90 éve alakult meg a Párizsi Magyar Katolikus Misszió

Külhoni – 2017. október 26., csütörtök | 17:40

Bár tavaly szeptember óta a Párizsi Magyar Katolikus Missziónak nincs plébánosa, a francia fővárosban élő magyar katolikusok ünnepségsorozatot szerveztek a misszió létrejöttének 90. évfordulója alkalmából.

1927. november 13-án a Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett Sarlay Géza plébános celebrálta az első magyar nyelvű misét Párizs 6. kerületében, az egykori jezsuita templomban. Így jött létre a Párizsi Magyar Katolikus Misszió. 1945-ig egymást váltották itt a Magyarországról kiküldött plébánosok a szolgálatban. Azonban a második világháború után – a jól ismert politikai okok miatt – az anyaország egyháza már nem tudott gondoskodni a Franciaországba került magyar hívekről, ezért a Vatikán az ott élők lelkigondozásával az ugyancsak emigrációban élő magyar plébánosokat bízta meg. A rendszerváltás idején is egy ilyen magyar plébános, Molnár Ottó atya vezette a missziót, aki 23 éven keresztül, 2009-ig fáradhatatlanul végezte szolgálatát. Távozása után, a magyar egyház javaslatára, három plébános követte egymást a párizsi érsekség kinevezése alapján 2016 augusztusáig. 2016 szeptembere óta azonban a franciaországi magyar hívek lelkipásztor nélkül maradtak.

Mivel nincs kinevezett magyar lelkipásztor, aki egyben az egyháztanács elnöke is lenne, a misszió működését ettől kezdve a párizsi érsekség által kinevezett gazdasági és pasztorális tanács alelnökei, Gonthier-Romhányi Anna és Szinyei Melinda, valamint a tiszteletbeli elnök, Leh Tibor Louis biztosítják az önkéntes tagokkal együtt. A hívek lelkigondozását havi rendszerességgel egy-egy meghívott magyar pap látja el, aki a diákoknak is tart hitoktatást.

Az így kialakult nehéz helyzet ellenére úgy határozott az egyháztanács, hogy emlékezetes programokkal ünneplik meg a misszió létrejöttének 90. évfordulóját.

Az ünnepségsorozat kezdeteként irodalmi pályázatot hirdettek. A cél a nyolcvanas évek missziójának felidézése volt. Emellett a már hosszú ideje működő magyar iskola tanárairól, diákjairól is született egy időrendi összefoglaló. Ezt követően a szintén felhívásra összegyűlt fényképekből szerveztek kiállítást.

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén szentmisét tartottak. A misszió székhelyétől nem messze levő Sainte-Elisabeth de Hongrie (Magyarországi Szent Erzsébet)-templom plébánosa, a magyar közösség barátja, a francia Xavier Snoëk felajánlotta, hogy híveivel együtt tartsák meg templomában az ünnepi magyar–francia nagymisét. A főcelebráns Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök volt.

A párizsi magyar lelkészség elhúzódó nehézségei ellenére örömmel érkeztem ide, hogy megemlékezzünk a Párizsi Magyar Katolikus Misszió létrejöttének 90. évfordulójáról és hálát adjunk Istennek mindazért a lelki, szellemi, kulturális és karitatív tevékenységért, amelyet ez a misszió kezdettől fogva kifejtett a francia fővárosban és környékén – fogalmazott szentbeszédében a püspök.

A szentmisén jelen volt a máltai lovagok küldöttsége, közreműködött a pannonhalmi apátság fiúkórusa.

A szentmisét követő díszebéden Cserháti Ferenc püspök mellett a magyar diplomáciai kar – Károlyi György nagykövet, Lengyel Zita főkonzul, Posgai András katonai attasé és Havasi János, a Balassi Intézet igazgatója – is részt vett, a francia egyházat a Migránsok Pasztorációja szervezet igazgatóhelyettese, Christine Kohler nővér képviselte. Ekkor került sor a fotókiállítás megnyitására is.

A hívek kérdéseire válaszolva Cserháti Ferenc elmondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy elkötelezett magyar plébánost találjon a Párizsi Magyar Katolikus Misszió jövőbeni vezetésére. Kérte, folytassák tovább a munkát, és őrizzék meg a reményüket.

Október 10. és 12. között egy kis csoport római zarándokúton vett részt a misszió fennmaradásáért imádkozva. A Szent Péter téren jelen voltak Ferenc pápa audienciáján, valamint Németh László olaszországi magyar főlelkész celebrált szentmisét számukra a Szent István Ház kápolnájában.

A jubileumi ünnepsorozat lezárásaként október 15-én ünnepi szentmise keretében emlékeztek az ’56-os forradalomra. A szentmisét Molnár Ottó egykori plébános mutatta be. A szertartás után Sujánszky Jenő ’56-os szabadságharcos mondott beszédet, majd megkoszorúzták Mindszenty bíboros emléktábláját.

Az este folyamán az 1956-os Magyar Forradalom Francia–Magyar Emlékbizottsága, a magyar és a francia állam képviselői a Párizsi Magyar Katolikus Misszió tagjaival együtt emlékeztek a forradalom hőseire. A diadalívnél tartott koszorúzást követően meggyújtották az öröklángot a magyar forradalom hősi halált halt mártírjai tiszteletére.

Forrás és fotó: Párizsi Magyar Katolikus Misszió Egyháztanácsa

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria