Nők a Bibliában és a mai Egyházban – ahogy a Pápai Biblikus Bizottság új titkára látja

Kitekintő – 2021. március 21., vasárnap | 13:30

Ferenc pápa március 12-én nevezte ki a Pápai Biblikus Bizottság második számú vezetőjének a spanyol teológusnőt, Nuria Calduch-Benages nővért, aki a Vatikáni Rádiónak nyilatkozott új megbízatásáról, valamint a nők szerepéről a mai és a korabeli egyházban.

Nuria Calduch-Benages, a Názáreti Szent Család missziós nővérek tagja évek óta tanít Ószövetséget Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen. Életét a biblikus tudományoknak szenteli, hosszú ideje elismert szakértője a témának. 2016 és 2019 között közreműködött a női diakonátust vizsgáló vatikáni bizottság munkájában. Ferenc pápa a múlt héten nevezte ki a Pápai Biblikus Bizottság titkárává.

Amint a Vatikáni Rádiónak elmondta: meglepődött kinevezésén, és hálás mindazoknak, akik bizalmukkal ajándékozták meg. „A nők jelenléte ezekben a szervezetekben pozitív és nagy jelentőségű, ami távlatokat nyit az Egyházban.” Calduch-Benages nővér három évig vett részt annak a Ferenc pápa által életre hívott bizottságnak a munkájában, amely a női diakonátus szerepét tanulmányozta az Egyházban. Bár csak részeredményeket értek el a munka során, intellektuális, egyházi és emberi szinten is nagyon gazdagító volt a tapasztalat – mondta el a spanyol biblikus teológusnő. „Az akkor született barátságok és együttműködés azóta is folytatódik, ezt kiváltságnak tartom” – tette hozzá.

Isten igéjének tanulmányozásában milyen sajátos nézőpontot adhatnak a nők? Nuria nővér erre a kérdésre így válaszolt: „Hozzáértésüket, érdeklődésüket és nézőpontjukat. Gondoljunk csak a Biblia női alakjainak, elbeszéléseinek tanulmányozására, a női metaforák használatára, a feminista hermeneutikára és sok egyéb szempontra. Negyven évvel ezelőtt, amikor a biblikus teológusnők szinte láthatatlanok voltak, ezek a témakörök és a Szentírás ilyetén megközelítése egyáltalán nem merült föl a biblikus körökben. Ma azonban mindenki nagyra értékeli, férfiak és nők egyaránt, és egyre több publikáció születik.”

Az Ószövetség nőalakjai, például Debóra, Eszter, Judit fontos szerephez jutnak az üdvtörténetben. Hogy e szövegek alapján milyen kép rajzolódik ki a nők korabeli megítéléséről, azzal kapcsolatban a szakértő elmondta: „Egyes bibliai szövegekben a nők Izrael történetének főszereplőiként tűnnek föl, akik fontos küldetést visznek véghez népük érdekében. Más történetekben pusztán a férfi hatalom eszközei. Megint másutt a szerzők teljesen elhallgatják őket. Vagyis nem beszélik el történetüket, ezért nem hallhatjuk hangjukat. Ez a fő nehézségünk. Ezen túlmenően pedig ne feledjük, hogy a bibliai szövegek nagyon régiek, melyekben a nőt az adott kor archetípusának megfelelően jellemzik, a szerzők férfiközpontú szemszögéből.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria