Új vatikáni alapítványt hoztak létre I. János Pál pápa lelki örökségének ápolására

Kitekintő – 2020. április 28., kedd | 18:35

A Szentszék sajtóirodája április 28-án, kedden tette közzé a hírt, hogy Ferenc pápa 2020. február 17-én kelt rescriptumával megalapította az I. János Pál Vatikáni Alapítványt, melynek célja névadója lelki és szellemi örökségének terjesztése. Az új alapítvány önálló kánon- és polgárjogi személy, az Államtitkárság székhelyével. Elnökévé Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkárt nevezte ki.

Ferenc pápa rescriptuma, azaz írásos válasza megállapítja, hogy az alapítvány az Egyház kánonjogi normája és a Vatikáni Városállam alaptörvénye szerint jött létre. Fő célkitűzései: védelmezni és megőrizni I. János Pál pápa ránk hagyott kulturális és vallási örökségét; előmozdítani olyan kezdeményezéseket, mint konferenciák, találkozók, szemináriumok, tanulmányi napok; díjak és tanulmányi ösztöndíjak alapítása; kiadói tevékenység támogatása a tanulmányok és kutatási eredmények megjelentetésével; hivatkozási pontként megjelenni Olaszországban és külföldön.

A pápa a vatikáni alapítvány elnökévé Pietro Parolin bíboros államtitkárt nevezte ki. Az ő munkáját segíti egy vezetői tanács, melynek tagjainak mandátuma négy évre szól. Elnökhelyettes Stefania Falasca; a tanács tagjai: Beniamino Stella bíboros, Andrea Celli és Davide Fiocco prelátusok, valamint Lina Petri és Alfonso Cauteruccio.

I. János Pál pápa, családi nevén Albino Luciani az észak-olaszországi Forno di Canale faluban született 1912. október 17-én. VI. Pál pápa halála után, 1978. augusztus 26-án velencei pátriárkaként választották pápává. Péteri szolgálatát mindössze 33 napig végezhette, szeptember 28-án váratlanul elhunyt.

Pápasága során nem volt ideje új bíborosok kinevezésére, sem pedig új enciklika megírására. Egyszerű, közvetlen és derűs személyisége ugyanakkor már az első bemutatkozásakor megnyerte a hívek és a nem katolikus emberek bizalmát és szeretetét is. Finom és hiteles, szívből fakadó mosolya miatt „mosolygós pápának” hívták. Első megnyilatkozásaival a VI. Pál által megkezdett reformok folytatását ígérte, a II. vatikáni zsinat által elindított megújítási folyamatok jegyében.

Pietro Parolin bíboros államtitkár az alapítvány létrehozása kapcsán egy cikket tett közzé, melyben megállapítja: „Albino Luciani története egy olyan lelkipásztor története, aki közel állt az emberekhez, aki a hit lényeges kérdéseire összpontosította a figyelmét, és aki rendkívül érzékeny volt a társadalmi problémákra. Tanítása ma is időszerű, ezekkel a legfőbb súlypontokkal: közelség, alázat, egyszerűség, Isten irgalmasságának a középpontba állítása, felebaráti szeretet és szolidaritás a rászorulók iránt”.

Parolin bíboros emlékeztet: Albino Luciani püspökként részt vett a II. vatikáni zsinat ülésein, és rövid pápasága alatt annak szellemében vezette az Egyházat, visszatérve az evangéliumok forrásához, megújult missziós elkötelezettséggel, a püspöki kollegialitás szellemében. Fontosnak tartotta a vallásközi párbeszédet és a jelenkorral való találkozást a béke és az igazságosság szolgálatában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria