Hogy minden család megélje életszentségre szóló hivatását – A Családok X. Világtalálkozója imádsága

Kitekintő – 2021. október 6., szerda | 19:47

Rómában, 2022. június 22. és 26. között rendezik meg a Családok X. Világtalálkozóját, melynek mottója ez lesz: „A családi szeretet: hivatás és az életszentség útja”.

Szent II. János Pál pápa, akit a családok pápájaként is tisztelünk, 1994-ben írta meg a Gratissimam sane kezdetű apostoli levelét és egyúttal megbízta a Családok Pápai Tanácsát az első világtalálkozó megszervezésével.

Szent II. János Pál pápa levelében külön is kitér az imádság jelentőségére: „Az imádság hatására Isten Fia közöttünk van: »Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, közöttük vagyok«. […] Nagyon jelentős, hogy éppen az imádságban és az imádság által fedezi föl az ember a legegyszerűbben és a legmélyebben a maga sajátos személyiségét: az emberi »én« az imádságban fogja föl a legkönnyebben személy voltának mélységét. Ez a családra nézve is érvényes, mely nemcsak a társadalom alapvető „sejtje”, hanem egész különleges személyiséggel is rendelkezik. Ez a maga első és alapvető megnyilvánulását és megerősítését akkor nyeri, amikor a családtagok a Miatyánk közös imádságában találkoznak. Az imádság megerősíti a család lelki összetartozását azáltal, hogy részesíti »Isten erősségében«.” (GRS 4.)

A korábbi találkozóktól eltérően a jubileumi, tizedik világtalálkozó kapcsán nemcsak Rómában, hanem az egész világon, egyházmegyei szinten is lesznek programok, kezdeményezések. Az új megközelítés még inkább lehetőséget ad az összetartozás, a közös ünnep megélésére.

A világtalálkozó imája lelkipásztori eszköz, mely a felkészülés része, és segítséget nyújt abban, hogy a kihívások és nehézségek közepette is minden család meg tudja élni életszentségre szóló hivatását az Egyházban, főszerepet vállalva az evangelizációban, az élet és a béke szolgálatában, közösségben a papokkal és minden emberrel, éljenek bármely életállapotban.

IMÁDSÁG

Mennyei, Szent Atyánk, itt állunk előtted,
hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért.

Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családokért,
hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet,
és mint kicsiny családegyházak
tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről
és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetéről.

Imádkozunk hozzád azokért a családokért,
amelyek nehézségeken, szenvedésen, betegségen
vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon mennek keresztül:
támogasd őket,
és add, hogy felismerjék a megszentelődésnek azt az útját, amelyre hívod őket,
hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat,
és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre.

Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért,
hogy találkozhassanak veled,
és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondoltál számukra;
imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában legyenek annak,
hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a gyermekeiről való gondoskodásban,
akiket testben és lélekben rájuk bízol;
és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért,
melyet a család a világnak ajándékozhat.

Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni
életszentségre szóló hivatását az Egyházban,
főszerepet vállalva az evangelizációban,
az élet és a béke szolgálatában,
közösségben a papokkal és minden életállapottal.
Áldd meg a családok világtalálkozóját!
Ámen.

Forrás és fotó: MKPK Családügyi Bizottsága

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria