Világszerte húsz misszionáriust öltek meg 2020-ban

Kitekintő – 2021. január 7., csütörtök | 11:32

A Fides hírügynökség által összegyűjtött információk szerint 2020-ban húsz misszionáriust gyilkoltak meg világszerte: nyolc papot, egy szerzetest, három szerzetesnővért, két szeminaristát és hat világi hívőt.

Földrészek szerinti bontásban az elmúlt évben a legtöbb gyilkosság Amerikában történt, ahol öt papot és három világi személyt öltek meg. Ezt követi Afrika, ahol egy pap, három szerzetesnővér, egy szeminarista és két világi személy életét oltották ki. Ázsiában egy papot, egy szeminaristát és egy világi hívőt, Európában pedig egy papot és egy szerzetest gyilkoltak meg. Az elmúlt húsz évben, 2000-től 2020-ig 535 pasztorális munkatársat, köztük öt püspököt öltek meg világszerte.

Az elmúlt évben meggyilkolt misszionáriusokkal kapcsolatos információk összegyűjtésekor a Fides hírügynökség misszionáriusnak tekintett minden megkeresztelt embert, aki tudatában van annak, hogy „a keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett. Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya” (Evangelii gaudium, 120). Másrészt a Fides hírügynökség éves listáján már régóta nem csupán a szigorú értelemben vett ad gentes misszionáriusok szerepelnek, hanem az Egyház életében tevékenyen részt vevő minden megkeresztelt hívő, aki erőszakos halált szenvedett, nem kifejezetten „hit iránti gyűlöletből”. Ezért nem is használjuk a mártír, vértanú megnevezést, kivéve, ha a szó etimológiájára – „tanú” – utalunk, hogy ily módon ne nyilvánítsuk ki róluk azt, amit az Egyház alapos vizsgálat után kinyilváníthat néhányuk esetében, boldoggá vagy szentté avatásra javasolva őket, amint az gyakran meg is történik.

2020-ban is sok pasztorális munkatársat gyilkoltak meg rablási vagy lopási kísérletek során, amikor erőszakot is alkalmaztak; mások emberrablás áldozataivá váltak, vagy lövöldözésekbe és más erőszakos cselekményekbe keveredtek tevékenységük kapcsán. E helyeken gazdasági, kulturális szegénység, erkölcsi és környezeti pusztulás uralkodik; az erőszak és mások elnyomása szinte elfogadott magatartási formának számít, és semmilyen szinten nem tisztelik az életet vagy az emberi jogokat. A meggyilkolt misszionáriusok nem vittek véghez hősi cselekedeteket vagy csodálatos tetteket, egyszerűen csak osztoztak más emberek mindennapi életében. Evangéliumi tanúságtételük a keresztény remény jele.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: Fides hírügynökség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria