Ünnepel Venezuela: boldoggá avatták a szegények orvosát

Kitekintő – 2021. május 2., vasárnap | 17:47

Április 30-án, pénteken Venezuela fővárosában, Caracasban Aldo Giordano érsek, apostoli nuncius – Ferenc pápa megbízásából – boldoggá avatta José Gregorio Hernándezt, aki az első világi boldog a latin-amerikai országban. A Szentatya videoüzenetet küldött az ünnepre. Az új boldog liturgikus ünnepe október 26-ra került.

José Gregorio Hernández Cisneros, az 1919-ben elhunyt venezuelai orvos egész élete és szolgálata nagyszerű és máig bátorító példája az önzetlen felebaráti szeretetnek. Ferenc pápa videoüzenettel köszöntötte a boldoggá avatás eseményét, melyben személyes hangon szólt az „egyetemes szolgálat nagyszerű emberéről”, továbbá kifejezte vágyát, hogy amint a körülmények engedik, szeretné meglátogatni a szeretett országot.

„Tudom, milyen nagy lelkesedéssel vártátok évek óta, hogy az egyház megerősítse azt, amit ti már szilárdan hittetek, vagyis hogy a nép orvosa az Isten mellett van, és a coromotói Miasszonyunkkal együtt közbenjár a honfitársaiért és mindnyájunkért – kezdte üzenetét a Szentatya. – Megvallom nektek, hogy itt, a Vatikánban soha nem találkoztam olyan venezuelaival, aki a beszélgetés közepén meg ne kérdezte volna tőlem, hogy mikor lesz Gregorio boldoggá avatása. Mert a szívetekben hordozzátok őt. És íme, megvalósult a vágyatok! José Gregorio orvos úgy mutatkozik meg a keresztények és minden jóakaratú ember előtt, mint a Krisztus-hívő tanítványok példája, aki életének szabályává tette az evangéliumot, kereste a saját hivatását, megtartotta a parancsokat, naponta szentmisén vett részt, időt szentelt az imádságra, hitt az örök életben. Személyes jóindulat, alázat a hivatása gyakorlásában is, érzékeny figyelem a szenvedés iránt, a tudás, a kutatás, az egészség szolgálata jellemezte őt. Az életszentség példája volt az élet védelmében a történelem kihívásaival szemben, de főként a felebarát iránti szeretet irgalmas szamaritánusaként senkit nem rekesztett ki: az egyetemes szolgálat ember volt.”

Ferenc pápa az új boldog legkiemelkedőbb vonásaként említette, hogy túllépett önmagán, és a polgárok szolgálatára állt. Ez a szolgálat Krisztus utolsó vacsorai példáját követte, aki mindenki iránti szeretetből megmosta tanítványai lábát, még Júdásét is, aki pedig elárulta őt. Jézus soha senkin nem állt bosszút, mindenkit szeretett, és ebben a légkörben hagyta rájuk a parancsolatát: Mossátok meg ti is egymás lábát! A pápa kiemelte az „egymás” szó jelentőségét, mely nemcsak a mások iránti aktív szolgálatot jelenti, hanem azt az alázatot, mely hagyja, hogy mások megmossák a mi lábunkat is. De mit is jelent ez a lábmosás éppen a boldoggá avatás ünnepén? Például azt, hogy befogadjuk egymást, egyenlőnek tekintjük egymást, és senkit nem vetünk meg. Készségesen szolgáljuk egymást, és hagyjuk, hogy mások is szolgáljanak minket. Másik példaként említette a Szentatya a megbocsátás gyakorlását. A lábmosás végső értelemben azt jelenti: szeretjük egymást.

Videoüzenete második részében Ferenc pápa Venezuela konkrét helyzetére tekintett. A világjárvány sújtja ezt az országot is, csak úgy, mint a világ többi országát. A Szentatya együttérez e nehéz helyzetben a venezuelai néppel.

Gondol azokra is, akik elhagyták az országot jobb életkörülmények reményében; azokra, akiket megfosztottak szabadságuktól; s azokra, akiknek a legelemibb szükségletek hiányoznak. Mindnyájan az új boldog polgártársai, egyenlő jogokkal.

A pápa szeretettel áll mellettük, mert jól ismeri a szenvedésüket, de a hitüket és a venezuelai nép reménységét is.

A kiengesztelődés lelkületét kell kérni, mert mindig adódnak problémák a családban, a városban és az egész társadalomban. Vannak, akik rossz szemmel nézik a másikat, és ezért mindig szükség van a megbékélésre, a kinyújtott kézre!

A kinyújtott kéz jó társadalmi befektetés.

Ferenc pápa arra kérte a venezuelai népet, hogy kövessék az annyira szeretett és tisztelt José Gregorio Hernández példáját, aki mindig önzetlenül szolgált másokat.

Őszintén hiszi, hogy a nemzeti egységnek ez a pillanata, a nép orvosát ünnepelve, Venezuela számára különleges pillanatot jelent. Haladjanak tovább előre, tegyenek konkrét lépéseket az egység érdekében, anélkül, hogy elcsüggednének. Legyenek egymásnak egyenrangú testvérei, ismerjék fel egymást ugyanazon haza gyermekeiként. Legyen elég alázatuk szolgálni és megbocsátani, és mindezt elfogadni másoktól.

Végezetül mindenki közreműködését kérte a hatékony egység elérése érdekében: az ország vezetői, a szakszervezetek, a tudósok, politikusok, a hívő emberek, a diákok közös összefogása szükséges mindehhez. Idézte a Szentatya a közismert mondást: vagy megmenekülünk mindnyájan, vagy senki nem menekül meg.

Venezuela törekedjen a nemzeti egységre! – biztatott videoüzenetében a pápa. Imádkozik, hogy együttesen tudják helyreállítani azt a Venezuelát, ahol mindenki tudja, hogy van hely számára, ahol mindenki saját jövőjére lelhet. Befejezésül Ferenc pápa arra kérte az Urat, hogy semmilyen külső beavatkozás ne akadályozza meg az országot abban, hogy a nemzeti egység útját járja, majd a coromotói Szűzanya pártfogását és a most boldoggá avatott José Gregorio Hernández közbenjárását kérte.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria