Carlo Acutis boldoggá avatása egyre többeket ösztönöz a szolidaritásra

Kitekintő – 2020. október 15., csütörtök | 11:24

Október 10-én emelték az oltár dicsőségére Szent Ferenc városában a tizenöt éves korában, életszentség hírében elhunyt fiatalembert, akinek sorsa emberek millióinak lelkét érintette meg. Umbriában újabb és újabb kezdeményezések születnek: az eucharisztikus csodák, a betegség elfogadása ugyanúgy fontos téma, mint a szegényeknek szánt étkezde megnyitása.

Assisiben október 19-ig lehet Carlo nyitott koporsója elé járulni. A kegyelem és az ünnep légköre érzékelhető az umbriai városban, amióta szombaton boldoggá avatták Carlo Acutist, akit a pápa az Oltáriszentség szerelmesének nevezett. „Nem elégedett meg a kényelmes mozdulatlansággal, hanem megragadta korának szükségleteit, mert a leggyengébbekben Krisztus arcát látta. Tanúságtétele jelezze a mai fiatalok számára, hogy az igazi boldogság azáltal érhető el, ha Istent tesszük az első helyre, és szolgáljuk Őt testvéreinkben, különösen a legutolsókban” – mondta Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor.

Umbriában különböző kezdeményezéseket szerveznek, hogy az emberek jobban megismerjék Carlo rövid, de annál inkább rendkívüli életét, melyet áthatott a Jézussal való barátság, a Mária iránti szeretet és a szegények felkarolása. A földi maradványait őrző (Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett) Szűz Mária-templomban találkozót tartottak Betegség és Oltáriszentség, amikor a szenvedés világossággá válik címmel. Carlo 2006-ban hunyt el rendkívül gyors lefolyású leukémia következtében. Hogyan képes a keresztényi módon megélt szenvedés világossággá válni? A fiú nem rejtette véka alá félelmét és azt, hogy mennyire meglepte, ami történt vele, de rájött, hogy ez a megfelelő alkalom, hogy felajánlja szenvedését a pápáért és az Egyházért.

Bevezető felszólalásában Domenico Sorrentino püspök rámutatott a Boldog Carlo és Szent Ferenc közötti párhuzamra. Carlo Cirotto, a Perugiai Egyetem sejtbiológia-tanára Az eucharisztikus csodák a tudomány fényében címmel tartott előadást. Megindító tanúságtételek hangzottak el az orvosok részéről, akik Carlót ápolták élete utolsó szakaszában, mint ahogy Don Sandro Villa kórházlelkésztől is, aki feladta neki az utolsó kenetet. Este hat órakor pedig Renato Boccardo érsek, az umbriai püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét a templomban.

Szombaton a pápa képviseletében római helynöke, Agostino Vallini bíboros vezette a boldoggáavatási szertartást. Szentbeszédében kiemelte, hogy Carlo személyes, bensőséges, mély kapcsolatban állt Jézussal. Egy átlagos, mai fiatal volt, aki azonban rendkívüli példát hagyott itt nekünk. Szerette és ismerte az internetet, amit arra használt, hogy az evangéliumot, a szépet és a jót terjessze. Megvolt benne a képesség, hogy Istenhez vonzza az embereket személyes tanúságtételén keresztül. Az Eucharisztiából merítette erejét, mely az Istennel való kapcsolat csúcspontja. Ima és küldetés – ez volt hősies hitének két alappillére, melynek segítségével rövidre szabott földi élete minden pillanatában, főleg szenvedésében Istenre bízta magát.

Domenico Sorrentino, az Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadinó-i Egyházmegye püspöke a boldoggáavatási szertartás végén kihirdette, hogy Carlo Acutis emlékére étkezdét nyitnak a szegények számára, valamint minden évben támogatnak egy-egy projektet a harmadik világban, amelynek keretében segítséget nyújtanak a szolidáris gazdaság feltételeinek megteremtéséhez.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria