Elhunyt Jorge Arturo Medina Estévez chilei bíboros

Kitekintő – 2021. október 5., kedd | 19:20

Chilei otthonában október 3-án, Szent Ferenc „tranzitusa” napján, 94 esztendős korában elhunyt Jorge Arturo Medina Estévez bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció egykori prefektusa. A II. vatikáni zsinaton szakértőként vett részt, 2005-ben protodiakónus bíborosként pedig ő jelentette be a Szent Péter-bazilika loggiáján XVI. Benedek megválasztását. Ferenc pápa táviratban fejezte ki részvétét.

A chilei apostoli nunciusnak küldött táviratában Ferenc pápa részvétét fejezte ki Jorge Arturo Medina Estévez bíboros, Valparaíso nyugalmazott érseke halála miatt az elhunyt rokonainak, valamint a rancaguai egyházmegye és a valparaísói érsekség papjainak és híveinek, ahol Estévez bíboros lelkipásztorként szolgált. A Szentatya megemlékezett az önmegtagadó főpapról, aki éveken át hűséggel szentelte életét Isten és az egyetemes egyház szolgálatára, mint az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa. Ferenc pápa imádkozik az elhunyt lelki üdvéért, hogy az Úr adja meg neki az örök élet hervadhatatlan koszorúját, a gyászolóknak pedig apostoli áldását küldte a feltámadt Úrban való keresztény remény jeleként. 

Jorge Arturo Medina Estévez 1926. december 23-án született Santiago de Chilében. A chilei pápai katolikus egyetemen végezte teológiai tanulmányait, majd 1954 júniusában szentelték pappá. Egyházjogból doktorált. Pár év oktatói munka után a chilei katolikus egyetem teológiai karának dékánja lett, majd az egyetem nagykancellár-helyettese. 1962-ben XXIII. János pápa nevezte ki a II. vatikáni zsinat peritusának, szakértőjének; ebben a minőségében követte végig a zsinat munkálatait, több bizottság tagjaként.

A zsinat után továbbra is együttműködött a Római Kúria több szervezetével, tagja volt a kánonjogi kódex bizottságának és része volt a Katolikus Egyház 1992-ben közzétett katekizmusának az előkészítésében is. Tagja volt a Család Pápai Tanácsának, továbbá a latin-amerikai Ecclesia Dei bizottságnak. 1984-ben Szent II. János Pál pápa Rancagua segédpüspökévé nevezte ki, majd szentelte fel a Szent Péter-bazilikában. A pápa iránta mutatott bizalmának a jele volt, hogy 1992-ben a latin-amerikai püspökségek IV. konferenciájának főtitkári tisztét bízta rá. 1993-ban ugyancsak pápai felkérésre ő tartotta a Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatát, majd a Szentatya a chilei valparaísói egyházmegye püspökévé nevezte ki. 2000-ben a mexikóvárosi nemzeti eucharisztikus kongresszus pápai különleges küldötte volt.

A Római Kúria közvetlen szolgálatát 1996 júniusában kezdte meg, amikor Szent II. János Pál pápa az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció proprefektusává tette meg, majd két évvel később annak prefektusává nevezte ki. Az 1998. február 21-én tartott konzisztóriumon vehette át a pápa kezéből a bíborosi jelvényeket. 2005. február 24-én lett a bíborosi kollégium protodiakónusa. Szent II. János Pál pápa halála után részt vett a konklávén, és ő jelentette be a Szent Péter-bazilika loggiáján 2005. április 19-én XVI. Benedek pápa megválasztását, majd beiktatásakor ő helyezte nyakába a péteri palliumot.

Jorge Arturo Medina Estévez bíboros hosszú pályafutása alatt számos tanulmányt és könyvet írt, főként az egyháztan, a lelkiség és az egyházjog témakörében. Az ő nevéhez fűződik a II. vatikáni zsinat bemutatása Latin-Amerika katolikus egyháza számára, amit annak résztvevőjeként tudott hitelesen közvetíteni.

A chilei főpap a negyedik bíboros, aki az elmúlt két hét során halt meg. Halálával 215 főre csökkent a bíborosi kollégium létszáma. 121-en pápaválasztó, 94-en nem választó bíborosok.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria