Építsük a szeretet s az igazság ökumenizmusát – Bartholomaiosz pátriárka a pápától kapott ajándékról

Kitekintő – 2019. szeptember 17., kedd | 10:32

Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője kérdezte Bartholomaiosz pátriárkát az ajándékról, amelyet Ferenc pápától kapott június 29-én.

Amint arról hírt adtunk, szeptember 13-án, Aranyszájú Szent János emléknapján tették közzé a Vatikánban azt a levelet, melyet Ferenc pápa augusztus 30-án küldött Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának. A levélben a Szentatya arról írt, hogy miért ajándékozta Bartholomaiosz pátriárkának a Szent Péter apostol relikviáinak kilenc csonttöredékét tartalmazó bronzládát június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok, Róma védőszentjeinek ünnepén.

A pátriárkát nagyon meglepte az ajándék: a nagy kincs, amit Őszentsége Ferenc pápa testvér adott neki. A gesztus meglepett másokat is. A főapostolok római ünnepére érkezett konstantinápolyi ökumenikus delegáció egyáltalán nem számított rá. Rendszerint az ilyen események protokolláris megbeszélések nyomán születnek. Ezúttal nem így történt. Bartholomaiosz pátriárka az ajándékot az igazi testvéri szeretet jelének tartja.

Az ajándékozás gesztusával kapcsolatban a pátriárka három elemet emelt ki. A konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus számára a relikviák áldást jelentenek önmagukban is. Szent Péter az életszentség központi alakja, ő a hitvallás apostola, de ugyanakkor ő a megtagadás apostola is; tanúja a föltámadásnak, a reménység jele minden keresztény számára. Másodsorban testvéri kapcsolat fűzi Szent Pétert Szent Andráshoz, aki az ökumenikus patriarkátus védőszentje. Miként Péter és András egymás testvérei, ugyanúgy egymás testvérei Róma és Konstantinápoly. Ferenc pápa ajándéka mérföldkő és döntő lépés az egység felé vezető ökumenikus úton.

A harmadik aspektus éppen az egységtörekvéseket érinti. Az elmúlt ötven évet tekintve Bartholomaiosz pátriárka szerint nagy utat tettünk meg e téren, de még sok munka szükséges az egység helyreállításához. „Továbbra is szenvedünk az egység hiánya miatt, mely botrány az egyházban. Ferenc pápa nagy gesztusa a római egyház jelentős elkötelezettségét jelzi a keresztények egysége szolgálatában. A két testvér mostani misztikus csókja arra tanít, hogy a keresztények éljék az ökumenikus testvériség kötelékét.”

Az egységben való előrehaladás két úton történik, mutatott rá a konstantinápolyi pátrárka. Az egyik út a szeretet párbeszéde, kezdve VI. Pál pápa és Athenagorasz testvéri ölelésétől. A másik út az igazság párbeszédére szólít. Ezt az utat a teológiai párbeszéd szervezetei készítik elő, melyek lehetővé teszik, hogy a közös hagyományt úgy szemléljük, hogy arra a közösség jövőjét építhessük. Ehhez szükség van arra, hogy becsülettel és tisztelettel olvassuk újra mindazt, ami elválaszt bennünket. Ehhez a két úthoz társul a prófétai harmadik út. Ezzel a váratlan ajándékkal ennek lehettünk most a tanúi.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria