Jézus Krisztus az élő Isten – Raniero Cantalamessa harmadik adventi elmélkedése

Kitekintő – 2018. december 22., szombat | 17:42

Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetes december 21-én, harmadik adventi prédikációjában Jézus Krisztust állította elmélkedése középpontjába, aki „nemcsak az élő Isten kinyilatkoztatója”.

Az élő Isten az élő Szentháromság. Azonban mi az időben vagyunk, míg Isten az öröklétben – hogy alkossunk hidat közöttünk? A választ éppen az az ünnep kínálja, amelyre most készülünk.

Jézus Krisztus az Isten és az ember közötti találkozás helyszíne. Benne a távoli Isten közelivé vált, Ő Emmánuel, a Velünk-az-Isten. Az Atya öröklétét az emberek idejével összekötő hídon helyezte el elmélkedését Raniero Cantalamessa az Apostoli Palota Redemptoris Mater kápolnájában pénteken reggel. A prédikációt a Római Kúria tagjaival együtt Ferenc pápa is meghallgatta. Jézus Krisztus az élő Isten. Krisztus életét adta váltságdíjként és szeretetből, különbségtétel nélkül minden emberért – hangsúlyozta a Pápai Ház prédikátora.

A Krisztust nem ismerők üdvözülésénél sokkal inkább azoknak az üdvözülése miatt kellene aggódnunk, akik megismerték Jézust, de úgy élnek, mintha sosem létezett volna, elfeledkeznek keresztségükről, elidegenedtek az egyháztól és minden vallási gyakorlattól. Az előbbiek üdvözülése kapcsán a Szentírás biztosít minket, hogy Isten nem részesít előnyben senkit, de befogadja az istenfélőket, és igazságot gyakorol, bármely nemzethez tartozzon is a személy.

Az Isten által felkínált üdvösség egyetemes. Isten amiatt aggódik, hogy minden ember üdvözüljön, nem pedig amiatt, hogy ismerjék, ki az üdvözítőjük. Isten alázatos a teremtésben – állapította meg Cantalamessa atya. Nem címkéz fel mindent, ahogy az emberek teszik. A teremtményekre nincs ráírva, hogy Isten teremtette őket. A saját felfedezésünkre van rábízva.

Minden hiteles keresztény teológia születésének „életközege” a Szentlélek. A Szentlélekben Jézus az, aki továbbra is kinyilatkoztatja nekünk az Atyát, mert a Szentlélek a Feltámadt Krisztus Lelke, a Lélek, amely a gyakorlatban tovább folytatja és alkalmazza Jézus földi művét. Az élő Isten a bálványoktól eltérően egy olyan Isten, aki lélegzik, és a Szentlélek a lélegzete. A Szentlélek a történelemben a Feltámadt Krisztus lélegzete.

Az élő Isten Lelke teremti meg az ember bensőjében a kegyelmi állapotot, amelynek köszönhetően egy nap elérkezik a nagy megvilágosodása. Felismeri, hogy Isten létezik és valóságos. Aki Istent máshol keresi, csak a könyvek lapjain vagy emberi okfejtésekben, annak meg kellene ismételni azt, amit az angyal mondott az asszonyoknak Jézus feltámadásakor: Miért keresitek a holtak között az élőt? – zárta adventi elmélkedését Raniero Cantalamessa.

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” sorozatában a karácsonyra való készület idejére időzítve jelentettük meg Raniero Cantalamessa „A karácsony misztériuma – Az öröm ünnepe” című kötetét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria