Ivo püspök, Isten éltessen! – Az európai püspökök intézményes egységének kimunkálója ma 90 éves

Kitekintő – 2020. április 20., hétfő | 17:28

Ivo Fürer Sankt Gallen-i emeritus püspök ma ünnepli 90. születésnapját. Az európai püspökök egysége, a szervezett kollegialitás kimunkálójának születésnapjára Janka Ferenc görögkatolikus esperes, parókus, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára – aki 2007-től 2012-ig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) főtitkár-helyettese volt – írt köszöntőt.

Ivo Fürer tizennyolc éven át, 1977-től 1995-ig volt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) főtitkára, szívén viselve a vasfüggönytől keletre fekvő részegyházak sorsát is.

1930. április 20-án a svájci Gossauban született. Innsbruckban tanult teológiát, ahol Karl Rahner volt rá nagy hatással. 1954-ben szentelték a Sankt Gallen-i egyházmegye papjává. 1957-ben Rómában egyházjogi doktorátust szerzett.

A II. vatikáni zsinat kezdeményezésére a püspöki szinódus intézménye mellett a szervezett kollegialitás másik formájaként létrejöttek az egyes kontinensek püspöki konferenciáinak tanácsai, amelyek „sub et cum romano pontefice”, vagyis „a római pápa vezetése alatt és vele együttműködve” a nemzeti püspöki konferenciák közötti kapcsolattartás, tanácskozás és együttműködés egyházi testületei. A titkárság feladata az éves nagy találkozók szervezése, valamint az egyes bizottságok munkájának koordinálása: így például a püspöki karok elnökeinek éves plenáris ülése, a konferenciák főtitkárainak találkozója, az új evangelizáció különböző területei (katekézis, iskolai és egyetemi pasztoráció, hivatásgondozás, az Egyház társadalmi tanítása, Egyház és média, párbeszéd a kultúrával); kiemelkednek még az ökumenikus és a vallásközi párbeszéddel kapcsolatos találkozók.

Ivo Fürer még a Sankt Gallen-i egyházmegye helynökeként lett a CCEE főtitkára. Sikerült elérnie, hogy a titkárság székhelye Churból Sankt Gallenbe kerüljön, és az egyházmegye mindmáig irodahelyiséget biztosítson a titkárság számára, továbbá a működés személyi költségeihez is jelentős mértékben hozzájárul. A vasfüggönnyel kettéosztott Európában a politikailag semleges svájci székhely a főtitkár számára nagyobb mozgásteret biztosított a „keleti blokk” országaiba való beutazáshoz, a személyes kapcsolattartás, a levelezés lebonyolításához és nem ritkán némi anyagi segítség eljuttatásához is. A titkárság írásos kiadványa az évekig latinul szerkesztett és sokáig stencilezett Litterae communionis volt, amelyben minden püspöki konferencia röviden beszámolhatott az adott országban történtekről.

A CCEE főtitkáraként Ivo Fürer számos összejövetelt szervezett, amelyek közül az egyik legjelentősebb az 1989-es bázeli I. Európai Ökumenikus Találkozó volt. (Ezt aztán még két másik követte: a másodikat 1997-ben Grazban, a harmadikat 2007-ben Nagyszebenben rendezték meg.)

A CCEE főtitkárhelyetteseként 2007-től 2012-ig már emeritus püspökként ismerkedhettem meg vele személyesen. Ivo Fürer az európai és a világegyház sorsát nyugdíjasként is aktívan a szívén viselő személy. Igazi svájciként mindig is karakteres, saját véleménnyel rendelkezett, amit soha nem is rejtett véka alá, de a derűs és barátságos dialógus embereként figyelmesen és tisztelettel meghallgatta mások érveit is, tudva, hogy a Katolikus Egyház egysége nem uniformitás, hanem a legitim különbségek összhangjából formálódik.

Ivo püspök, Isten éltessen! 

Fotó: Kath.ch

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria