Szent II. János Pál Kulturális Intézet nyílt az Angelicum pápai egyetemen

Kitekintő – 2020. május 19., kedd | 17:48

A kortárs kultúra kiváló művelője, Szent II. János Pál a névadója a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem újonnan létrehozott kulturális intézetének. A május 18-i megnyitóra Ferenc pápa elküldte üzenetét, melyben a nagy előd bátor igazságkeresését, szellemi szabadságát és intellektuális őszinteségét állította az intézmény elé példaként.

A szent lengyel pápa születésének centenáriumán, május 18-án a Rómában működő hét pápai egyetem egyike, az Angelicum kortárs kulturális intézetet hozott létre, melyet II. János Pálról nevezett el. Kiváló filozófusok, teológusok és a kultúra képviselői járulnak hozzá az intézmény működtetéséhez.

A domonkos rend által alapított fakultás 1963-ban Szent XXIII. János rendelkezése nyomán vált pápai egyetemmé. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem célja, hogy a domonkos karizmának megfelelően tanulja, tanítsa és hirdesse az igazságot.

Az Angelicum rektora, Michał Peluch atya emlékeztetett, Karol Wojtyła 1946 és 1948 között az egyetem hallgatója volt. II. János Pál szellemi örökségéről úgy fogalmazott: a kultúra témája – jóllehet kevéssé domborítják ki – kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük spirituális és intellektuális elképzelését.

Ferenc pápa az egyetem rektorához és tanári karához intézett levelében kifejti, hogy Karol Wojtyła nem csupán a legnevesebb hallgatója volt az intézménynek, de a kortárs kultúra ösztönzője és aktív művelője. Gazdag és sokrétű örökséget hagyott ránk. Nyílt és szemlélődő szellemisége, szenvedélyes szeretete Isten és az ember iránt, a teremtett világ, a történelem és a művészetek iránt ma is követendő példaként áll előttünk.

Az evangélium hirdetésének elengedhetetlen sarokköve az ember a maga kulturális gyökereivel. II. János Pál ezt a hozzáállást a Szentlélek fényében értelmezett tapasztalatok alapján érlelte meg és írta le első, Redemptor hominis kezdetű enciklikájában. Minden esetben, és ez különösen igaz a missziókban teljesített szolgálatra, tisztelettel és elismeréssel kell a különféle kultúrákhoz viszonyulni. A missziós lelkület kell hogy jellemezze a kilépő Egyházat is – írja levelében a pápa.

Nagy öröm számomra – folytatja –, hogy megvalósul ez a kezdeményezés az Aquinói Szent Tamás Egyetemen. Az Angelicum ugyanis az egész világból érkező oktatókkal és diákokkal működik, tehát kedvező színteret biztosít korunk főbb kulturális kihívásainak értelmezésére.

A domonkos rend hagyománya a hit racionális megközelítésére vonatkozóan jól tükröződik a fakultás működésében is. A kortárs kultúra új intézete pedig a névadó, Szent II. János Pál nyomán keresse bátran az igazságot, jellemezze a szabad szellem és az intellektuális őszinteség – zárja az egyetem rektorához intézett levelét a Szentatya.

Michał Peluch atya a Vatikáni Rádiónak elmondta, nagyon örülnek Ferenc pápa levelének. Közös vonás a két pápában a kultúra azonos megközelítése: mindkettejük szerint a hit átadásának helye a kultúra, melynek küldetésünk és az új evangelizálásért végzett erőfeszítéseink középpontjában kell lennie.

Peluch atya az egyetem előtt álló kihívások közül az ember értelmezését emelte ki. „II. János Pál pápa 1979-ben Varsóban azt mondta, hogy az embert nem érthetjük meg Krisztus nélkül. Ez pápasága egyik alappillére, mely felhívás a párbeszédre, mások tapasztalatának, hagyományainak meghallgatására. Erős identitás, ami azonban nyitott a különbözőségre, ez jellemezte a Szentatyát” – tette hozzá a domonkos rektor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria