Újabb hat évre megválasztották Don Julián Carrónt, a Comunione e Liberazione Mozgalom elnökét

Kitekintő – 2020. március 26., csütörtök | 9:41

A Comunione e Liberazione Testvériség központi szervezete március 21-én Milánóban egyhangúlag újraválasztotta Don Julián Carrónt, aki 2004-ben vette át a mozgalom vezetését az alapító Don Luigi Giussanitól. Az újraválasztott elnök rámutatott a mozgalom (CL) karizmájának időszerűségére, amely által a koronavírus-járvány érintettjeit is segíteniük kell.

A Comunione e Liberazione mozgalom (CL) szervezeti szabályzata értelmében lejárt az elnöki mandátum ideje, ezért felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi vészhelyzetben válasszanak-e új elnököt, vagy bizonytalan időre hosszabbítsák meg a korábbi elnök megbízatását.

Tekintettel arra, hogy kiszámíthatatlan, meddig tart a koronavírus okozta szükséghelyzet, illetve hogy a mozgalomnak most különösen fontos, hogy stabil vezetése legyen, akit mindenki támogat, úgy döntöttek, hogy megtartják a szavazást.

Don Julián Carrón már egy évvel ezelőtt felvetette az elnökválasztás kérdését, amely, mint mondta, nem szabad, hogy puszta formalitás legyen, sokkal inkább átgondolt döntés, melyet elmélyült párbeszéd előz meg. Nem annyira a lehetséges jelöltekről van szó, hanem a mozgalom életéről, az előtte álló kihívásokról.

Egy év felkészülés után jutottak el a szavazáshoz, amelynek eredményeként újraválasztották a korábbi elnököt.

Don Julián Carrón megköszönte a bizalmat, amit felelőssége tudatában elfogadott. Levelet írt a mozgalom tagjainak, amelyben közölte: ugyanaz a szolgálatkészség vezérli most is, mint az első pillanattól kezdve, amikor Don Giussani rábízta a mozgalom vezetését. Istent akarja szolgálni, hiszen „Ő az életünk valódi főszereplője. Senki nem volna képes ugyanis megteremteni mindazt, amit magunk körül látunk. Elámulunk az élet oly sok gazdagsága láttán, a most jelentkező kezdeményezések, újdonságok előtt a mai, nihilizmus uralta világban.

A mostani drámai helyzetben nyilvánvalóan látszik, hogy a Comunione e Liberazione mozgalom olyan személyeket képez ki, akik félelem nélkül képesek szembenézni a kihívásokkal” – írta levelében, majd így folytatta: „Imádkozzatok értem, hogy mindig kész legyek azt tenni, amit az Úr akar véghez vinni közöttünk, és imádkozzatok azért is, hogy Don Giussani karizmájával és az égből nyújtott segítségével együttes erővel válaszolni tudjunk a kihívásokra.  Az az ajándék (karizma), amit a Lélek hívott létre a körünkben, meggyőződésem szerint egyre fontosabbá válik az életünk, az Egyház és a világ számára.”

Don Carrón felhívással fordult a mozgalom tagjaihoz a koronavírus-járvány okozta súlyos egészségügyi válsághelyzet kapcsán, amely kihat a gazdaságra és az emberek életére Olaszországban és a világ számos pontján. A Comunione e Liberazione Testvériségnek ebből adódóan segítenie kell majd sok területen. „Drámai napokat élünk, amikor még erősebben érezzük a vágyat, hogy a rászorulók segítségére siessünk” – írta az elnök. Buzdította a CL tagjait, hogy vegyék nagyon komolyan elkötelezettségüket javaik közösségi megosztására. A közös pénzalap révén a testvériség a lehetőségeihez mérten képes lesz választ adni a jelentkező igényekre.

„Ebben a rendkívüli időben, amelyet Isten, a Misztérium elénk tár, kifejezem a közelségemet a magam és a mozgalom nevében mindazok számára, akik a frontvonalon küzdenek (ápolók, orvosok és mások is, akik embertársaikat szolgálják), a betegeknek, és mindenkinek, aki elveszítette a szeretteit.

Milyen csodálatos megélni és felajánlani mindent a jelen lévő Krisztus bizonyosságában!” – zárta levelét Don Julián Carrón, a Comunione e Liberazione lelkiségi mozgalom újraválasztott elnöke.

                                                                                 * 

A CL célja a hozzá csatlakozók keresztény nevelése és az Egyház küldetésében való együttműködés a modern társadalomban. Hangsúlyozzák az Egyház tanításán alapuló közösség fontosságát. Megkísérlik emberibbé tenni azt a világot, azt a környezetet, azokat a körülményeket, amelyekkel találkoznak.

A mozgalmon belül létrejött közösségi formák közül az egyik legelterjedtebb a testvériség (fraternità). Ez világiak pápai jogú társulása, amelyet az 1970-es években azzal a céllal hoztak létre volt egyetemisták, hogy közösségben mélyítsék el az Egyházhoz való tartozásukat és segítsék egymást hitük megélésében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria