Genfben katolikusok, protestánsok és zsidók kérik az istentiszteleti helyek újranyitását

Kitekintő – 2020. november 29., vasárnap | 19:02

Svájcban november elseje óta zárva vannak az istentiszteleti helyek a Covid-19-járvány miatt. A genfi katolikus, protestáns és más keresztény egyházak, a helyi zsidó közösséggel együtt közös közleményt adtak ki, amelyben az istentiszteleti helyek megnyitását kérik. Rámutatnak, hogy meghiúsulhat a vallásszabadság joga a jelenlegi helyzetben.

A genfi keresztény és zsidó vallási felekezetek által kiadott közös nyilatkozatot aláírók szomorúságuknak adnak hangot, amiért az államtanács november 25-i új rendelkezései „nem veszik figyelembe a vallási közösségek és a vallásgyakorlás fontosságát” – tájékoztat a Cath hírügynökség.

A korábbi megszorító intézkedések enyhítése nem vonatkozik az istentiszteleti helyekre, annak ellenére, hogy elég tágasak és követik a szigorú védekezési terveket. „Mélyen elítéljük, hogy nem tesznek említést a vallási közösségekről, kiváltképpen az advent időszakának és a hanuka ünnepének közeledtével – fogalmaz a nyilatkozat. – Ezáltal a karácsonyt a vásárlás, a családi étkezések és a nyaralás szintjére alacsonyítják.”

A nyilatkozatban továbbá rámutatnak a tényre, hogy a járvány legsúlyosabb szakaszában a vallási közösségek odafigyelve és felelősen viselkedtek. Rendszeres és építő kapcsolatban voltak a biztonsági és egészségügyi hatóságokkal, hogy értékelni tudják a helyzet alakulását. A keresztény és zsidó közösségek tagjai hangsúlyozzák elkötelezettségüket a genfi lakosság lelki egészsége érdekében. Kiemelik, hogy a vallásgyakorlás a mentális egészség körébe tartozik, és súlyos próbatételnek van alávetve a jelenlegi körülmények között. Emiatt szükség van a közösségi élethez való visszatérésre. Az aláírók tehát követelik a vallási szertartásokat, szentmiséket célzó tiltás visszavonását. Biztosítva érzik az istentiszteleti helyek méreteinek megfelelően az emberek közötti távolságtartást és a szükséges protokollok tiszteletben tartását.

A közös közlemény végül utal a vallásszabadságra, amelyet a genfi alkotmány biztosít, ám fennáll a veszély, hogy a jelenlegi helyzet meghiúsítja azt. Számos genfi hívőnek „nagyon fájdalmas megélnie, hogy nem gyakorolhatja és ünnepelheti hitét azáltal, hogy személyesen is részt vesz a vallási életben a szükséges minden elővigyázatosság betartásával”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria