Imanap a Közel-Kelet békéjéért

Kitekintő – 2021. június 27., vasárnap | 17:29

A térség katolikus pátriárkáinak tanácsa úgy döntött, hogy ezentúl minden évben szentmisét mutatnak be a Közel-Kelet békéjéért – az imanapot idén június 27-én tartják. A pátriárkák a Közel-Kelet valamennyi főpásztorát hívják, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ferenc pápa apostoli áldását adja mindazokra, akik személyesen vagy a média közvetítésén keresztül részt vesznek a szentmisén.

A Szent József-év alkalmából ugyanezen a napon együtt ajánlják a Közel-Kelet országait a Szent Család oltalmába az ünnepélyes szentmisén, amelyet Názáretben, az Angyali Üdvözlet-bazilikában tartanak, valamennyi szentföldi ordinárius részvételével. Ebből az alkalomból megáldanak egy, a Szent Családot ábrázoló ikont, amely azután zarándoklatra indul a környező országokban, majd december 8-án Rómában fejezi be útját.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagyperjele, Pierbattista Pizzaballa szentföldi pátriárka mindenkit arra hív, imájával csatlakozzon a kezdeményezéshez, hogy közös erővel esdjük ki a Mindenható kegyelmét és békéjét a Szentföld számára, ahol a kereszténység megszületett, és ahol még mindig él, minden nehézség ellenére.

*

A Közel-Kelet felajánlása a Szent Családnak

Könyörögve kérünk, védelmezz meg minket, Szent Család – Jézus, Mária, József –, a politikai és gazdasági válság közepette, amely fojtogat minket a Közel-Keleten.

Könyörögve kérünk, védelmezz meg minket a Covid–19-világjárvány következményeitől, amelyek oly nagy bizonytalanságot, félelmet és nyugtalanságot gerjesztettek.

Könyörögve kérünk, védelmezz meg minket, Názáreti Család, amely hitben, reményben és szeretetben viselted a megpróbáltatásokat, hogy neked szenteljük a Közel-Kelet országait, hogy rád bízzuk életünket és hazánkat, félelmeinket és reményeinket, gyermekeinket, fiataljainkat és családjainkat, hogy valamennyi család templommá és a szentség iskolájává válhasson.

Szent Család, járj közben értünk az Atyánál, hogy áldása révén a Közel-Kelet kikerülhessen fojtogató helyzetéből, és reményt kapjon a békéhez és a stabilitáshoz való visszatérésre, hogy lakói egyenlők legyenek a jogok és a kötelezettségek tekintetében, és vallási vagy nemzeti hovatartozásuktól függetlenül élvezhessék a szabadságot és az emberi méltóságot.

Szent Család, tekints ránk, családjainkra és országainkra, hogy megnyíljunk Isten jelenlétének jelei felé úgy, ahogyan te megnyitottad magad feltétlen hűséggel; hogy a mi szívünk is nyitott legyen valamennyi ember felé a világban, hogy valamennyien egyetlen családdá váljunk békében, szeretetben és harmóniában.

Szent Efrémmel együtt könyörgünk hozzád, Urunk: tedd teljessé a megbékélést napjainkban a nemzetek között, hogy valóban egy nép lehessenek. Gyűjtsd össze magad köré gyermekeidet, hogy hálát adjanak Neked jóságodért. Ha a Világosság valamennyi fia egyesül, ragyogásuk eltörli a sötétséget, az egységükben rejlő erő által.

Jézus, Mária és József szent családja, bizalommal helyezzük kezetekbe imádságunkat, és ajánljuk fel nektek régiónkat. A Legszentebb Szentháromságnak legyen hála és áldás, most és mindörökké. Ámen.

Forrás: Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága/Facebook

Fotó: Szent József-templom, Názáret

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria