Meghosszabbították a püspöki kinevezésekről szóló szentszéki–kínai megállapodást

Kitekintő – 2020. október 25., vasárnap | 14:53

Október 22-i dátummal újabb két évre meghosszabbították a püspöki kinevezéseket szabályozó megállapodást, melyet 2018-ban írtak alá Pekingben. A L’Osservatore Romano vatikáni napilapban közzétett indoklás szerint az egyezmény sikeresnek bizonyult a felek közötti jó kommunikációnak és együttműködésnek köszönhetően.

A szentszéki nyilatkozat arról számol be, hogy a fontos egyházi és lelkipásztori jellegű megállapodást – mely most járt volna le – eddig jól alkalmazták, és meghosszabbításával tovább kívánják folytatni a nyílt és gyümölcsöző párbeszédet a Katolikus Egyház életének elősegítésére és a kínai nép javára. A döntés okait a sajtónyilatkozattal együtt megjelent hosszú cikk indokolja. A két fél mérlegelte a megállapodás alkalmazásának egyes szempontjait, majd úgy döntöttek, hogy további két évre, vagyis 2022. október 22-ig meghosszabbítják azt.

Az egyezmény fő célja az evangélium hirdetésének támogatása és elősegítése Kínában, helyreállítva az Egyház teljes és látható közösségét. A püspöki kinevezések kérdése és egységük Péter utódával életbevágó az Egyház élete szempontjából, helyi és egyetemes szinten egyaránt. Ez a szándék vezérelte a tárgyalásokat, illetve határozta meg a megállapodás szövegét, vagyis hogy apránként biztosítsák a hitbeli és a szeretetközösségbeli egységet a püspökök között, egyben pedig a kínai katolikus közösség szolgálatát. Sok évtized óta most először Kína valamennyi püspöke szeretetközösségben áll Róma püspökével. A megállapodás gyakorlatba ütetésének köszönhetően pedig nem lesznek illegális püspökszentelések.

A dokumentum nem tárgyal minden nyitott kérdést vagy olyan helyzetet, amely még aggasztja az Egyházat, tisztán a püspöki kinevezések tárgyára szorítkozik. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Pápai Külmissziók Intézetének milánói találkozóján utalt az üggyel kapcsolatban fölmerült félreértésekre. Ezek nagy része olyan célokat tulajdonított a megállapodásnak, melyeket az nem tartalmaz, vagy pedig politikai kérdésekhez kötötték a dokumentumot, amelyeknek semmi köze a szóban forgó egyezményhez. A 2018 szeptemberében megvalósult pekingi aláírás egy hosszú út eredménye, ugyanakkor kiindulópont tágabb és hosszú távra mutató megállapodások felé. Az ideiglenes megállapodás szövege – mely kísérleti jellegű és változatlan maradt – nyitott és építő párbeszéd gyümölcse. Ferenc pápa kifejezett szándéka folytatni a tiszteleten és barátságon alapuló párbeszédet. A Szentatya természetesen tisztában van az egyházi szeretetközösség által a múltban elszenvedett sebekkel. Hosszú évekig tartó tárgyalásokat folytatott elődei nyomán, és ennek köszönhetően helyreállította a pápai engedély nélkül szentelt püspökök teljes szeretetközösségét, jóváhagyta a püspöki kinevezésekről szóló megállapodást, melynek szövegtervezetét egyébként már XVI. Benedek is jóváhagyta.

Eddig két új püspököt neveztek ki, további kinevezések folyamatban vannak. Bár szám szerint kevésnek tűnhet, mégis jó kezdetnek ígérkezik. Annál is inkább, mert a járvány okozta egészségügyi válsághelyzet hatással volt a két fél közötti kapcsolattartásra és a megállapodás gyakorlati megvalósítására. A Szentszék a maga részéről a kiengesztelődés, az együttműködés és az egység jelét kívánja ezzel adni a hosszú időn át megosztott kínai katolikusoknak az evangélium megújult és hatékonyabb hirdetésére Kínában.

El kell ismerni, hogy nem kevés szenvedésre okot adó helyzet áll fönn továbbra is, melyekkel a Szentszék teljesen tisztában van. Nem mulasztja el felhívni a kínai kormány figyelmét, hogy biztosítsa a szabadabb vallásgyakorlást. Hosszú út áll még előttünk, amely nem mentes a nehézségektől. A Szentszék bizakodik abban, hogy az átmeneti megállapodás, illetve annak meghosszabbítása hozzájárul a még nyitott kérdések megoldásához, főként a kínai katolikus közösség életét illetően, valamint a nemzetközi béke előmozdítása érdekében a mostani, világszerte feszültségekkel terhes időszakban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria