Ferenc pápa ereklyéket adományozott Neofit bolgár pátriárkának

Kitekintő – 2020. február 29., szombat | 18:44

Február 27-én, csütörtökön a bolgár fővárosban, Szófiában Anselmo Guido Pecorari érsek, bulgáriai és macedóniai apostoli nuncius Ferenc pápa nevében „testvéri gesztusként” átnyújtotta Neofit bolgár ortodox pátriárkának Szent Kelemen mártír pápa és Szent Potitus vértanú ereklyéit.

A relikviák ajándékozását a bulgáriai apostoli nunciatúra közleményben jelentette be. A szent vértanúk földi maradványainak átadására a szófiai ortodox patriarkátus székhelyén került sor. Pecorari érsek, apostoli nuncius személyesen nyújtotta át Neofit patriarkának Szent Kelemen és Szent Potitus ereklyéit mint a Ferenc pápa 2019 májusában Bulgáriában tett apostoli látogatására való emlékezés jelét.

A bolgár ortodox vendéglátók és a szentszéki küldöttség találkozóján Pecorari érsek kifejezésre juttatta, hogy az „értékes relikviák” adománya a Szentatya kifejezett akaratából történik. A pápa fáradozik és imádkozik a keresztények egységének megteremtéséért, annak a kölcsönös tiszteletnek a jegyében, mely a Szentszék és Bulgária ortodox patriarkátusának kapcsolatát jellemzi. „Szent Kelemen pápa ereklyéi, Szent Potituséval együtt visszatérnek arra a földre, ahol a két vértanú élt és amely később tanúja lett Szent Cirill és Szent Metód missziós művének” – hangsúlyozta a nuncius az ereklyék átadásakor.

Neofit bolgár ortodox pátriárka örömmel fogadta a katolikus egyház testvéri gesztusát, melyet „nagy lelki áldásnak tart az egész bolgár ortodox egyház számára”. A pátriárka egyúttal utalást tett a korábbi pápák gesztusaira. 2002-ben Szent II. János Pál pápa Dorosztoli Szent Dáciusz ereklyéit adományozta a bolgár ortodox egyháznak, míg XVI. Benedek pápa 2006-ban a keleti keresztényeknek oly kedves Szent György ereklyéjét adta ajándékba. „Krisztus szentjeinek és vértanúinak tanúságtétele fényes bizonysága a közöttünk fennálló jó kapcsolatoknak, melyek megmaradnak és továbbra is fennállnak békében és egymás kölcsönös tiszteletében” – állapította meg Neofit pátriárka.

*

Ősi hagyomány szerint Szent Kelemen és Szent Potitus élete a bolgár fővároshoz, régi nevén Szerdikához (Serdica) kötődik. A város mai nevét, melynek jelentése bölcsesség, a betelepülő görögök adták a középkor végén.

A régi hagyomány Szent Kelement tekinti a város alapító püspökének. Szent Cirill és Szent Metód a 9. században a kazárok földjén végzettmisszió során kutatta fel a Krím-félszigeten, a Szevasztopol mellett fekvő egykori Kherszonban a Traianus császár által oda száműzött és tengerbe fojtott római püspök, Szent Kelemen földi maradványait. A két testvér 867-ben Rómába utazott. Ekkor vitték magukkal ünnepélyesen Péter harmadik utódának földi maradványait, melyeket aztán a róla nevezett ősi templomban helyeztek el.

Szent Potitus a 2. század elején született ugyancsak Szerdikában előkelő római pogány családban. Megtért, majd 160-ban Antoninus Pius császár alatt a dél-itáliai Tricaricóban vértanúságot szenvedett.

A bolgár ortodox liturgia Kelemen és Potitus közös ünnepét március 24-re teszi a szófiai ókeresztény bazilikában, melynek másnapján Neofit pátriárka ünnepélyes isteni liturgiát celebrál.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria