Egészen átadom magam Neked – Wyszyński bíboros Mária-tisztelete

Kitekintő – 2021. május 4., kedd | 12:02

Szeptember 12-én avatják boldoggá Stefan Wyszyński lengyel bíborost Varsóban. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv, a varsói Stefan Wyszyński Egyetem Teológiai Kara Mariológiai Tanszékének professzora írását olvashatják a főpásztor Mária-tiszteletéről.

Wyszyński bíborost nem lehet megérteni anélkül, hogy megértenénk a Boldogságos Szűzanyához fűződő viszonyát, továbbá Mária szerepét életében és apostoli munkájában. Három dimenzióban figyelhetjük ezt meg: személyes élete, a nemzet és az egész világ dimenziójában.

Mária szerepe a prímás személyes életében

A Mária-tiszteletet Stefan Wyszyński otthonról hozta, szüleitől örökölte. Kilencéves volt, amikor meghalt édesanyja, ez indította arra, hogy Máriát válassza lelki édesanyjának, és neki ajánlja egész életét: fiatalkorát, papságát, püspöki és prímási szolgálatát. Amikor 1925. augusztus 3-án Jasna Górán, a częstochowai Szűzanya kegyképe előtt bemutatta első szentmiséjét, meg is jegyezte: „olyan Anyát szeretnék, aki már mindig velem marad, aki nem hal meg, hogy jelen legyen minden szentmisémen”.

A Máriához fűződő személyes kapcsolat építésében vélhetően a letartóztatás ideje (1953–1956) jelentette a legfontosabb időszakot Wyszyński bíboros számára. Internálása elején, 1953. december 8-án a warmiai Stoczek kolostorában kelt „személyes felajánlása a Szent Szűznek”. Ebben ezt kérte: „Szűz Mária (…), fogadj engem örökre a Te szolgáddá és gyermekeddé. Légy segítőm minden lelki és testi szükségemben, valamint a másokért végzett papi szolgálatomban. Egészen átadom magam Neked, Mária, és a Te rabszolgádként szentelem Neked testemet és lelkemet.”

Lengyelország és a lengyel egyház érdekében végzett lelkipásztori tevékenységének máriás dimenziója

„Mindenben Máriára hagyatkoztam” – fogalmazta meg röviden, és ezt a teljes ráhagyatkozást valósította meg püspöki, majd prímási szolgálatában is. Internálásának utolsó szakaszában 1956-ban az egész lengyel nemzet nevében fejezte ki a Mária iránti szeretetet a „Jasna Góra-i eskü” formájában. Az eskü célja a lengyel nép keresztény életének megújulása volt. Tartalmában való elmélyülés és a nagy kilenced (1957–1965) felkészítette a nemzetet Lengyelország megkeresztelkedésének ezredik jubileumára, amelynek csúcspontjaként Wyszyński bíboros egész Lengyelországot Mária, az Egyház Anyja anyai rabságába ajánlotta Krisztus Egyházának szabadságáért (1966. május 3.) és a lengyelek elkötelezték magukat az egyetemes Egyház szolgálatára.

Fáradozása, hogy Mária betölthesse anyai küldetését minden ember életében

Miután megtapasztalta Mária gondoskodását hazája életében, a bíboros arra törekedett, hogy a Boldogságos Szűzanyát az Egyetemes Egyház Anyjaként tiszteljék. Az ő kezdeményezésére hirdette ki VI. Pál a II. vatikáni zsinat harmadik ülésszakának végén (1964. november 21.), hogy Mária az Egyház Anyja. Emellett a a lengyel prímás szorgalmazta, hogy a pápák teljesítsék a Szűzanya Fatimában elhangzott kérését és ajánlják fel neki az egész világot. A lengyel püspöki karral együtt négyszer fordult ezzel a kéréssel VI. Pálhoz (1964, 1969, 1971, 1974) és egyszer II. János Pál pápához (1980).

Az a Mária-tisztelet, amelyet Wyszyński bíboros megélt és hirdetett, a Szentháromság Egy Isten kultuszához vezetett püspöki jelmondata értelmében: „Per Mariam soli Deo”. Ennek a kultusznak a célja a katolikus hit megóvása volt Lengyelországban és a világon. Gyakorlatias jellegéből fakadóan a Szűzanya tisztelőit arra vezette, hogy Isten parancsolatait megtartva és az evangélium tanítása szerint éljenek.

Stefan Wyszyński: Miatyánk című kiadványunk kapható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fordította: Koncz Éva

Forrás és fotó: Ekai.pl

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria