Sodano bíboros Szent II. János Pál pápa hűséges munkatársa volt

Kitekintő – 2022. május 31., kedd | 16:17

Május utolsó napján, kedden délelőtt vettek végső búcsút a 94 éves korában elhunyt Angelo Sodano bíborostól, aki hatvan éven keresztül állt a Szentszék szolgálatában. Lelki üdvéért Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatott be engesztelő szentmiseáldozatot, majd a gyászmise végén a búcsúvételi temetési szertartást Ferenc pápa végezte.

Az elhunyt életútját Re bíboros idézte fel homíliájában, többek között Angelo Sodano lelki végrendeletének egyik gondolatával, melyet kilencvenéves korában írt: „Most derűs lélekkel várom azt az órát, amikor földi életem végén eljön az Úr, hogy magához hívjon. Ismét megújítom hitem, reményem és szeretetem azon cselekedetét, ahogy azt gyermekként, édesanyám ölében tanultam. Ezzel a belső hozzáállással tekintek az Úrra, abban a reményben, hogy egy napon irgalmasan fogad a karjába. Ugyanazzal az érzéssel tekintek Szűz Máriára, akit fiatalkoromtól fogva mindig bizalommal szólítottam meg.”

*

Sodano bíboros tíz évvel pappá szentelése után lépett a Szentszék szolgálatába, először latin-amerikai nunciatúrákon dolgozott a zsinat idején és az azt követő időszakban, majd 1968-ban hívták Rómába; a diktatúra nehéz éveiben tett látogatást Kelet-Németországban, Magyarországon és Romániában. 1977-ben VI. Pál pápa küldte az immár érsek Sodanót nunciusként Chilébe, ahol a chilei–argentin viszály idején próbált közvetíteni a két ország között.

1988-ban hívta Szent II. János Pál pápa a Vatikánba, ahol először az államközi kapcsolatok titkára lett, majd bíboros-államtitkár. Tizenhat éven át szolgált Szent II. János Pál pápa mellett, közvetlen munkatársaként. 2006-ban adta át hivatalát, majd 2019-ig töltötte be a bíborosi kollégium dékáni tisztét.

Nem elég hinni ez az Egyház misztériumában – vallotta Sodano bíboros –, hanem szeretni is kell, de nem elvont módon, hanem tevékeny szolgálattal annak különféle intézményeiben, mind tanító, mind megszentelő küldetésében.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria