Vatikáni külügyminiszter: Az istentiszteleti helyek nem válhatnak vesztőhelyekké!

Kitekintő – 2020. december 4., péntek | 18:20

Paul Richard Gallagher érsek, a szentszéki államközi kapcsolatok titkára december 3-án felszólalt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) minisztertanácsának 27. ülésén, melyet a világjárvány miatt videokonferencia formájában rendeztek meg. A főpásztor fölemelte szavát az üldözött keresztényekért.

Paul Gallagher súlyos aggodalmának adott hangot a Szentszék részéről amiatt, hogy egyre több a terrortámadás, a gyűlöletcselekmény és az intoleráns megnyilvánulás az emberek, istentiszteleti helyek, temetők és vallási színhelyek ellen az EBESZ országaiban és más államokban. (Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az EBESZ a világ legnagyobb biztonsági szervezete, amely Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia 57 államát tömöríti – A szerk.)

Különösen szörnyűvé teszi ezeket az erőszakos cselekedeteket, hogy az imára összegyűlt hívők ellen követik el őket. Így az istentiszteleti helyek a béke és a nyugalom szigeteiből vesztőhelyekké válnak.

Védtelen gyermekek, nők és férfiak csupán azért veszítik életüket, mert összegyűltek, hogy gyakorolják a vallásukat. Az pedig még sajnálatosabb, hogy időnként ezeket a visszataszító támadásokat a vallás nevében követik el.

Gallagher érsek ezért erőteljesen felszólított: Az erőszak nem a vallásból ered, hanem annak téves értelmezéséből vagy ideologizált formájából. Az Isten nevében elkövetett erőszak, üldözés és gyilkosság nem vallás, hanem szélsőségesség, ami ellen mindenkinek minden törvényes eszközzel küzdenie kell.

A vallás és a hit szabadsága egyetemes emberi jog, és alapvetően meghatározza egy ország belső biztonságát. Ezért óvni kell, mint ahogy ebből következően biztosítani kell az istentiszteleti helyek védelmét is.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek tehát hatékonyan kell szembenéznie a keresztényeket, zsidókat, muszlimokat és más vallások tagjait sújtó intoleranciával és diszkriminációval, előítéletek és rangsor nélkül kezelve a gyűlöletből elkövetett bűncselekményeket, biztosítva valamennyi vallási közösség biztonságát.

Őrködnünk kell, mert a keresztények továbbra is szenvednek az előítéletek, az intolerancia, a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak miatt – figyelmeztetett a szentszéki külügyminiszter.

Nem szabad elfeledkeznünk a közös biztonságunkat fenyegető kihívásokról sem, mint amilyenek az ún. „befagyott” konfliktusok, melyek évtizedek óta húzódnak és megoldásért kiáltanak. A Szentszék munkára szólít a béke és az igazságosság érdekében. Támogatja a párbeszédet és a nemzetközi jog tiszteletben tartását mint a konfliktusok megoldásának eszközét. Gallagher érsek felhívta az EBESZ-tagállamok figyelmét a vállalt kötelezettségeik jóhiszemű betartására, hiszen azzal elkerülhető, hogy módosítsák, töröljék vagy helytelen értelmezéssel átalakítsák az eredeti vállalásokat, ami aláásná az egyetértést a biztonsági szervezeten belül.

A szentszéki külügyminiszter kitért a Covid-19-járványra és a társadalmon belül okozott súlyos következményeire.

Új szegénységi formák jelentek meg, a gazdasági válságnak elhúzódó hatásai mutatkoznak, sokan nem jutnak korrekt tájékoztatáshoz és oktatáshoz.

Ezen túlmenően a szociális elkülönítés és az erőszak növekedése szenvedést okoz főként a kiszolgáltatottabb embereknek, köztük a nőknek. Őket ugyanis a pandémia aránytalanul erősebben sújtja, hiszen nincs megfelelő anyagi és személyes védelmük, főleg a nem hivatalos munka világában.

Az egyes országok járványügyi intézkedései sajnálatos módon a vallásszabadság gyakorlására is kihatással vannak, beleértve a nevelést és a karitatív tevékenységet a hívő közösségek részéről. A civil hatóságok legyenek tisztában azzal, milyen súlyos következményekkel járnak ezek az intézkedések a vallási közösségekre nézve, amelyek fontos szerepet játszanak a válságkezelésben: mind az egészségügyben, a szociális szférában, mind lelki és erkölcsi téren azzal, hogy a szolidaritásról és a reményről tesznek tanúságot.

A politikával és az intézkedésekkel segítsék a leginkább rászorulókat a járvány idején, szem előtt tartva a két fő alapelvet: mindenkire terjedjen ki, illetve óvják meg az emberi élet sérthetetlenségét! Mindazonáltal a jelenlegi drámai helyzet lehetőséget is rejt magában, mert elgondolkodtat egy új szolidaritás, az ész és a szív megtérésének szükségességéről – zárta az online EBESZ-ülésén elhangzott felszólalását Gallagher érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria