Isztambulban tanácskoztak az Ökumenikus Patriarchátus püspökei

Kitekintő – 2015. szeptember 8., kedd | 10:48

Augusztus 29. és szeptember 2. között az Ökumenikus Patriarchátus 140 ortodox püspöke gyűlt össze Isztambulban, hogy részt vegyen az Ökumenikus Patriarchátus Hierarcháinak Gyűlésén, amelyet Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hívott össze – adta hírül a Nyíregyházi Egyházmegye.

„Íme, mily jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk!” (132. zsoltár) Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka ezzel az idézettel kezdte nyitó gondolatait. Ebben látta ugyanis a legszebb kifejeződését mindannak az örömnek, méltóságnak és felelősségnek, amelyet az ősi trón szolgálata jelent.

Ez a szolgálat azonban nem merülhet ki abban, hogy az ősatyáktól kapott megszentelő és pasztorális örökséget őrizgetjük – hívta fel a figyelmet. – Az isteni gondviselés és a történelem is arra készteti az Ökumenikus Patriarchátust, hogy az egész ortodox egyház egyben tartásának és az általa képviselt spirituális és kulturális értékek átadásának feladatát is vállára vegye.

A felszólaló metropoliták bevezető beszédükben szót ejtettek számos ekkleziológiai, pasztorális és teológiai témáról, úgy mint a közeledő Szent Szinódus megtartása, a teológiai párbeszéd a katolikus egyházzal, a Khalkédón előtti egyházakkal, az evangélikus egyházzal és az anglikán közösségekkel.

Ezenkívül főleg aktuális társadalmi, etikai és ökológiai kérdésekről értekeztek, hogy igaz hitű válaszokat találjanak a migráció, a bioetika és a klímaváltozás kérdéseire.

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria