Beiktatták az új bukaresti érseket – Erdő Péter és Veres András is jelen volt az ünnepi szertartáson

Kitekintő – 2020. január 11., szombat | 15:01

A bukaresti Szent József-székesegyházban január 11-én beiktatták érseki hivatalába Aurel Percă püspököt, akit Ferenc pápa november 21-én nevezett ki a bukaresti főegyházmegye érsek-metropolitájává a 75. életévét betöltött Ioan Robu utódjául. Az ünnepi szentmisén jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.

Az új érsek-metropolita beiktatásán együtt ünnepelt két bíboros, huszonnégy püspök, több mint kétszáz pap és több ezer hívő; részt vettek a szertartáson az ortodox egyház és a zsidó hitközség vezetői, a román polgári és politikai élet képviselői, közöttük Ludovic Orban miniszterelnök.

Az ünnepi szentmise keretében Miguel Maury Buendía bukaresti apostoli nuncius olvasta fel Ferenc pápa kinevező bulláját.

Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája

Tiszteletre méltó testvérének, Aurel Percă eddigi maurianai c. püspöknek és a jászvásári egyházmegye segédpüspökének, Bukarest kinevezett érsek-metropolitájának üdvözlet és apostoli áldás.

Minden nemzetnek és népnek mennyei, igaz békét és az Úrban tiszta szeretetet kívánva, Szent Péter küldetésétől vezetve az egész Egyházat kormányozva kifejezett figyelemmel törekszünk arra, hogy tehetséges pásztorokat nevezzünk ki minden katolikus közösség élére. Annak okán, hogy nemrég a Bukaresti Érsekség törvényes pásztor nélkül maradt, miután tiszteletre méltó testvérünk, Ioan Robu, aki majdnem harminc éven keresztül buzgalommal vezette ezt a nyájat az üdvösség felé, lemondott ennek vezetéséről, igyekszünk egy új elöljárót kinevezni a főegyházmegye élére, hogy az semmiben ne szenvedjen kárt.

Mivel te, tiszteletre méltó testvérünk, húsz éven keresztül a jászvásári egyházmegyében szorgalmasan láttad el püspöki feladataidat, emberi és papi értékekkel bőségesen felvértezettnek mutatkozol, alkalmasnak találunk arra, hogy rád bízzuk ezt a fontos szolgálatot. Ezért meghallgatva a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli hatalmunkkal téged felmentünk eddigi püspöki és segédpüspöki kötelezettségeid alól és bukaresti érsek-metropolitává nevezünk ki, megadva az ezen hivatalhoz fűződő jogokat és kötelességeket az erre vonatkozó egyházjogi előírások szerint.

Legyen gondod arra, hogy a klérussal és a hívőkkel megfelelő módon megismertesd ezen kinevezésedet, azért, hogy téged elismerjenek és mint törvényes pásztorukat fogadjanak el, jó cselekedetekkel, de legfőképpen imáikkal segítsenek abban, hogy apostoli küldetésed beteljesítsd. Következtetésképpen tiszteletre méltó testvér, arra buzdítunk, hogy az Istenszülő Boldogságos Szűz Mária és Anton Durcovici, Veronica Antal és Vladimir Ghica boldogok közbenjárására folytonosan imádkozz a rád bízott nyájért, és arra tanítsd, hogy szeretettel őrizzék az isteni parancsolatokat, az isteni Tanítót kövessék minden nap, mert ő irgalmas, felüdít mindenkit, aki fáradt és aki terheket hordoz (vö. Mt 11,28–30).

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2019. esztendejében, november 21-én, pápaságunk hetedik évében.

Ferenc

Ezt követően Ioan Robu emeritus érsek átnyújtotta a pásztorbotot Aurel Percănak, majd az új főpásztor elfoglalta érseki székét; a főegyházmegye segédpüspöke, papjai, az egyházmegye területén szolgáló szerzetespapok egyenként eléje járultak, és békeköszöntéssel (kézfogással) kifejezték engedelmességüket és tiszteletüket.

Ünnepi homíliájában Aurel Percă metropolita érsek a pásztorbotról mint a püspöki szolgálat jelképéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a pásztorbot nemcsak a püspöki szolgálat, hanem az Úr Jézus jelképe is, aki mint Jó Pásztor vezeti híveit.

Ubi episcopus, ibi Ecclesia, azaz ahol a püspök, ott az egyház, mondták régebben, de ma is igaz ez, hisz ahol a püspök, ott lesz jelenvalóvá Krisztus misztikus teste – mondta az új főpásztor, majd felidézte 1999-ben történt püspökszentelését is, a felszentelő imát, melyben a szentelő püspök a Szentlélek segítségét kéri az újonnan felszenteltre azért, hogy méltóképpen végezhesse szolgálatát.

Aurel Percă kiemelte: amikor átvette Ioan Robu nyugalmazott érsektől a pásztorbotot, akkor érezte azt, hogy ezennel átveszi az egyházmegye vezetésének minden örömét és nehézségét. Kijelentette: szentbeszédében nem akarja püspöki szolgálatának pasztorális terveit ecsetelni, hanem meg szeretné ismerni a reá bízottakat és velük együtt akar munkálkodni az örömhír terjesztésében.

A képen (balról jobbra haladva): Iosif Păuleţ iași-i megyéspüspök, Erdő Péter bíboros, Aurel Percă bukaresti érsek, Petru Gherghel emeritus iași-i megyéspüspök

A szentmise végén az új érsek megköszönte Ferenc pápának a kinevezést, mindenkinek a jelenlétet és Szent Ágoston gyakran idézett gondolatát elevenítette fel: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.”

Ioan Robu emeritus érsek köszöntötte az új főpásztort, majd Claudiu Pop balázsfalvi kuriális segédpüspök tolmácsolta Lucian Mureșan balázsfalvi görögkatolikus bíboros-nagyérsek, a Romániai Püspöki Konferencia alelnöke köszöntő szavait.

*

Aurel Percă 1951. augusztus 15-én született a jászvásári püspökséghez tartozó Săbăoaniban (Szabófalva, Neamț megye). Az elemi iskolát (1965) és a líceumot (1969) szülőfalujában végezte. Jászvásáron 1973-ban elvégezte a kántoriskolát, majd 1979-ben a teológiát. Jakab Antal püspök a jászvásári egyházmegye számára szentelte pappá 1979. június 29-én. Papságának eddigi negyven éve alatt több pasztorális és vezető tisztséget is betöltött. 1979–1980-ban a bákói Szent Miklós-plébánián volt segédlelkész. 1980-ban Rómában folytatta tanulmányait, ahol patrisztikából bakkalaureátust szerzett (1983) a Pápai Keleti Intézetben, 1985-ben pedig morális teológiából abszolvált a Pápai Szent Alfonz Akadémián. Hazatérve a jászvásári püspökségen volt irodaigazgató, a teológián pedig erkölcstant és patrisztikát tanított. 1989 és 1994 között a Jászvásári Szent József Szeminárium rektora, 1994. augusztus 1-jétől az egyházmegye általános helynöke volt, emellett továbbra is tanított a teológián.

1999. szeptember 29-én II. János Pál pápa maurianai címzetes püspökké és a jászvásári egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Püspökké 1999. december 8-án szentelte Petru Gherghel megyéspüspök, Jean-Claude Périsset apostoli nuncius és Ioan Robu bukaresti érsek a jászvásári székesegyházban. Püspöki jelmondata: In caritate radicati et fundati – Verjetek gyökeret és vessetek alapot a szeretetben (vö. Ef 3,17). 

A Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye Románia déli részén fekszik, 17 megyét és Bukarestet foglalja magába, területe 91 951 négyzetkilométer. Az egyházmegyét XIII. Leó pápa alapította az akkori bukaresti kormány szorgalmazására 1883. április 27-én a Praecipuum munus kezdetű apostoli levelével, a püspökség központjaként pedig a fővárost jelölte meg. Első püspöke a passzionista szerzetes, Ignatius Paoli volt. A legutóbbi, 2018-as összesítés szerint a bukaresti érsekséghez megközelítőleg 60 ezer hívő tartozik, 68 plébániája van, 97 pap és 39 szerzetes pap szolgál a főegyházmegye területén.

Forrás és fotó: Angelus Communication – a Bukaresti Római Katolikus Főegyházmegye sajtószolgálata; RomKat.ro

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria