Ma van az örmények elleni népirtás 105. évfordulója

Kitekintő – 2020. április 24., péntek | 19:31

105 évvel ezelőtt – 1915. április 24-én reggelre virradóra – kezdődött meg a világ első keresztény népe, az örmények szenvedése Konstantinápolyban, amely népirtásba torkollott, közel másfél millió keresztény halálát okozva az Oszmán Birodalomban. Kovács Bálint, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszéke vezetőjének írásával emlékezünk meg az évfordulóról.

Örmény papokat, társadalmi és politikai vezetőket fogtak el, deportáltak és végeztek ki, majd megkezdődött a teljes örmény lakosság szisztematikus megsemmisítése.

A Római Katolikus Egyház már az események kezdetétől az örmények mellé állt, így XV. Benedek pápa (1914–1922) diplomáciai csatornákon keresztül próbált segíteni, de mind ő, mind Angelo Dolci konstantinápolyi apostoli delegátus is belátta, hogy az örmény apostoli egyházhoz és az örmény katolikus egyházhoz tartozók egyformán áldozatokká válnak, minden egyes segítség pedig a mészárlások újabb hullámát váltja ki.

Szent II. János Pál pápa az örmény nép kereszténnyé válásának 1700 éves jubileumán, 2001-ben Örményországba látogatott, ebből az alkalomból apostoli levet tett közzé, amelyben így fogalmazott: „Népetek történelmének állandó jellemzője a vértanúság. E nép hite elválaszthatatlanul kötődik a Krisztusért és az evangéliumért vállalt vértanúsághoz. Az örmények egész kultúráját és lelkiségét áthatja a vértanúságban odaadott élet, a legnagyobb szeretet jelének becsülése.” Majd az örmények elleni népirtásról szólva kiemelte: „Azóta sokszor történtek hasonló dolgok, egészen a 19. és 20. század fordulójának örményirtásáig, melynek csúcspontja 1915-ben volt, amikor az örmény nép soha nem látott erőszak áldozata lett. Ennek fájdalmas következményei mind a mai napig láthatók az örmény szórványokban, ahova sokaknak menekülniük kellett. Emlékezetük nem halványodhat el.”

Ferenc pápa 2015-ben – a tragikus események százéves évfordulóján – a középkori örmény teológust, Nareki Szent Gergelyt egyházdoktorrá avatta. A Szent Péter-bazilikában pontifikált szentmisén jelentős örmény küldöttség vett részt – így II. Garegin, I. Aram katholikoszok és XIX. Nerszész Péter (Nerses Bedros) örmény katolikus pátriárka is. Ekkor a Szentatya az örmény nép tragédiájáról mint genocídiumról beszélt.

A magyarországi örmény katolikusoknak Budapesten, a Gellért hegy oldalában, az Orlay utcában lelkészségük, templomuk és múzeumuk van, ahol a népirtás idején Magyarországra menekült és itt letelepedett örményektől is őriznek olyan ereklyéket, műtárgyakat, amelyeket szülőföldjükről hoztak magukkal. Erdő Péter bíboros meghívására 2015-ben Magyarországon járt Őboldogsága XIX. Nerszész Péter örmény katolikus pátriárka, aki meglátogatta a budapesti örmény közösséget, és örmény rítusú római katolikus szentmisét celebrált a budapesti Szent István-bazilikában. 

A népirtás mai évfordulója, az áldozatokra való megemlékezés a koronavírus-járvány miatt másképp zajlik, mint a korábbi években, évtizedekben. Az ilyenkor tízezrek által látogatott jereváni központi genocídium-emlékműhöz és örökmécseshez a mai nap csak az ország politikai vezetői, az ecsmiadzini katholikosz és püspökök helyeznek el – az évforduló alkalmából 105 ezer szál – virágot, míg a templomok harangjai este 9 órakor egyszerre kondulnak meg mindenhol, közös online imára és megemlékezésre hívva az ország lakosságát és a diaszpórában élőket. 

II. Garegin örmény katholikosz az Örményországban, a diaszpórában és Hegyi-Karabahban élő örményekhez intézett mai üzenetében kiemelte, hogy a népirtás során a nemzeti-lelki értékek tönkretétele is zajlott, így szentélyek, kolostorok, falvak, városok pusztultak el, és Örményország elvesztette a történeti haza nagy részét. Majd Pál apostolnak a filippieknek írt leveléből idézett: „hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget” (Fil 3,10). Idén mindenkinek a saját otthonában válhat jelenné a szent mártírok emlékezete – hívta fel az örmények figyelmét az egyházfő.

Emlékezzünk ma örmény keresztény mártírjainkra Erdő Péter bíboros szavaival, amelyek a 2016-os örmény katolikus szentmisén hangzottak el a Szent István-bazilikában: „…kifejezzük teljes együttérzésünket és szeretetünket a keresztény örmény nép és a Közel-Kelet összes keresztényei iránt, akik a történelem során számos alkalommal és napjainkban is életük árán is tanúságot tesznek hitükről és hűségükről. Adja meg a Szentlélek Úristen, aki a szeretet, öröm és békesség ajándékozója, hogy népeink békében és testvéri szeretetben építhessék jövőjüket!”

Fotó: Kovács Bálint (PPKE BTK)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Sivatagba deportált örmény anya gyermeke mellettII. Garegin örmény katholikosz megemlékezése 2020. április 24-én Jerevánban a Cicernakaberd dombon található Örmény Genocídium emlékhelyenAz örmény genocídium vértanúit az Örmény Apostoli Egyház 2015-ben szentté avatta. Az ő ábrázolásuk látható ezen az evangéliumoskönyvönSzent II. János Pál pápa Örményországban 2001-benFerenc pápa Ecsmiadzinban 2016-banXIX. Nerses Bedros örmény katolikus pátriárka Erdő Péter bíborossal a Szent István-bazilikában