Szent Péter tér – első vasárnap XVI. Benedek pápa nélkül

Kitekintő – 2013. március 5., kedd | 9:21

Március harmadikán, vasárnap délben nem nyílt ki a Vatikáni Apostoli Palota pápai dolgozószobájának ablaka, és nem jelent meg XVI. Benedek, aki 8 éves pápasága során 455 alkalommal mondta el az Úrangyala-imádságot a hívekkel.

„A szó, amely magába foglal minden kinyilatkoztatást, a következő: az Isten – szeretet” – 2005. május 22-én, az első nyilvános Úrangyala-imádság alkalmából hangzottak el XVI. Benedek pápának e szavai. Megválasztása ugyanis a húsvéti időszakra esett, amikor az Egyház a Regina Coeli ősi himnuszt imádkozza. A szeretet mindig misztérium, olyan valóság, amely túlmutat az értelmen, anélkül, hogy ellentmondana neki, sőt, még jobban növeli az ész képességeit.

A Szentatya magisztériumának egyik alapvető szempontja volt a hit és az értelem egymást kiegészítő szerepének magyarázata. Jézus kinyilatkoztatta számunkra Isten misztériumát. A Fiú megismertette velünk a mennyei Atyát, és nekünk adta a Szentlelket, az Atya és a Fiú szeretetét – hangsúlyozta tanításában.

A keresztény teológia a következő kifejezéssel foglalja össze az Istenről szóló igazságot: „egylényegű három Személy”. Isten nem magányosság, hanem tökéletes szeretetközösség. Ezért a személy, aki Isten képmása, a szeretetben valósítja meg önmagát, amely nem más, mint őszinte önátadás – mutatott rá Benedek pápa.

Minden plébánia feladata, hogy felfedezze a vasárnap, az Úr napjának szépségét. Ezen a napon Krisztus tanítványai megújítják az Eucharisztiában a szeretetközösséget Krisztussal, aki értelmet ad minden nap örömének és fáradalmainak. Az őskeresztények megvallották: nem tudunk vasárnap nélkül élni. Ezt hirdették még életük árán is, és mi is erre kaptunk meghívást napjainkban.

XVI. Benedek, az alázatos és briliáns mester, 2005 és 2013 között 455 alkalommal imádkozta el a hívekkel az Úrangyalát dolgozószobája ablakából, olykor egy ünnepélyes szentmise végén az oltár előtt, esetleg apostoli látogatása idején vagy nyaralás közben hegyektől körülvéve, hogy megmagyarázza: mit jelent a keresztény öröm, és áldását adja az ima után.

Ezen a vasárnapon az ablak zárva maradt, és a Szent Péter-bazilika harangjainak zúgását nem kísérte a hívek tapsa, akik az elmúlt nyolc év során mintegy 10 millióan vettek részt a világ minden tájáról a hagyományos déli találkozón.

Azonban még visszhangzanak a Bernini-oszlopsor által átölelt téren a hit alázatos mesterének búcsúzó szavai, amelyekkel megköszöni a hívek imáit. „Az imában mindig együtt maradunk” – mondta XVI. Benedek pápasága utolsó vasárnapján. Biztosan most is elmondta a Mária-imát, de rejtve a világtól kérte közbenjárását az Egyházért.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír