Tavaly huszonkilenc katolikus misszionáriust öltek meg a világban

Kitekintő – 2020. január 7., kedd | 9:01

A Fides katolikus missziós hírügynökség idén is számadást készített a katolikus misszionáriusok ellen elkövetett merényletekről, melyekről alig ad hírt a világsajtó.

A Fides hírügynökség, XI. Piusz pápa alapította 1927. június 5-én, négy évvel a Vatikáni Rádió születése előtt. Rómában, a Spanyol lépcső közelében álló Propaganda Fide, az egykori Hitterjesztési Kongregáció épületében van a székhelye, és jelenleg a Népek Evangelizációjának Kongregációja keretében működik.

A hírügynökség alapítása óta kitüntetett figyelemmel kíséri a Katolikus Egyház missziós tevékenységét, mellyel az Úr Jézus missziós parancsának tesz eleget a kérés elhangzása óta: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). A Ferenc pápa által meghirdetetett és tavaly októberében tartott rendkívüli misszós hónap kiváló lehetőséget kínált mindenekelőtt az apostoli tevékenység elmélyítésére, másfelől pedig a sokrétű tanúságtétel számbavételére.

A hírügynökség a „misszionárius” kifejezést minden megkereszteltre érti, aki a keresztségben megkapott kegyelem és küldetés jegyében Krisztus tanítványaként egyszerűen hiteles keresztény életével tanúskodik a világot megváltó Üdvözítőről. „A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya” – tanítja Ferenc pápa az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában.

Éppen ezért a Fides immár évek óta nem csak a szoros értelemben vett ad gentes, a népekhez küldött „hivatásos” misszionáriusok ellen elkövetett támadásokat veszi számba, hanem minden támadást, ami tanúságtevő keresztény embert ért, akit kifejezetten a hit iránti gyűlöletből öltek meg. Ezért szívesen alkalmazzák a mártír, vártanú kifejezést, annak etimológiai értelmében, mely egyszerűen tanúságtevőt jelent. A Fides elemzése tehát minden tanút számba vesz és az Egyház további feladata, hogy alapos vizsgálat után megállapítsa, hogy közülük kiknek lehet a boldoggáavatási eljárását elindítani.

A katolikus missziós hírügynökség által összegyűjtött adatok szerint 2019-ben világszerte 29 misszionáriust gyilkoltak meg. Közülük tizennyolcan papok, egy állandó diakónus, ketten nem pap szerzetestestvérek, ketten szerzetesnővérek és hatan világi hívek. Az utóbbi nyolc évben a vértanú papok nagyobbik részét Amerikában ölték meg, de már 2018-tól kezdve Afrika adta a legtöbb vértanút. Tavaly, 2019-ben Afrikában tizenkét pap, egy szerzetes és egy szerzetesnővér, valamint négy világi szenvedett hite miatt mártírhalált. Amerikában, főként Dél- és Közép-Amerikában az elmúlt év során hat pap, egy állandó diakónus, egy szerzetes és négy világi hívő adta életét Krisztusért. Ázsiában egy világi keresztényt, míg Európában egy szerzetesnővért gyilkoltak meg.

A Fides jelentése szerint egyre erőteljesebben tapasztalható az erőszak globalizálódása. Az elmúlt időszakban ugyanis a misszionáriusokat inkább koncentráltan egy-egy országban vagy adott földrajzi térségben ölték meg. Tavaly a jelenség világszerte egyre inkább általánossá vált és elterjedt: Afrika tíz, Amerika nyolc országát áztatta a mártírok vére. E szomorú adatok nyomán sem szabad azonban elkeseredni, hanem a fájdalmas valóságot a hit vigasztaló erejével kell szemlélni, ahogy eleink tekintettek a vértanúságra: „a vértanúk vére magvetés” az új hit számára.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria