolai és sporttevékenységek területén jelentkezett, de éreztette hatását a lelkipásztori munkában is.

A fertőzések visszaszorítása érdekében elrendelt távoktatás alkalmazása sajnos a felszínre hozta az észak és dél közötti különbségeket Olaszországon belül: nem minden gyerek vagy fiatal tud azonos feltételekkel között hozzájutni a digitális oktatáshoz.

Don Lorenzo Milani XX. századi olasz reformpedagógus tanítását kell követni ebben: „Ha elveszítjük őket (a legutolsókat), az iskola többé már nem iskola. Kórház, mely az egészségeseket gyógyítja, és elutasítja a betegeket.”

A március 19-én megkezdődött Amoris laetitia-családév kedvező időszak lesz arra, hogy az Egyház és a társadalom újra a családra összpontosítson. Annál is inkább, mert a család java döntő a világ és az Egyház jövője szempontjából. Ez kiderült a pandémia okozta nehézségeknél is, amikor az otthoni közösségek örömforrások voltak a bajban.

Az olasz főpásztorok a pápa által elindított szinodális útról is beszéltek.

A változó világban úgy tudjuk hirdetni az evangéliumot, ha missziós plébániaként működünk. A mai valóság szenvedésről beszél nekünk, az emberek elveszettnek érzik magukat, düh és szorongás közepette tekintenek a jövőbe.

2015-ben a firenzei nagygyűlésen nemzeti szinódusra hívott a pápa, melyet közösségről közösségre, egyházmegyéről egyházmegyére kell megvalósítani. Együtt lenni, együtt cselekedni és együtt haladni a feltámadt Krisztussal. Erre a háromra épül az irányvonal, egyházaink jövője ebből a folyamatos és dinamikus mozgásból nő ki. Olyan közösséggé alakul, amelyik hirdeti, ünnepli és szövi a testvériség szálait.

Az olasz főpásztorok tavaszi ülésükön megvitatják az országban működő papság helyzetét, különös tekintettel a szemináriumi képzés kihívásaira, illetve a külföldről érkezett papok jelenlétére. Három közlemény várható: az első a Ferenc pápa által kiadott, Spiritus domini kezdetű motu proprio rendelkezéssel kapcsolatos, amely a nők lektori és akolitusi szolgálatának bevezetését szorgalmazza; a második a Nevelésügyi Kongregáció legújabb három dokumentumát érinti, amelyek az olasz felsőoktatási intézmények összevonásáról, illetve a szerzetesi fakultások monitorozásáról szólnak; a harmadik pedig a Mediterráneum: a béke határvonala elnevezésű folyamat előrehaladására vonatkozik.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria