Tizenöt éve alakult meg a felvidéki Pázmaneum Polgári Társulás

Külhoni – 2020. október 3., szombat | 13:32

2005. október 2-án a bakai plébánián tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás. Az alakuló közgyűlésen a jelen lévő papok és világiak közösen meghatározták a csoport célkitűzéseit, és az engedélyztetés után a Pázmaneum megkezdhette működését a Felvidéken.

A Pázmaneum célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a keresztény erkölcs szellemében. A szervezet tagja lehet mindenki, aki egyetért az alapszabállyal, részt akar venni megvalósításában és nem támogat (és a múltban sem támogatott) rasszista, kommunista, fasiszta vagy más erőszakos ideológiát. A Pázmaneum elnöke Karaffa János plébános.

Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést indítottak 2007-ben, először Egyházgellében, majd Zselízen, Komáromban és Szőgyénben. 2008 márciusában a Rákóczi Szövetség Esterházy-emlékéremmel tüntette ki a társulást, mely felemelte szavát és aláírásokat gyűjtött a 2008-as egyházmegyei szétdarabolás ellen. 2011-ben Esterházy-domborművet avattak Dunaszerdahelyen a Fő utcán, amely Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.

2012-ben Ex-Libris Díjban részesültek, amelyet a Pozsonyi Casinóban vehettek át november 15-én Gubcsi Lajos alapítótól. Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért díjrendszerbe tartozik. 2015-ben Dunaszerdahely polgármesterének, Hájos Zoltánnak Polgármesteri Díjában részesült a Pázmaneum Polgári Társulás: a város kulturális fejlődése terén elért kimagasló és aktív munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

Bevezették Dunaszerdahelyen a magyar kultúra napját és a Trianon-gyásznapi gyertyagyújtást. Minden évben felhívják a szülők figyelmét a magyar iskolai beiratkozások kapcsán az anyanyelvi oktatás fontosságára. Karitatív tevékenységet is folytatnak; gyűjtöttek a kárpátaljai magyaroknak, izomsorvadásban szenvedő kisfiúnak és Böjte Csaba árváinak is. A csoport képviselői aktívan bekapcsolódtak a különböző társadalmi és egyházi rendezvények megszervezésébe.

Számos kiadványt is megjelentett a tizenöt év alatt a dunaszerdahelyi székhelyű társulás. Minden évben kiadja a Regnum Marianum Kalendáriumot, illetve különböző imafüzeteket, tanulmányi füzeteket is szerkeszt.

Az ifjúság terén a ministránsoknak szerveznek számos programot több társzervező, elsősorban a Jópásztor Alapítvány segítségével. Többször is részt vettek a római nemzetközi ministráns zarándoklaton a felvidéki magyar ministránsokkal, illetve minden évben focinapot és olimpiát rendeznek a fiataloknak.

Az imakilencedek alkalmával mindig más és más szándékra imádkoznak különböző egyházközségekben. A Komáromi Imanapok szervezését is átvették, és magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét a bazilikában Jó Pásztor vasárnapján.

Adományokból, a személyi jövedelemadó 2 százalékának a felajánlásából, illetve pályázatok révén tartja fenn magát a szervezet. Sikeres pályázatok révén a legfőbb támogatók a Bethlen Gábor Alap és Dunaszerdahely városa.

A tizenöt év alatt számos egyházi és társadalmi rendezvényt szerveztek a Felvidéken és az anyaországban is a Pázmaneum képviselői, melyeken a keresztény konzervatív értékek megtartása és továbbadása kapott hangsúlyos szerepet. A társulás Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségét továbbra is őrzi és ápolja, és ennek szellemében dolgozik majd a jövőben.

A 2020-as esztendő elején sikeresen megvalósult két nagy rendezvényük is, a magyar kultúra napja és a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A járványhelyzet miatt tavasszal csak online közvetíthették a Komáromi Imanapok szentmiséjét és egyéb liturgikus cselekményeket. Június 4-én viszont a csendes megemlékezésre több százan érkeztek a dunaszerdahelyi Trianon-emlékfához, hogy közösen tegyenek hitet a száz évvel ezelőtti csonkítás évfordulóján magyarságról, szülőföldön való megmaradásról, a szülőföldhöz való ragaszkodásról.

Idén egy Dunaszerdahelyen található képfülke felújítását tűzte ki célul a szervezet; a munkálatok jól haladnak. Az elnökség bízik benne, hogy az alapítás tizenötödik évfordulója kapcsán tervezett ünnepséget szentmisével együtt mihamarabb megrendezhetik és hálát adhatnak az elmúlt esztendőkért.

A Pázmaneum Polgári Társulás a jövőben is szolgálni kívánja az összmagyarságot, legfőképpen a felvidéki magyar közösséget és Dunaszerdahely polgárait.

Forrás és fotó: Pázmaneum Polgári Társulás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria