„A Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten szavává” – Isten igéjének vasárnapja Nagybecskereken

Külhoni – 2021. január 25., hétfő | 20:33

A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, a Biblia az Úr népének könyve. Isten igéje egyesíti a hívőket, egyetlen néppé teszi őket – mondta homíliájában Német László SVD megyéspüspök a nagybecskereki székesegyházban január 24-én, Isten igéjének vasárnapján.

2019. szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyben elrendelte Isten igéjének vasárnapját, amelyet az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez – emlékeztetett szentbeszédének elején a főpásztor. – A pápa apostoli levelében a II. vatikáni zsinatra utal, amely új lendületet adott a Szentírás újrafelfedezésének a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúcióval. E folyamat fontos mérföldköve volt a XVI. Benedek által összehívott 2008-as püspöki szinódus, amely „Isten szavát értelmezte az Egyház életében és küldetésében”. Az ebből született Verbum Domini apostoli buzdítás Ferenc pápa szerint „nélkülözhetetlen tanítás a közösségek számára, mert elmélyíti Isten igéjének átalakító erejét, és főként a liturgikus cselekményben mutatkozik meg annak valóban szentségi jellege.”

Német László püspök kiemelte: az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére. Január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.

Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét

– fogalmazott a főpásztor. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az apostoli levél kitér az emmauszi tanítványok története alapján az írások kifejtése és az Eucharisztia kapcsolatára. Német László püspök ennek kapcsán arra buzdította a hívőket, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást és járuljanak szentáldozáshoz.

„Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat” (Lk 24,45) – emlékeztetett a szónok Lukács evangéliumának részletére, majd a II. vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciójára az isteni kinyilatkoztatásról (21), mely szerint: az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent liturgiában, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek.

Isten igéje tevékeny szeretetre hív, és az irgalom gyakorlására. Éppen

az üdvösség céljának elérése érdekében a Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten szavává.

A Szentlélek szerepe nélkül könnyen kapunk fundamentalista magyarázatot, amelytől távol kell maradni, ahogy Pál apostol is emlékeztet: „A betű öl, a Lélek éltet” (2Kor 3,6) – hangsúlyozta homíliájában a nagybecskereki egyházmegye püspöke.

A szentmise végén a hívek a főpásztorral együtt imádkozták a zsinati ima második szakaszát abban a reményben, hogy május 28. és 30. között lezárul a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinata, amelynek időpontját a koronavírus-járvány miatt kellett elhalasztani.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria