Egy Csángóföldről származó román pap, Benoni Ambăruș lett Róma új segédpüspöke

Kitekintő – 2021. március 22., hétfő | 15:56

Ferenc pápa március 20-án római segédpüspökké nevezte ki Benoni Ambărușt, akit 2007-ben a Jászvásári (Iaşi-i) Római Katolikus Egyhámegyéből a római egyházmegyébe inkardináltak, adta hírül a jászvásári egyházmegye honlapja, az Ercis.ro. Püspöki kinevezéséig a Valle Muricana-i Szent Erzsébet és Zakariás-plébánián szolgált, 2018 óta a római egyházmegyei Caritas vezetője.

Benoni Ambăruș 1974. szeptember 22-én a Bákó megyei csángó településen, Somoskán született. A helyi iskola nyolc osztályának elvégzése után, 1989-től Jászvásáron tanult, majd Rómába került, ahol 1999-ben fejezte be tanulmányait; később dogmatikus teológiai licencitátust szerzett.

Jean-Claude Périsset szentelte pappá 2000. június 29-én Jászvásáron. Egy hónap lelkipásztori szolgálat után Benoni Ambăruș a Pápai Gergely Egyetemen tanult tovább. Tanulmányai végeztével Rómában lett plébánoshelyettes, azóta ott tevékenykedik.

Az új római segédpüspök Tronto címzetes püspöke lesz. A pápa egyházmegyéjének, a római egyházmegyének Angelo De Donatis bíboros a helynöke; munkájában öt segédpüspök segíti, valamint további két, speciális terület felügyeletével megbízott segédpüspök: egyikük az egészségügyi kérdéseket felügyeli; a karitatív munkát felügyelő segédpüspök a migránsokkal és az egyházak közötti misszióval foglalkozik – ez utóbbi terület lesz Benoni Ambăruș munkaköre

Benoni Ambărușt 2021. május elsején szentelik püspökké a lateráni bazilikában

– tájékoztatott az Ercis.ro és a Vatikáni Rádió.

Benoni Ambăruș kinevezése után először a Caritas római központjában mondott beszédet a nyilvánosság előtt. Beszédét a római egyházmegye honlapján tették közzé.

„Akik ismernek, valamennyire tudják, mennyire megható és váratlan mindez számomra, és lám, most mégis megtörtént. Engedjék meg, hogy néhány dolgot elmondjak, nagyon egyszerűen. Mindenekelőtt be kell vallanom, meg vagyok lepődve, hogy az Úr – az Egyházon keresztül, Ferenc pápa, a mi püspökünk által – rám, alázatos szolgájára tekintett. Tudatában vagyok annak, hogy Isten bőséges irgalmát árasztotta rám! A szívemben meglepetés, csodálkozás és a kérdés visszhangzik: Miért én, Uram?!

Köszönöm az Úrnak, teljes szívemből, irántam való jóságát. Egész életemet, történetemet beborítja ez a jóság. Köszönöm püspökünknek, Ferenc pápának a bizalmat, amit felém kinyilvánított. Egy idegen, egy római román lett római segédpüspök! Ezek az Úr tréfái… nekem csupán négy évet kellett volna Olaszországban maradnom. A romániai egyház szült és formált; a római egyház – a különböző közösségei által, amelyeknek tagjaival növekedtem – anyám volt és tanítóm, a társaim révén, akik apáim, testvéreim, nővéreim voltak. Különféle szolgálataim intenzív életiskolák voltak. Életem során

minden rám bízott szolgálat esetében ellenállás volt bennem, szinte harc az Úrral, hogy aztán elengedjem magam, egészen rábízva magamat.

És be kell ismernem, hogy mindig rengeteg áldást kaptam.

Szeretném most azt mondani, hogy derűs vagyok. De… az este könnyek között a következő szavakban leltem vigasztalást és békét: »Ne félj magadhoz venni menyasszonyodat – a benne fogant élet a Szentlélektől van!«

Íme, egyetlen erőm és biztonságom, hogy tudom gyengeségemet: öt kenyér és két hal, a többi az Úrtól van!

Elégedett vagyok, hogy az életemet az Isten országa szolgálatának tudom szentelni, ezzel a sajátos küldetéssel: a karitatív szeretet küldötte vagyok. A migránsok, vagyis akik szomjazzák az életet, tele vannak energiával, hogy magukból a legjobbat adják a maguk s városunk javára – ők nem csak szükséget szenvedők. Ezekben az években az a kiváltság ért, hogy az egyházmegyei Caritas keretében dolgozhattam, és sokszor elmondtam: mindannyian szegények vagyunk, én vagyok a legelső szegény, aki szükséget szenved az evangélium szegényeinek iskolájában. Megtanultam, mit jelent a hiány, a koldulás, mit jelent az imában való kiáltás, a megmentésre való várakozás, mit jelent hinni és bízni. Íme, mindazokra az ajándékokra, amelyeket megkaptam, most még további kegyelem halmozódik, ezt tudatosítom most abban a szent szolgálatban, amelyre meghívást kaptam” – mondta Benoni Ambăruș kinevezett római segédpüspök.

Fordította: Bodó Márta

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria