Szükségünk van a rácsodálkozás képességére – Ferenc pápa levelet küldött a Rimini Meetingre

Kitekintő – 2020. augusztus 19., szerda | 11:38

Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Ferenc pápa augusztus 17-én, a 41. Rimini Meeting kezdetén levelet küldött az Adriai-tenger partján fekvő város püspökének, Francesco Lambiasinak. A levél a világjárvány kapcsán az emberi rácsodálkozás jelenségét értelmezi, amely nemcsak a gyermek, hanem a felnőtt ember lényegi sajátossága.

Az ember elcsodálkozik az isteni, a transzcendens, a fennkölt megtapasztalásakor, és ebből az élményből születik maga a vallásos magatartás – olvasható a levélben.

A népek közötti barátság jegyében tartott idei találkozó egészen sajátos, mert lényegében digitális úton zajlik augusztus 18. és 23. között. Ferenc pápa államtitkárán keresztül közelségéről és imádságáról biztosítja a szervezőket és a résztvevőket.

Ki ne fedezte volna fel a pandémia drámai tapasztalatát, mely összekapcsolt bennünket? – olvasható a kérdés a levél elején, majd mintegy válaszként idézet következik abból a beszédéből, melyet Ferenc pápa a járványidőszak elején, március 27-én mondott a Szent Péter-bazilika előterében megtartott rendkívüli imádság során: „Ráébredtünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mind törékenyek és irányt vesztettek (…). A vihar leleplezi sebezhetőségünket, és lemeztelenítve elénk állítja hamis és felszínes biztonságérzéseinket, amelyek segítségével meghatároztuk életünk forgatókönyveit (…).”

Az idei Rimini Meeting mottója – „Csodálkozás híján süketek maradunk a fennkölt előtt” – értékes és eredeti hozzájárulás a történelem mostani örvénylő állapotához. „A javakat és nem annyira a közjót keresve sokan saját erejükre, a termelő- és keresőképességükre fordítottak figyelmet, és lemondtak arról a magatartásról, amely a gyermekek valóságszemléletét alkotja: a rácsodálkozásról.”

Ennek kapcsán írta Chesterton:

„A legtitokzatosabb iskolák és bölcsek sem érik el annak a súlyát, ami egy három hónapos újszülött szemeiben lakozik. Mert az övé az univerzum előtti csodálat súlya, ám ez a meglepődés nem miszticizmus, hanem transzcendens józan ész.”

A levél Jézus és a gyerekek találkozására utalva a létezés csodájáról beszél, ami görög földön a filozófia alapját jelentette. Ez a meglepetés hozza mozgásba az életet, és képes azt újraindítani minden körülmények között. Ezt a meglepődésre való emberi képességet hangsúlyozta Ferenc pápa 2019 kezdetén, amikor újévi beszédében annak újra visszaszerzését emelte ki: „Az élet csodálkozás nélkül szürke és megszokott, hasonlóképpen a hit is. Az egyháznak is szüksége van arra, hogy újból rácsodálkozzon önmagára, mint az élő Isten jelenlétének a lakására, mint az Úr Jegyesére, aki Anyaként gyermekeket szül.”

Az elmúlt hónapok során megtapasztaltuk a rácsodálkozásnak azt a jellegét, amely az együttérzést ölti magára a szenvedés, a törékenység és a létezés bizonytalansága láttán. Ez a nemes emberi érzés indította az orvosokat és ápolókat arra, hogy bátor odaadással és elkötelezettséggel szembesüljenek a koronavírus okozta kihívásokkal. Ugyanez a felelősségérzet töltötte el a tanárokat a diákjaik iránt, hogy elfogadják a távolság adta új tanítási módszert, és ezzel tegyék lehetővé, hogy a gyermekeknek ez az évük is érvényes legyen. Hasonlóképpen ugyanezt a rácsodálkozást és helytállást lehetett látni oly sok családtag arcán is – olvasható a Francesco Lambiasi püspöknek címzett levélben.

Ebben az értelemben a találkozó témája felhívás arra, hogy

ereszkedjünk le az emberi szív mélyébe a meglepetés kötelén keresztül

– szól a levél. – Lehetetlen nem elcsodálkozni egy pompás hegyvidék látványa előtt vagy éppen egy lelket megmozgató zenei élmény hatása alatt! Vagy egyszerűen csak annak a létezése előtt, aki szeret minket, aki nekünk adja a teremtett világot. A meglepetés valóban az út, hogy ráleljünk a „fenséges” jeleire, vagyis arra a Titokzatosra, mely minden dolognak az alapját képezi. Ugyanis nemcsak az emberi szív mutatkozik jelként, hanem maga az egész valóság. Ennek számbavételéhez szükséges egy egészen sajátos emberi képesség, mely közös minden emberben, ez pedig a csodálkozás, a képesség a meglepődésre, ahogy azt don Giussani, a Meetinget szervező Comunione e Liberazione olasz mozgalom alapítója említi.

Az egészségügyi vészhelyzet idején a pápa sok művésztől kapott levelet, akik megköszönték neki, hogy imádkozott értük a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisék során. Egyik alkalommal Ferenc pápa ezt prédikálta: „A művészek megértetik velünk a szépséget, ugyanis a szép nélkül az evangéliumot nem tudnánk megérteni.”

A szépség megtapasztalásának döntő élményére többek között a teológus Hans Urs von Balthasar is rámutatott Gloria című művében: „Egy szépség nélküli világban a jó is elveszti a vonzerejét. Így az ember zavart marad előtte, és megkérdezi, hogy ekkor vajon miért nem inkább a rosszat kellene választania. Egy olyan világban, mely nem hisz többé a szép állításában, az igazság mellett hozott érvek kimerülnek a logikus következtetés erejében: a következtetésre vezető folyamat egy olyan mechanizmus, mely senkit sem kötelez, és a következtetésből magából semmi nem következik.”

Éppen ezért a Rimini Meeting felhívást intéz minden keresztényhez: hivatásunk arra szól, hogy tegyünk vonzó tanúságot a hitről a szépség erejével, „Jézus vonzásával”, ahogy Isten szolgája don Giussani mondta – olvasható a a 41. Rimini Meeting kezdetén az Adriai-tenger partján fekvő város püspökének, Francesco Lambiasinak küldött pápai levélben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria