Vietnámi püspökök kérik az első távol-keleti misszionáriusok boldoggá avatásának elindítását

Kitekintő – 2022. május 4., szerda | 18:45

Vietnám katolikus püspökei azt kérik, indítsák el a Távol-Keletre, azon belül is főként Đàng Trong és Đàng Ngoài egyházmegyéibe küldött első misszionáriusok, François Pallu (1626–1684) és Pierre Lambert de La Motte (1624–1679) püspökök boldoggáavatási eljárását.

Ezt a tervüket a vietnámi katolikus püspöki konferencia ülésén fogalmazták meg, melyet az elmúlt napokban tartottak Thái Bình püspöki rezidenciáján.

A két misszionárius püspök, a Párizsi Külföldi Missziós Társaság (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes) két társalapítója utat nyitott az evangelizációnak és az Egyház növekedésének Kelet-Ázsiában – mondták a jelen lévő egyházi elöljárók.

A találkozón részt vett Vietnám huszonhét egyházmegyéjének minden püspöke, Marek Zalewski érsek, Szingapúr apostoli nunciusa, állandó székhellyel nem rendelkező pápai legátus Vietnámban, valamint a Mirosław Stanisław Wachowski, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkárhelyettes által vezetett, Vietnámba látogató vatikáni delegáció.

Az ülés végén, április 29-én reggel a püspökök ünnepi szentmisét celebráltak a Thái Bình-i egyházmegye létrejöttének nyolcvanötödik évfordulója és a Thái Bình-i Szent Szívről nevezett szeminárium megnyitója alkalmából. Az ünnepség eredeti időpontja 2021 márciusa, az egyházmegye alapításának pontos évfordulója volt, ám a pandémia miatt ezt elhalasztották.

A vietnámi katolikus püspöki konferencia elnöke, Joseph Nguyên Chí Linh érsek homíliájában így fogalmazott: „A Thái Bình-i egyházmegye fejlődésének útját kihívások és nehézségek övezték. Ahogy azonban telt az idő, kiváló lelkipásztorokat küldtek az egyházmegyébe, és az isteni Gondviselés segített leküzdeni az akadályokat. Külön kiemelném Pierre Nguyên Văn Ðê jelenlegi egyházmegyés püspököt, aki szívét-lelkét az egyházmegyének szentelte, ahogy püspöki jelmondata is emlékezteti, »Lelkeket adj nekem«, s dolgozik a lelkipásztori élethez szükséges infrastruktúrák kiépítésén is.”

Az egyházmegye történetére emlékezve az egyik pap a következőket olvasta fel a jelenlévőknek: „Az egyházmegye alapításának nyolcvanötödik évfordulóján emlékezzünk az áldásokban gazdag útra, a harmincegy vértanúval, akik közül tizenkilencen helybéli híveink, tizenketten pedig az egyházmegyébe küldött misszionáriusok voltak.” Dominic Đặng Văn Cầu, a Szent Szív Szeminárium rektora ezután őszinte háláját fejezte ki az egyházmegyei közösség híveinek, akik mindennapi munkájukkal, nem keresztény emberek segítségével hozzájárultak a szeminárium felépítéséhez.”

Dicsérő szavakat szólt a legszegényebbekről is, akik szintén hozzáadták a maguk részét, hogy a szeminaristáknak megfelelő helyet teremtsenek a tanulásra és a lakhatásra: „Értékes cselekedet ez, mint az özvegy adománya Lukács evangéliumában (Lk 21,1–4), akiről Jézus azt mondta: »Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél.«”

*

A Thái Bình-i egyházmegyét XI. Piusz pápa alapította 1936. március 9-én. Thái Bình és Hưng Yên közigazgatási tartományát foglalja magába Észak-Vietnámban. A 2,9 millió lakosú régióban 132 pap látja el a 135 ezer katolikus hívő (a lakosság 4,6 százaléka) lelkipásztori szolgálatát.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: Fides

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria