Ferenc pápa Loretóban arra hív, hogy Krisztust hordozva lépjünk ki a világba

Kitekintő – 2019. március 22., péntek | 13:29

Fabio Dal Cin loretói érsek szerint történelmi esemény, hogy március 25-én a Szentatya nem Rómában írja alá a fiatalokról szóló szinódust követő apostoli buzdítását. Az aláírás előtt Ferenc pápa szentmisét is mutat be egyedül a Szent Házban.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Fabio Dal Cin 54 éves, egy éve Loreto prelátus érseke. Izgatottan várja a pápa látogatását március 25-én, Krisztus születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepén.

A Szentatya látogatása a Szent Házban egyedül bemutatott szentmisével kezdődik. Az apostoli buzdítás aláírása után Ferenc pápa üdvözli a betegeket, majd a kegyhelyen kívül beszél a hívekhez, és elimádkozza az Úrangyalát. Délben megszólalnak a harangok nemcsak Loretóban, hanem Marche tartomány minden templomában, megemlékezve az angyali üdvözletről és köszöntve a pápát. A továbbiakban az olasz SIR hírügynökség Dal Cin érsekkel készített interjúját tesszük közzé.

– Az elmúlt ötven évet tekintve ez lesz a kilencedik pápalátogatás Loretóban. Loreto már hozzászokott a pápákhoz. Hogyan éli meg a várakozást?

– A loretói egyházközség régóta vár erre a látogatásra. Alig több mint egy éve, amikor érkeztem, ezt kérdezgették tőlem az emberek: „Mikor jön el a Szentatya?” Most eljön, és a várakozás egyre növekszik, nemcsak a gyakorlati előkészületek gyorsultak fel, hanem a lelki készülődés is: tanúsíthatom, hogy minden plébánia sokat tesz, imádkozik, felajánlásokat tesz, mindenütt nagy az öröm, és mindenki fontosnak tartja, hogy jól sikerüljön a látogatás. 162 év után ez lesz az első alkalom, hogy egy pápa eucharisztikus liturgiát mutat be itt: az utolsó alkalommal IX. Piusz tette. A többi pápa imádkozott. Ferenc pápa eucharisztikus szertartást mutat be egyedül a Szent Házban. Olyan gesztus ez, amely nagyon erőteljes szimbolikus, vallásos jelentéstartalommal bír. Kifejezi azt a bensőséges egységet, ami egy kis családi egyház – mert itt élt a Szent Család – és az egyetemes Egyház nagy családja között létezik.

– XXIII. János úgy jellemezte Loretót, hogy „a világ minden kegyhelyének csodálatos szintézise”, és itt akart imádkozni a Szűzanyához, hogy a közelgő zsinatot az oltalma alá helyezze. Most pedig Ferenc pápa Loretót választja, hogy az ifjúsággal foglalkozó szinódus zárásaként megszületett apostoli buzdítást aláírja. Miért?

– Azt hiszem, történelmi esemény, hogy egy szinódus utáni dokumentumot Rómán és a Vatikánon kívül ír alá. Nem tudom, milyen okai voltak a pápának arra, hogy éppen Loretót válassza, de azt hiszem, a fő oka az lehetett, hogy itt őrzik a názáreti házat, az ereklyét, ahol Mária felnőtt, és ahol Jézus növekedett. Két különleges fiatal – és velük Szent József, aki eljegyezte Máriát –, akik a világ minden fiatalja, hívője és nem hívője számára is alapvető támpontot jelentenek. Nagyon sok fiatal zarándokol el Loretóba. Megható látni, milyen csendben lépnek be és imádkoznak a Szent Házban. Érezhető, hogy megtapasztalnak egy jelenlétet: Mária igenjének jelenlétét. Ezek a kövek a tanúi Isten igenjének, aki az emberiség között akar „hajlékot venni”, mindannyiunkban. És tanúi Mária igenjének is, egy fiatal nőének, aki megnyílt Isten terve előtt. Máriában minden ember példaképre talál: jelenléte bátorítja a fiatalokat, hogy bízzanak Istenben, támaszkodjanak Máriára, hogy igent mondjanak Isten róluk alkotott tervére. És főleg arra ösztönzi őket, hogy felfedezzék: az Atya terve mindig nagyobb, szebb annál, amit mi el tudunk képzelni.

– A pápa gyakran beszél az Egyházról úgy, mint „anyáról”, és Szűz Máriáról úgy, mint egy olyan nőről, aki olyan, mint a többiek. Mit tanít Mária alakja az Egyháznak?

– Az anyaság és a gyengédség a nők jellemző ismérvei: Mária ennek a hozzáállásnak a példaképe, amire minden hívő meghívást kap, hogy magáévá tegye mint keresztény életstílust. Szűz Mária az első hívő, aki befogadja Isten jelenlétének ajándékát, és ő lesz az első misszionárius is, aki kilép az otthonából, hogy elinduljon oda, ahol szükség van rá, unokatestvéréhez, Erzsébethez. Az angyali üdvözlet és Mária látogatása Erzsébetnél – e két esemény mély kapcsolatban van egymással. Az ajándékok, amelyeket mindannyian kapunk és az Egyház kap, nem olyan dolgok, amiket meg kell őriznünk magunknak, hanem el kell vinnünk őket másokhoz, a kilépésnek azzal a lelkületével, amit a Szentatya mindig javasol. Mária egy olyan Egyház jelképe, amely elindul a világ felé, mert tudja, hogy Krisztust hordozza magában, aki minden ember legmélyebb vágya.

– Ön a Szentatya mellett lesz végig a látogatása során: gondolt már arra, mit mond majd neki?

– Gondolkodom rajta, de túl azon, amit mondok neki, fontos, hogy a pápát családias légkör vegye körül itt Loretóban. Mária háza mindenki háza, a pápáé is. A Szentatya közénk jön, emlékeztet minket arra, hogy Isten jelen van, nem hagy el minket, velünk akar járni az úton.

Forrás: Agensir.it

Fotó: SIR/Marco Calvarese

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria