Művével megjelöli számunkra a követendő utat – Gregory Polan OSB prímás apát Szent Benedek ünnepén

Kitekintő – 2022. július 13., szerda | 11:49

Július 11-én Nursiai Szent Benedek apátra, Európa fővédőszentjére, a bencés rend alapítójára emlékezik az Egyház. Az ünnep alkalmából Gregory Polan OSB, a rend legfőbb elöljárója Európa fővédőszentje napjainkban is időszerű üzenetéről beszélt a SIR olasz katolikus hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

Szent Benedek liturgikus ünnepe alkalmából az amerikai származású Gregory Polan prímás apát – akit a Bencés Konföderáció 2016-ban választott meg a rend legfőbb elöljárójának – a következő szavakkal méltatta Szent Benedek üzenetét: „A béke hírnöke, az egység megvalósítója, a civilizáció mestere és mindenekelőtt Krisztus vallásának hírvivője, a nyugati szerzetesség megalapítója: ezek a magasztos címek illetik meg Szent Benedek apátot. A Római Birodalom összeomlásakor – miközben Európa egyes régiói látszólag sötétségbe borultak, más térségek pedig még nélkülözték a civilizációt és a spirituális értékeket – Szent Benedek volt az, aki állandó és kitartó elkötelezettséggel földrészünkön egy új korszak hajnalát keltette életre.”

Gregory Polan OSB emlékeztetett Szent VI. Pál pápa szavaira, amelyekkel Pacis nuntius kezdetű apostoli levelében Szent Benedeket egész Európa fővédőszentjének nyilvánította. A levelet 1964. október 24-én tették közzé a montecassinói apátság újraszentelése alkalmából. A II. világháború idején, 1944-ben elpusztított apátságot a „keresztény vallásosság kitartása” építette újjá.

Szent Benedek a béke védőszentje és hírvivője – fogalmazott a Bencés Konföderáció prímás apátja. – Ma minden bencés monostor bejáratánál látjuk a Pax, azaz Béke feliratot. A bencések belső tapasztalatához kapcsolódik egy másik szó, amely kedves volt Szent Benedek számára: a vendégszeretet, amelyről így írt a rendalapító: „Minden érkező vendéget úgy fogadjatok, mint magát Krisztust, mert ő maga mondja majd egykor: »Idegen voltam, és befogadtatok« (Mt 25,35). Mindenkinek adjátok meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban a hitben testvéreinknek és a zarándokoknak.” (Regula 53. fejezet)

Az európai monostorok mindenkor vendégszeretetet és felüdülést kínáltak az átutazóknak és a rászorulóknak – mondta Gregory Polan. Utalt rá, hogy Ukrajnában négy bencés monostor van, mindegyik nyitva áll a kitelepítettek, a háború elől menekülő családok előtt. A szomszédos országok monostorai is vendégül látnak ukrán menekülteket. A tizenkilenc bencés kongregáció főapátjai minden évben a rend egyik kolostorában találkoznak. Idén a Krakkó melletti Tyniec bencés apátságára esett a választás, de a monostor apátja lemondta a találkozót, mivel tíz ukrán családot fogadtak be és látnak el ebben az időszakban.

Szent Benedek „atyai tekintete” ma, több mint ezerötszáz év távlatából kiterjed Európára a munkára és az igazságos munkabér jelentőségére vonatkozó tanításával is – fejtette ki a prímás apát. – Előzőleg a világjárvány, most pedig a háború sodorta gazdasági válságba Európát, és ez vitathatatlanul kihat a munka világára is. Szent Benedek az imát a fizikai munkával ötvözte, híres ora et labora mottójával; nemessé tette és felemelte az emberi fáradozást – hivatkozott ismét Gregory Polan a Pacis nuntius apostoli levél szavaira. – Ezért XII. Piusz joggal köszöntötte Szent Benedeket mint Európa atyját, mivel e földrész népeit a rend és az igazságosság szeretetteljes gondozására serkentette, amely a szocializálódás, a valódi társadalmi tudat alapja. Ennek nyilvánvaló jele oly sok monostor munkája a mezőgazdaságban, amellyel támogatást és segítséget nyújtanak a szükséget szenvedőknek, megosztva a föld termését.

Az eke, vagyis a munka tapasztalata a tanulás, a könyv, a kultúra tapasztalatával egészül ki – ez Szent Benedek másik időszerű üzenete. Szent Benedek megmentette a hatalmas humanista örökséget és az antik világ klasszikus hagyományát azáltal, hogy továbbadta azt a kolostorokban jelen lévő scriptoriumok, könyvmásoló műhelyek révén – fejtette ki Polan apát, majd ismét Montini pápa szavaira utalt: miként Szent VI. Pál is írta, Nursiai Szent Benedek helyreállította a tudást egy olyan korszakban, amikor minden pusztulásnak indult.

Ma, több mint 1500 év után, Szent Benedek megjelöli számunkra művével a követendő utat, hogy helyreállítsuk a háború és az alapvető értékek elvesztésének sötétségébe zuhant Európát. Arra van szükség, hogy az élet, az igazságosság, a munka, a szabadság, a tolerancia ismét az öreg kontinens fő útjelzőivé váljanak – fogalmazott Szent Benedek liturgikus ünnepe alkalmából tett nyilatkozatában Gregory Polan OSB, a bencés rend legfőbb elöljárója.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria