„Jézusért teszem” – Lektorokat avattak a munkácsi egyházmegyében

Külhoni – 2022. október 7., péntek | 11:43

Október 2-án, vasárnap az ungvári Szent György-templomban szentmise keretében Lucsok Miklós OP püspök, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora a plébánia hívei közül huszonegy főt avatott fel lektori szolgálatra.

Nem ez volt az első alkalom a munkácsi egyházmegyében, hogy olyan világi személyeket avassanak lektorrá, akik kifejezik beleegyezésüket, hogy így szolgálják Istent, azaz felolvassák Isten igéjét a szentmiséken. „Ez a szolgálat is folyamatos képzést igényel – mondta Petenko Miron plébános. – Továbbra is lesznek találkozóink, hogy elmélyítsük az imádságot és Isten igéjét.”

A szentmise során a 21 új lektor Lucsok Miklós püspök kezéből vette át a Szentírást, melyet a főpásztor e szavak kíséretében adott át nekik:

Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.”

Prédikációjában az egyházmegye apostoli adminisztrátora hangsúlyozta: mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy életünkkel, tetteinkkel dicsőítsük Istent, és tehetségünk legjavát adva szolgáljuk az Egyházat.

Legyen az újonnan felavatott lektorok szolgálata Isten nagyobb dicsőségére!

„Már régóta olvasok a szentmiséken, de most érkezett el annak az ideje, hogy hivatalosan is lektorrá avattak – osztotta meg gondolatait az újonnan felavatottak egyike. – Szeretem a Szentírást szépen, hangsúlyozottan olvasni, mert valóban nem mindegy, hogyan érkezik el Isten szava az emberekhez. Szeretem, ha felnőtt olvassa, ez is egy tanúságtétel. Már nincsen lámpalázam, de ez csak a bérmálás szentsége után változott meg bennem, addig meg sem mertem szólalni, még öt ember előtt sem. Örül a szívem, hogy így is bekapcsolódhatok a szolgálatba. Jézusért teszem, ő úgyis tudja ezt.”

„Gondolom mindenkinek volt olyan érzése még gyermekkorából – kezdi, személyes vallomását Simon Miklós –, hogy most mindenki engem figyel, most mi lesz, mit keresek itt, még a kamera is felvesz. Első érzéseim ezek voltak. Aztán ahogy közelgett a pillanat, megláttam a püspök atyát bent, megjöttek a többiek, a háttérben mondták a rózsafüzért. A bérmálkozásom jutott eszembe. Ezt követően meghittség fogott el. Nagyon jól éreztem magam. Miklós püspök atya prédikációja mintha nekem szólt volna. Hálás vagyok Miron atya plébánosunknak, az ő közbenjárására még egy boldog nappal többet élhettem meg.”

„Kötelesség vagy elkötelezettség? Gőg vagy szolgálat? Nemcsak a szentmise alatt, de a mindennapokban is ott motoszkál a kérdés, és fennáll a választás – osztja meg benyomásait Revallo Nikoletta. – A lektoravatási mise arra mutatott rá, hogy leginkább ajándék, hiszen Krisztus testének tagjai lehetünk más-más adottságokkal, de ugyanazzal a Lélekkel. Csak a szívem és értelmem nyitottságán múlik, hogy teret adok-e az erő, a szeretet és a józanság Lelkének, vagy sem. A Szentlélek a püspök atya által rávilágított arra, hogy

nem lehetek Krisztus szavának hiteles megélője és továbbítója, ha nem táplálkozom a Szentírásból, ha nem érzem át és nem elmélkedek a tanításán.

A hitbeli tudatlanság, lanyhaság és sötétség elhervasztja az emberi lelket, ellenben a megismerés és az ima növeszti és megerősíti a hit csíráját. Mindennap fel kell tennem a kérdést: mit tettem ma annak érdekében, hogy növekedjek a hitben? Az avatás során, amikor rátettem a kezem a Szentírásra, tudatosult bennem, hogy a keresztség által Krisztus prófétai küldetésében való részesedni hatalmas kegyelem, de egyben felelősség is, amit a mai világban uralkodó ellentmondások közepette különösen fontos megélni.”

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria