Eltemették Edoardo Martínez Somalo bíborost

Kitekintő – 2021. augusztus 14., szombat | 12:47

Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az augusztus 10-én elhunyt Eduardo Martínez Somalo halála miatt, akit nemrégiben látogatott meg vatikáni lakhelyén. A spanyol bíboros temetési szertartással összekötött gyászmiséjét augusztus 13-án, a Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatta be.

Giovanni Battista Re homíliájában a „remény emberének” nevezte az elhunyt Somalo bíborost, majd életútjának ismertetése után felidézte a Szent II. János Pál pápához fűződő kapcsolatát, aki az egyik legszorosabb munkatársának választotta őt, amikor helyettes államtitkárrá nevezte ki; a megbízatást Edoardo Martínez Somalo kilenc éven át töltött be.

A II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-én elkövetett merénylet alkalmával Martínez Somalo az Államtitkárság Hivatalából azonnal a Gemelli-klinikára sietett, és mindaddig ott is maradt, amíg a súlyosan sebesült pápa magához nem tért a mintegy öt órán át tartó műtét után. A következő napokban aztán napi egy-egy órát töltött a pápa mellett. Azokban az években, amikor helyettes államtitkárként szolgált a Szentatya mellett, Somalo érsek nem vállalt más kötelezettséget annak érdekében, hogy teljes mértékben a pápa rendelkezésére álljon, a szolgálat és a testvéri együttlét szellemében – emlékezett a bíboros-dékán a péntek délelőtti temetési szertartáson.  

„Most azt kérjük Szent II. János Pál pápától, hogy közbenjárásával legyen annak a segítségére, aki az ő péteri szolgálata és kórházi keresztútja során a leghűségesebben mellette állt!” – fogalmazott.

Az idős, ereje fogytán lévő bíborost nem sokkal halála előtt kereste fel Ferenc pápa. A látogatásra augusztus 4-én, reggel háromnegyed 9 tájban került sor. Minden bizonnyal az akkor kifejezett érzésekre utalhatott a Szentatya az augusztus 11-én, a bíboros unokaöccse, Fernand Loza Martínez prelátus számára küldött részvéttáviratában. Ebben szeretettel és csodálattal emlékezik meg a spanyol bíborosról, aki 1956-ban kezdte meg szentszéki szolgálatát. Eduardo Martínez Somalo bíboros augusztus 10-én hunyt el vatikáni lakásában 94 éves korában.

A szertartást megelőző táviratában a pápa közelségét fejezte ki az elhunyt bíboros hozzátartozóinak és mindazoknak, akik ismerték és nagyra becsülték őt. Szeretettel emlékezik a kedves testvér spirituálisan gyümölcsöző tanúságtételére. Őszinte csodálattal tekint a hosszú évek gazdag tapasztalatára, amelyet a bíboros mint a pápa hat elődjének szorgalmas munkatársa szerzett meg, akik kényes és fontos hivatalokat bíztak rá. Ferenc pápa Szűz Mária anyai közbenjárását kérve fohászkodik az Úrhoz, hogy fogadja be Somalo bíborost az égi hazába, hogy élvezhesse az evangélium hűséges szolgáinak megígért boldogságokat. A távirat végén Ferenc pápa apostoli áldását adta mindazokra, akik a bíboros távozását siratják, külön megemlítve Jézus, az Örök Főpap Misszionárius Nővéreit, akik mindvégig szeretettel ápolták.

A pápa részvéttáviratával egy időben Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár is hasonló táviratot küldött az elhunyt bíboros unokaöccsének.

Eduardo Martínez Somalo bíboros augusztus 10-én bekövetkezett halála után a Bíborosi Kollégium összetétele a következő: a 219 bíboros közül 123-an vannak a választó bíborosok, és 96 a nem választó, vagyis 80 éven felüli bíborosok száma.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió (1., 2.)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria