Fókuszban Szent József és a család – Két tematikus év zajlik egyszerre egyházunkban

Kitekintő – 2021. március 19., péntek | 19:20

Ma, március 19-én, Szent József liturgikus emléknapján, az Egyház védőszentjének ajánlott évben kezdődik meg egy másik, ehhez kapcsolódó tematikus esztendő, amely a családot állítja a középpontba. Apropója, hogy Ferenc pápa öt évvel ezelőtt tette közzé Amoris laetitia kezdetű szinódus utáni buzdítását a családról.

Szent József és a család – a két tematikus év jelentésében és üzenetében is nagyon közel áll egymáshoz. Mindkettő célja, hogy felhívja a figyelmet arra a gyengéd kapocsra, amely az „igaz és bölcs” embert, Józsefet fűzi a rábízott Máriához és Jézushoz. Ferenc pápa ezt a két jelzőt használta legutóbb, a március 17-i szerdai általános kihallgatáson Szent Józsefre, akit befogadó, Isten szavának engedelmes, diszkrét, de biztos hátteret adó, szerető hitvesként, apaként jellemzett. Hasonlóképpen mutatta be őt a világegyház híveinek Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében, amellyel tavaly december 8-án meghirdette a Szent József-évet. Az sem véletlen, hogy éppen március 19-én, Szent József ünnepén kezdődik az Amoris laetitia-családév: a családszinódus utáni buzdítást a pápa 2016. március 19-én írta alá, az irgalmasság szentévében, Szent József oltalma alatt.

Ferenc pápa imája a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet ragyogását,
nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a közösség helyeivé és az imádság cönákulumaivá,
az evangélium hiteles iskoláivá
és kicsiny családegyházakká.

Názáreti Szent Család,
a mi családjainkban soha ne kerüljön sor
erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra,
és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott,
azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék
a család szent és sérthetetlen jellege
és Isten terve szerinti szépsége.

Jézus, Mária és József!
Hallgassatok meg minket,
és fogadjátok el könyörgésünket! Ámen.

A most kezdődő évet Ferenc pápa tavaly december 27-én, Szent Család ünnepén hirdette meg az Úrangyala elimádkozásakor. A családév másfél éven át tart, egészen 2022. június 26-ig, a Családok X. Világtalálkozójáig, amelyet Rómában rendeznek meg. Ez az időszak alkalmat nyújt arra, hogy mélyebben elmélkedjünk az Amoris laetitia tartalmán. Az év lelkipásztori, lelkiségi és kulturális kezdeményezéseit a Világiak, Család és Élet Kongregációja koordinálja. Öt nyelven olvasható honlapján segédanyagokat tett közzé, konferenciákról és a pápai dokumentumot elemző eseményekről ad hírt.

Az Amoris laetitia jelentőségéről Ferenc pápa így írt a dokumentum 5. pontjában: „E buzdításnak különös jelentősége van az irgalmasság jubileumi évében. Elsősorban azért, mert javaslatnak szánom a keresztény családok számára, amely arra irányul, hogy becsüljék meg a házasság és a család ajándékait, és őrizzék az erős s az olyan értékekben gazdag szeretetet, mint a nagylelkűség, az elkötelezettség a hűségben és a türelemben. Másodsorban, hogy mindenkit buzdítsak: az irgalmasság és a közelség jele legyen ott, ahol a családi élet tökéletlenül valósul meg, vagy békétlenségben és örömtelenségben zajlik.”

Ferenc pápa úgy tekint a názáreti család ikonjára, hogy azt Jézus, Mária és József hétköznapi fáradalmaival, félelmeivel együtt szemléli. A heródesi erőszakot ma sok menekült érzi a saját bőrén. A szeretet és a hűség szövetségének példája a Szent Család, ami segít abban, hogy jobban szembenézzünk az élet és a történelem viszontagságaival. Az Amoris laetitia buzdításban a pápa idéz előde, Szent VI. Pál beszédéből, melyet 1964. január 5-én mondott Názáretben:

Itt értjük meg, hogyan kell élni a családban. Názáret emlékeztet arra, hogy mi a család, mi a szeretet közössége, annak egyszerű szépsége, szent és sérthetetlen jellege; megláttatja, milyen édes és helyettesíthetetlen a családi nevelés, megtanít természetes funkciójára a társadalmi rendben.”

És aki minderről a kincsről gondoskodik: a családfő, Szent József. Ő az – írja Patris corde kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa –, aki megtanít minket, hogy Istenben hinni azt is jelenti, hogy hisszük: ő tud működni a mi félelmeinken, törékenységünkön, gyengeségeinken keresztül is. Az igazi csoda, amellyel Isten megmenti a Gyermeket és édesanyját, bízva leleményes bátorságában. A hívek részéről oly nagy szeretetnek örvendő szentet százötven évvel ezelőtt nyilvánította IX. Piusz pápa az egyetemes egyház patrónusává Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumával. Ennek évfordulóján hirdette meg Ferenc pápa a Szent József-évet.

Ferenc pápa szándéka, hogy a december 8-ig tartó jubileumi évben a hívek megerősödjenek az Isten akarata iránti alázatosságban. Az imádság és a jó cselekedetek által növekedhetnek az életszentségben, kérve Szent József, a szent názáreti égi családfő közbenjárását.

A teljes búcsú elnyerése a szokásos feltételekkel lehetséges az év során. Ezek: a szentségi gyónás, a szentáldozás és az ima a Szentatya szándékára – mindazon hívek számára, akik lelkükben minden bűntől távol részt vesznek a Szent József-év eseményein. Legalább fél órán át elmélkednek a Miatyánkon, vagy lelkigyakorlaton vesznek részt legalább egy napig, mely során elmélkednek Szent Józsefről. Példát véve az „igaz emberről”, ahogy Máté evangéliuma (Mt 1,19) említi Jézus nevelőapját, aki az isteni törvénynek, vagyis az irgalmasságnak engedelmes, mindazok, akik testi vagy lelki jó cselekedetet hajtanak végre, teljes búcsúban részesülhetnek. Ezen túlmenően azok a keresztény családok, melyek a názáreti Szent Család mintájára igyekeznek megvalósítani a kölcsönös szeretet és imádság légkörét, teljes búcsút nyernek a családi körben vagy a jegyesek által végzett rózsafüzér ima által.

Az Apostoli Penitenciária ezenfelül teljes búcsút engedélyez a Szent Józsefhez kapcsolódó ünnepekkor, vagyis március 19-én és május elsején, illetve minden hónap 19-én és minden szerdán a szenthez szóló ájtatos cselekedetek és hivatalos ima esetén. A jelenlegi járványhelyzetben különösképpen kiterjed a teljes búcsú az idősekre, a betegekre, a haldoklókra és mindazokra, akik nem mehetnek el otthonról, amennyiben bűntől mentes lélekkel elszánják magukat, hogy amint lehetséges, teljesítik a három feltételt (vagy otthonukban, vagy ahol tartózkodnak): imádkoznak Szent József tiszteletére, aki a betegek vigasza és a jó halál védőszentje, bizalommal felajánlva fájdalmaikat és nehézségeiket Istennek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria