Francia püspökök őszi közgyűlése: Folytatjuk a visszaélések elleni küzdelmet

Kitekintő – 2021. november 10., szerda | 19:00

Véget ért a francia püspöki konferencia (CEF) november 2. és 8. között Lourdes-ban megtartott őszi közgyűlése, mely kiemelten foglalkozott a francia egyházon belül a kiskorúak ellen elkövetett visszaélésekkel. Éric de Moulins-Beaufort reimsi érsek, a CEF elnöke záróbeszédében elismerte a visszaélések „rendszeres jellegét”, amelyért az egyház vállalja az „intézményi felelősséget”.

„Megértettük, hogy ebben a témában csak úgy haladhatunk előre, ha elfogadjuk mások nézőpontjait is” – magyarázta a francia püspöki konferencia elnöke, alázattal nyugtázva, hogy a „püspököknek segítségre van szükségük a kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelemben”. 

Moulins-Beaufort érsek záróbeszédében bejelentette: a püspökök arra kérik a Szentatyát, akitől küldetésük ered, hogy küldjön egy „vizitátorcsoportot”, melynek tagjai értékelik ezt a küldetést a kiskorúak védelmében, és ha szükségesnek látják, akkor folytatják tevékenységüket a vizitáció során nyert tapasztalatok jegyében.

Egyes döntéseket már előre bejelentettek, így azt is, hogy 2022. április 1-jén megkezdi működését egy kánoni büntetőbíróság, amely az első fokon lefolytatott tárgyalások tekintetében az összes egyházmegye felett joghatóságot gyakorol. Az egyházmegyék és az ügyészség közötti szorosabb együttműködésre van szükség; ez a rendszer már 17 egyházmegyében – így Párizsban is – kialakult.

A francia katolikus egyházban nemrégiben egy másfél évet igénybe vevő vizsgálat tárta fel az elmúlt 70 évben történt szexuális visszaélésekkel kapcsolatos eseteket. Az úgynevezett Sauvé-jelentést – amely nevét a független vizsgálóbizottság elnökéről, Jean-Marc Sauvé-ról kapta – idén október 5-én adták át a francia püspöki konferencia és a francia szerzetesek és szerzetesnők konferenciája számára Párizsban. A dokumentum drámai adatokat közöl: a francia katolikus egyházban 1950 és 2020 között 216 ezer áldozatot említ, míg a bűncselekményekben érintett egyházi személyek száma 3000 körül van.

„A bántalmazás áldozatául esett emberek meghallgatása után, a visszaéléseket vizsgáló független jelentés ismeretében a francia püspökök Isten igéje alá helyezték magukat, ami arra buzdítja őket, hogy tegyenek további intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyház megvalósíthassa küldetését, hűen Krisztus evangéliumához” – fogalmaz a püspöki konferencia.

Döntéseik között szerepel egy, a visszaélések elismerését és jóvátételét biztosító független nemzeti testület létrehozása, melynek elnöki tisztét Marie Derain de Vaucressonra, a francia igazságügyi minisztérium ügyvezetőjére bízták. A neves ügyvéd 2011-től 2014-ig a kiskorúak jogvédője volt. A „küldetés a szükséges anyagi eszközökkel most kezdődik” – fogalmaz a CEF. A testület a 2021 márciusában létrehozott korábbi rendszert váltja fel. A kárpótlási alapot a francia püspöki konferencia az „egyházmegyék vagyona és ingóságai egy részének az elkülönítésével” egészíti ki. A jelenlegi kárpótlási igények kielégítésére hitelt lehetne felvenni – pontosít a francia püspöki konferencia jegyzéke.

A Ferenc pápa által elindított szinodális folyamat kapcsán nyolc munkacsoportot is létrehoztak, ezek a következő témakörökkel foglalkoznak majd: a bevált gyakorlatok megosztása a bejelentett esetekre válaszul; gyóntatás és lelki kísérés; az érintett papok lelki kísérése; a hivatásgondozás és a leendő papok képzése; a püspöki szolgálat lelki kísérése; a papok szolgálatának lelki kísérése; a világi hívek bevonása a püspöki konferencia munkájába; az egyházon belüli szexuális erőszak okainak elemzése; a közösségi életet vezető világi hívek és a sajátos karizmát követő csoportok társulatainak figyelemmel követése és ellenőrzése. A püspöki konferencia főtitkárának felügyelete alá tartozó munkacsoportok világiakat, diakónusokat, papokat, szerzeteseket, püspököket, valamint a visszaélések áldozatait fogják össze. A tervezett lépések végleges bevezetése 2023 tavaszára várható.

A francia püspökök számos további konkrét intézkedést jelentettek be, beleértve az áldozatok meghallgatását segítő egységek külső ellenőrzését is. Jelentéseiket a szexuális visszaélések megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre létrehozott tanácshoz kell beterjeszteniük.

Újabb feladat a kiskorúak ügyeivel foglalkozó lelkipásztori szolgálattevők (világiak, papok, szerzetesek) eseteinek rendszeres ellenőrzése, végül egyfajta nemzeti igazoló kártya kibocsátása minden egyházmegyés és szerzetes pap részére, gyóntatói jogkör megjelölésével.

A hivatástisztázás folyamatának kiegyensúlyozása érdekében a püspökök kötelezővé tesznek egy további, bizonyos helyeken már korábban meghozott intézkedést, miszerint a papi szemináriumok és szerzetesi képzési házak vezető tanácsaiban egy nő számára is részvételt kell biztosítani, szavazati joggal.

A nagyobb sokszínűség és képviselet érdekében a francia püspökök elrendelték, hogy konferenciájuk bizottságainak és tanácsainak tagjai a püspökök mellett Isten népének más tagjaiból is álljanak.

Bejelentették, hogy létrehozzák a megelőző intézkedések országos rendszerét az egyházmegyék, mozgalmak és közösségek számára (a helyiségek elrendezése, kötelező képzés, kiértékelés, a szabályozás rendszere), és ki fognak dolgozni egy országos szabványt arra, hogy mi a megfelelő viselkedés a kiskorúak védelme érdekében.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria