Jövőre lesz harminc éve, hogy felépült a posztszovjet Oroszország első római katolikus temploma

Kitekintő – 2022. november 22., kedd | 12:21

Krisztus király főünnepén, november 20-án ünnepelték a Szaratov régióban fekvő Marx városban a posztszovjet Oroszországban épült első római katolikus templom felszentelésének 29. évfordulóját.

Az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia legutóbbi, szentpétervári plenáris ülését követően közleményt adtak ki, amelyben a püspökök bejelentették, hogy a 2023-ban a helyi egyház számára fontos évfordulókra készülnek. Az egyik közelgő örömteli esemény a modern Oroszország első új temploma – Krisztus, a Világmindenség Királya-templom – felszentelésének 30. évfordulója Marx városban. Az évfordulót 2023. november 26-án ünneplik, a templom búcsújának napján.

A Krisztus király-templomnak gazdag történelme van. Az új katolikus templom építése Marxban akkor kezdődött, amikor az egyházközség plébánosa egy fiatal pap, Joseph Werth volt; ő ma a novoszibirszki Urunk Színeváltozása Egyházmegye ordináriusa. Joseph Werth püspökké szenteléséig itt végezte szolgálatát. Az ő vezetése alatt kért hatósági engedélyt a közösség az építkezéshez, terveket és költségvetést készítettek, megtörtént az „első kapavágás” és az alapkőletétel... Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az oroszországi katolikus egyház újjászületése e templom építésével vette kezdetét.

Az építkezést 1993-ban fejezte be az egyházközség új plébánosa, Clemens Pickel atya, ma a szaratovi Szent Kelemen Egyházmegye ordináriusa, akit ugyanebben a templomban szenteltek püspökké. Így a marxi templom abból a szempontból is egyedülálló, hogy annak építésében egyszerre két jelenlegi orosz püspök „kézzelfoghatóan” részt vett.

A templom felszentelésének pontos dátuma 1993. november 21. Idén november 20-án pedig, amikor az egyetemes egyház Krisztus Király főünnepét ülte, ez az orosz katolikusok számára egyedülálló templom immár 29. alkalommal ünnepelte búcsúját.

A Krisztus Király-templomot joggal tekintik a szaratovi Szent Kelemen Egyházmegye és a Volga-vidéki német katolikusok lelki központjának. Területén működik az Eucharisztikus Jézus Szolgáló Nővéreinek Kongregációja.

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás és fotó: Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria