Fejérdy András történész: Árnyaltabb képet kaphatunk XII. Piusz pápaságáról

Kitekintő – 2020. március 12., csütörtök | 9:00

A szentszéki levéltárakban március 7. óta kutathatók a XII. Piusz pápaságára vonatkozó dokumentumok. A hozzáférhetővé vált források jelentőségéről Fejérdy András egyháztörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgató-helyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.

Fejérdy András elmondta, a történészek érdeklődése elsősorban XII. Piusz pápaságának (1939–1958) a II. világháború alatti periódusára fókuszál. Egy részük megértően viszonyul a pápa óvatos megnyilatkozásaihoz, mások inkább elítélően szemlélik „hallgatását”.

A történész hangsúlyozta, hogy a feltáruló új források elsősorban abban segíthetnek, hogy megértsük, XII. Piusz milyen információk és megfontolások alapján látta jónak, hogy a nyílt állásfoglalások helyett inkább a színfalak mögötti egyeztetést és a gyakorlati segítségnyújtást részesítse előnyben az adott történelmi helyzetben.

XII. Piusz pápaságának második, kisebb érdeklődést kiváltó szakasza ugyancsak egy háború, a hidegháború idejére esett. Fejérdy András emlékeztet, hogy a szakirodalom hajlamos a pápaság 1945 utáni időszakát egy statikus, a kommunizmussal szembeni elutasító álláspont által meghatározott korszakként leírni. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez éppolyan egyoldalú megközelítés, mint az az interpretáció, amely  XII. Piuszban a későbbi vatikáni Ostpolitik előfutárát látja, arra hivatkozva, hogy a Szentszék 1945–46-ban – többek között magyar jezsuiták útján – kereste a Szovjetunióval a modus vivendi lehetőségét.

A levéltári anyagok megnyitása éppen abban segíthet, hogy akár a Szentszéken belüli alternatív nézőpontokat, akár XII. Piusz közép-kelet-európai stratégiájának különféle – és korszakonként eltérő súllyal jelentkező – elemeit jobban figyelembe vegyük, és árnyaltabb, teljesebb és dinamikusabb képet alkossunk pápaságáról – mondta Fejérdy András.

Imádság Isten Szolgája XII. Piusz pápa boldoggá avatásáért

Urunk, Jézus Krisztus,
Hálát adunk Neked, hogy az Egyháznak adtad XII. Piusz pápát,
Igazságod hűséges mesterét és angyali pásztort.
Ő biztos tudással és szelíd határozottsággal
gyakorolta a legfőbb apostoli szolgálatot,
és miközben Egyházadat vezette a totalitárius ideológiák viharos tengerén keresztül, 
kitárta Péter karjait megkülönböztetés nélkül
a II. világháború mérhetetlen tragédiájának összes áldozata előtt,
arra figyelmeztetve, hogy a békével,
az igazságosság művével semmi sem vész el.
Alázattal és bölcsességgel megújította a Szent Liturgia ragyogását, és a Boldogságos Szűz Mária dicsőségét kinyilvánította a mennybevétel kihirdetésével.
Add meg, ó, Urunk, hogy példájára
megtanuljuk mi is az igazság védelmezését,
hogy örömmel engedelmeskedjünk a katolikus tanításnak
és hogy kitágítsuk szeretetünk határait.
Ezért kérünk Téged,
ha ez dicsőségedet és lelkünk javát szolgálja,
dicsőítsd meg Szolgádat, XII. Piusz pápát. Ámen.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria