Ferenc pápa videoüzenetet küldött az Egyház társadalmi tanításáról szóló veronai fesztiválra

Kitekintő – 2020. november 30., hétfő | 15:39

Veronában tartják november 26. és 29. között A jövő emlékezete címmel az Egyház Társadalmi Tanítása Fesztiválját, melynek kezdetére Ferenc pápa videoüzenetet küldött az online találkozó résztvevőinek. Ebben kifejti, hogy az Egyház bátor reménységgel tekint előre, anélkül hogy a „nosztalgia csapdájába” esne.

Ez a mostani tizedik találkozó más, mint az eddigiek. A résztvevők csak interneten keresztül találkozhatnak egymással, de nincs jelen a fesztivált alapító Adriano Vincenzi sem. Az idén, 68 éves korában elhunyt Vincenzi atyára Ferenc pápa a Fratelli tutti enciklika egyik gondolatával emlékezett:

Nemeslelkűség olyan folyamatokat elindítani, melynek gyümölcsét mások aratják le: a magvető a jó titkos erejébe veti reményét.” (FT 196)

A fesztivál címe a Jövő emlékezete. Elsőre idegennek tűnhet a címadás, de valójában teremtő erejű, hiszen arra szólít, hogy tekintsünk a jövő felé. Ennek a magatartásnak a keresztény neve reménység, a szív erénye, mely nem zárkózik sötétségbe, nem ragad le a múltban, de a jelenben sem csak éldegél, hanem képes meglátni a holnapot.

A holnap a keresztény ember számára a megváltott életet jelenti, a szentháromságos szeretettel való találkozás örömét

– szól a pápa üzenete. Az Egyház, ha a végidőre tekint, nem esik a nosztalgia csapdájába. Egy orosz író szerint „csak az létezik, amire Isten emlékezik”. A keresztény nem őrzi nosztalgikusan a múltat, mert az megállítja a kreativitást, az embert merevvé teszi a társadalmi, politikai és egyházi környezetben. Amikor az emlékezet a szeretethez kapcsolódik, az ember az Atya örök emlékezetéhez és szeretetéhez kapcsolódik.

A keresztségben életre születtünk, ami ajándék, közösség Istennel, a többiekkel és a teremtett világgal. Hivatásunk arra szól, hogy az életünket Istennel közösségben éljük, az ima bensőségességében, a felebarát iránti szeretetben és az anyaföld iránti felelősségben. A keresztségben ajándékba kapott élet magának Krisztusnak az élete, amit az életünk folyamán meg kell valósítanunk.

Ha belekapcsolódunk a szentháromságos szeretetbe, akkor leszünk képesek arra, hogy úgy emlékezzünk, ahogyan Isten emlékezik.

Csak a szeretet nem merül feledésbe, mert értelmét az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében találja meg. Ebben az értelemben egész életünk liturgia, anamnézis, Krisztus húsvétjának örök emlékezete.

Az idei fesztivál célja az – hangsúlyozza Ferenc pápa videoüzenetében –, hogy elkötelezetten tekintsünk a jövő felé, így az Egyház Isten népeként már itt a földön megvalósíthatja Isten országát. Keresztényként a társadalomba illeszkedünk, de Isten életét élejük, amelyet a keresztségben kaptunk, hogy már most az eljövendő életre figyeljünk, melyben együtt leszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek színe előtt. Ez a magatartás segít abban, hogy legyőzzük az utópia kísértését, így az evangélium üzenetét nem fokozzuk le merőben szociológiai szempontokra, vagy nem fogunk bele különféle gazdasági elméletek vagy politikai frakciók „marketingjébe”.

A világban az élő Isten erejével vagyunk jelen, így megérinthetjük az emberek szívét Jézus evangéliumával. Ferenc pápa üzenetének befejező részében a veronai Társadalmi Tanítás Fesztivál rendezőihez és online résztvevőihez fordult, a vállalkozói szféra szakembereihez, az intézményes világ, a szövetkezetek, a gazdaság és a kultúra képviselőihez. Így biztatta őket: „Folytassátok elkötelezetten az Adriano Vincenzi atya által kijelölt utat, aki az Egyház társadalmi tanítását hozta közel az emberekhez. Hidakat építetek, olyan emberek vagytok, akik ha találkoznak, nem falakba ütköznek, hanem együttműködnek” – zárta videoüzenetét Ferenc pápa.

*

Adriano Vincenzi veronai egyházmegyei pap 68 éves korában, 2020. február 13-án, hirtelen támadt súlyos betegség következtében hunyt el. Tíz évvel ezelőtt ő alapította meg az Egyház Társadalmi Tanítása Fesztivált, melyen a keresztény szemléletű vállalkozói szféra képviselői találkozhatnak egymással, és ismerhetik meg a Katolikus Egyház társadalmi tanítását. Vincenzi atya élete szorosan összekapcsolódott a Giuseppe Toniolo Kutatóintézettel, mely többek között a gazdasági élet keresztény szellemű működtetését vizsgálta és támogatta szövetkezeti vállalkozások formájában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria