Elhunyt William Joseph Levada bíboros, a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa

Kitekintő – 2019. szeptember 27., péntek | 15:12

83 éves korában, szeptember 26-án hajnalban Rómában elhunyt az amerikai William Joseph Levada bíboros, egykori San Franciscó-i érsek, a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa és az Ecclesia Dei Pápai Bizottság volt elnöke.

William Joseph Levada 1936. június 15-én született Long Beach-ben, negyedik generációs amerikaiként. A közeli Los Angelesben lépett szemináriumba, majd tanulmányait a római Pápai Észak-Amerikai Kollégium diákjaként folytatta. A Gergely Egyetemen dogmatikából szerzett doktorátust. Rómában szentelték pappá 1961-ben. Hazatérve Los Angelesben öt éven keresztül lelkipásztori munkát folytatott, és teológiát tanított a Szent János-szemináriumban.

1976-ban Rómába hívták, a Hittani Kongregáció munkatársa lett, és hat éven át dogmatikát tanított a Gergely Egyetemen. 1982-ben a kaliforniai püspöki testület elnöke lett. 1983-ban II. János Pál pápa Los Angeles segédpüspökévé nevezte ki. 1986-ban az Oregon állambeli Portland érsekévé nevezték ki, ahol kilenc éven át szolgált. Legfőbb feladatának a papképzés korszerűsítését és a papok lelki egységének szorgalmazását tekintette. Az Egyház mint alapvető szentség iránti elkötelezettsége jegyében ekkléziológiát, egyháztant tanított a kispapoknak.

II. János Pál pápa 1985 augusztusában San Franciscóba küldte utódlási joggal rendelkező segédérsekként, majd ugyanazon év karácsonyának harmadnapján érsekként is beiktatták. Az Egyesült Államok püspöki konferenciájában számos hivatalt is betöltött, többek között az amerikai katolikus egyetemek koordinálásában, a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás nemzeti kegyhely felügyeletében és a Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ irányításában vett részt.

1986 és 1993 között egyedüli amerikai püspökként vett részt a Katolikus Egyház Katekizmusa előkészítő bizottságában, mely II. János Pál pápa szívügye volt. 1997-ben részt vett az amerikai kontinensről szóló püspöki szinódus ülésein, majd a szinódus utáni tanács megbeszélésein. 2000-től az Egyesült Államok anglikán–katolikus párbeszéd tanácsának társelnöki tisztét töltötte be. A jubileumi szentév végén nevezte ki a pápa a Hittani Kongregáció tagjává, ahol már évek óta tevékenykedett.

2003-ban megszervezte és vezette a San Franciscó-i érsekség alapításának 150. évfordulóján tartott ünnepségsorozatot. 2003-tól három éven át az USA katolikus püspöki konferenciájának hittani bizottságát irányította.

XVI. Benedek pápa 2005. május 13-án, a fatimai Szűzanya emléknapján Levada bíborost nevezte ki a Hittani Kongregáció élére: a kongregáció alapszabálya szerint e prefektusi szolgálat együtt jár a Pápai Nemzetközi Biblikus Bizottság és a Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság elnöki tiszteinek ellátásával. XVI. Benedek pápa a 2006. március 24-én tartott konzisztóriumon bíborossá kreálta. Prefektusi megbízatását hét éven keresztül, 2012. július 8-ig látta el, amikor mandátuma lejártával nyugállományba került. XVI. Benedek pápa lemondása után, 2013 márciusában részt vett a konklávén, mely Ferenc pápát választotta meg.

William Joseph Levada bíboros halálával a bíborosok teljes létszáma jelenleg 212, ebből 118 a választó és 94 a nem választó bíborosok száma.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria