Isten és a törvény előtt is bűncselekmény – Ortodoxok ellen elkövetett jogsértések Ukrajnában

Kitekintő – 2022. május 10., kedd | 11:10

Az Ukrán Ortodox Egyház Információs és Oktatási Osztálya május 6-án közleményt adott ki a helyi önkormányzati szerveknek az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségei tevékenységét tiltó törvénysértő határozatairól, melyektől Zelenszkij államelnök is elhatárolódott. Az alábbiakban e közlemény magyar nyelvű fordítását adjuk közre.

Oroszország Ukrajna elleni katonai inváziójának kezdete óta számos olyan eset fordult elő, amikor a helyi önkormányzatok törvénytelenül tiltották meg vagy korlátozták az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségeinek tevékenységét a közigazgatási határokon belül, valamint az [egyházjogi] függés megváltoztatását követelték az újonnan alakult „Ukrajna Ortodox Egyháza” vallási egyesület javára.

Ukrajna Alkotmányának 19. §-a szerint „Az államhatalmi és helyi önkormányzati szervek, tisztségviselőik csak az Ukrajna Alkotmánya és törvényei által előírt módon, azok alapján és hatáskörükön belül kötelesek eljárni.”

Meg kell jegyezni, hogy Ukrajna egyetlen törvénye vagy normatív jogi aktusa sem ad jogot a helyi önkormányzatoknak arra, hogy betiltsák vallási szervezetek tevékenységét, vagy abba beavatkozzanak, még hadiállapot idején sem. A tisztségviselők és a helyi önkormányzati szervek azon követelése pedig, hogy változtassák meg az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségeinek [egyházjogi] függését az újonnan alakult „Ukrajna Ortodox Egyháza” javára, beavatkozást jelent a vallási közösség belügyeibe. Ez ellentmond mind az Emberi jogok európai egyezményének, mind Ukrajna Alkotmányának, mivel „Ukrajnában az egyház és a vallási szervezetek el vannak választva az államtól” (Ukrajna Alkotmánya, 35. cikkely).

A fentiekre tekintettel meg kell állapítani, hogy az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségei tevékenységének betiltására vagy „Ukrajna Ortodox Egyházába” való „átlépésre” kényszerítő határozatok jogellenesek, és nincs semmiféle jogi hatályuk.

Az Ukrán Ortodox Egyház a háború első napján elítélte Oroszország Ukrajna elleni katonai agresszióját, támogatta Ukrajna területi integritását és függetlenségét, folyamatosan segítséget nyújtott a honvédőknek és a menekülteknek. Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket arra, hogy az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségeihez tartozó hívők Ukrajna állampolgárai, akik ezen a földön születtek és élnek. Ezért ha megtiltják nekik, hogy azt a hitet vallják, amelyben őseik születtek és meghaltak, s aszerint imádkozzanak, az Isten és a törvény előtt is bűncselekmény.

Jelenleg fontos számunkra, hogy megőrizzük azt az egységet, amelyet a háború első napjaiban tanúsítottunk államunk védelmében. Az önkormányzatoknak az Ukrán Ortodox Egyház vallási közösségei tevékenységének betiltásáról szóló döntései pedig ezt az egységet sértik, vallási alapon megosztják, és felforgató tevékenységre utalnak, ami jogi felelősségre vonással jár.

Ezzel kapcsolatban felszólítjuk a helyi önkormányzatokat, hogy ne sértsék meg Ukrajna törvényeit, ne tiltsák és ne korlátozzák az Ukrán Ortodox Egyház híveinek és vallási közösségeinek tevékenységét a vallásszabadsághoz való jog gyakorlásában. A rendfenntartó erőket pedig arra kérjük, hogy azonnal és pártatlanul reagáljanak az ilyen jogsértésekre.

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás és fotó: Church.ua

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria