Tagle bíboros elbúcsúzott a manilai hívektől vatikáni szolgálata megkezdése előtt

Kitekintő – 2020. január 29., szerda | 19:15

„Tegyetek mindent Krisztus nevében, hogy köszönetet mondjatok meghívásáért, jóságáért és irgalmáért.” Meghatottan búcsúzott híveitől Manila bíboros érseke a Szeplőtelen Fogantatás-bazilikában január 27-én bemutatott szentmisén.

A Fides missziós hírügynökség tájékoztatása szerint a templomot megtöltötte a több mint kétezer hívő, akik az érsekség egész területéről, több mint 85 plébániáról érkeztek, hogy elköszönjenek szeretett főpásztoruktól. Tagle bíboros ugyanis nemsokára megkezdi szolgálatát a Szentszéknél mint a Népek Evangelizációjának Kongregációja prefektusa. Sok más egyházmegye püspöke is jelen volt, illetve Ázsia egyik legősibb egyházmegyéjének papjai, szerzetesek és katekéták nagy számban képviseltették magukat Tagle bíboros hálaadó szentmiséjén.

A Fülöp-szigeteken jövőre ünneplik az ország evangelizálásának 500. évfordulóját (1521–2021). Mintegy ötven évvel az első filippínó megkeresztelése után, a hívő közösség ugrásszerű növekedése miatt 1579-ben megalakult a manilai egyházmegye mint Mexikóváros szuffragáneusa. 1595-ben Manila már érsekség volt; ma hét várost és öt önkormányzatot foglal magába az egyházmegye, területén több mint 3 millió katolikus hívővel.

Tagle bíboros búcsúbeszédében arra buzdította a híveket, hogy mindig hálásan tekintsenek Istenre, a történelem Urára, mert bár „Isten tervei nem a mi terveink, hisszük és tudjuk, hogy Ő jó, és irgalma örökké tart”. És ahogy Krisztus köszönetet mondott az Atyának, fölajánlva önmagát egészen, úgy „minden megkeresztelt a hála jeleként arra kapott meghívást, hogy ajánlja föl testét és vérét”. Tagle bíboroshoz hasonlóan nyilatkozott Broderick Pabillo manilai segédpüspök is, aki elmondta: kiváltságnak tekintik, hogy nyolc éven át olyan főpásztoruk volt, aki minden erőfeszítéssel és odaadással szolgálta közösségét. Az elmúlt években nemzetközi elfoglaltságai ellenére is jelen volt közösségében, amiért hálásak neki, és a jövőben is imáikkal kísérik szolgálatát.

A szertartás végén a hívek imádkoztak a bíborosért, megköszönték neki, hogy életével megmutatta Isten együttérzését. A manilai érseki szeminárium korábbi rektora, Roberto O. Gaa püspök kifejezte: „Egyfelől szomorúak vagyunk, mert Tagle bíboros hiányozni fog nekünk. Mindannyian a szívünkbe zártuk. De tisztában vagyunk vele, hogy az ő személyében a Fülöp-szigeteki egyház ajándékot ad a világegyháznak.”

Sharon, az egyik plébánia aktív tagja így fogalmazott: „Legszebb öröksége az alázat és az emberekhez való közelség, tényleg jó pásztorunk volt.” Ezt erősíti meg Abos atya, egy idős manilai pap is, mondván: szeretettel viselte gondjukat. Tagle bíboros egy virágzó egyházmegyét hagy maga mögött, ahol közel 600 egyházmegyés és szerzetes pap, 700 apáca és több mint 400 hitoktató szolgál.

*

Luis Antonio Tagle 1957-ben született Manilában. 1982-ben szentelték pappá, majd az Amerikai Egyesült Államokban tanult, ahol doktorátust szerzett teológiából. 1997-ben a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja lett. II. János Pál pápa 2001-ben a Fülöp-szigeteki Imus püspökévé nevezte ki. Szolgálata során nagy figyelmet szentelt az ifjúságpasztorációnak. 2011-ben XVI. Benedek pápa Manila érsekévé nevezte ki, 2012-ben kreálta bíborossá Rómában. Tagle bíboros 2015 óta a Nemzetközi Karitász elnöke. Ferenc pápa 2019. december 8-án nevezte ki a Népek Evangelizációjának Kongregációja prefektusává.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria