A buziásfürdői katolikus templom búcsúünnepe a város ünnepe is

Külhoni – 2022. szeptember 12., hétfő | 9:01

A buziásfürdői római katolikus templom főoltárán található festmény a Szűzanyát ábrázolja, karján a kisded Jézussal; köröttük angyalok. A templomot Szűz Mária Szent Neve ünnepe alkalmából szentelték fel, a város római katolikus közösségét Szűz Mária oltalmába helyezték. Az idei búcsúünnepen, szeptember 4-én Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatott be szentmisét Buziásfürdőn.

A főpásztort Vodila Szilárd Jenő helyi plébános üdvözölte, aki hangsúlyozta: a hívek mindig örömmel fogadják körükben a megyéspüspököt, mert szavai bátorítón, ösztönzőleg hatnak, hogy a nehéz idők ellenére se csüggedjenek el.

A plébános köszöntötte a német népviseletbe öltözött gyermekeket és fiatalokat, akik közül sokan az ortodox vallásfelekezethez tartoznak, de úgy döntöttek, hogy e napon együtt ünnepelnek a római katolikus közösséggel.

A szentmisén koncelebrált Josef Gander svájci lelkipásztor.

Homíliájában Pál József Csaba püspök az evangéliumi részhez kapcsolódóan három gondolatot emelt ki: Istent mindig az élet középpontjába helyezni, hordozni a keresztet és Isten követése mellett dönteni.

„A Krisztussal való találkozás alapvető az életben. Ti, akik ma eljöttetek ide, és olyan szép volt, ahogyan zeneszóval, boldogan, népviseletben vonultatok végig a városon, a jelenlétetek által széppé tettétek a templom ünnepét. Ez az ünnep nemcsak arra hív, hogy egy adott napon örüljünk és boldogok legyünk, hanem mindennap.

Legyünk azok az emberek, akik büszkék arra, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak, és követik őt a mindennapi életükben.

Ma itt, ebben a templomban kérjük ezt a kegyelmet” – buzdított szentbeszédében a főpásztor.

A liturgia zenei szolgálatát a templomi énekkar látta el  Bajkai-Fábián Róbert, a temesvári Szent György-székesegyház orgonistája vezetésével.

A búcsúi szentmisén részt vett Ovidiu Ganț parlamenti képviselő, a Romániai Német Demokrata Fórum (FDGR) képviselője; Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke és Eda-Ioana Kurz asszony, a buziásfürdői Német Demokrata Fórum elnöke.

A szentmise végén a megyéspüspök megáldotta a Kirchweih-fát, majd a színes népviseletbe öltözött gyermekek és fiatalok rövid táncot mutattak be a temesvári Banater Musikanten együttes kíséretében.

Ezt követően a jelenlévők a város két ortodox templomához vonultak, ahol Mircea Maier plébános és Sergiu-Marian Zaharia plébános fogadta őket.

A két templom előtt az ortodox papok és  Pál József Csaba temesvári megyéspüspök áldásában részesültek a hívek.

A helyi hatóságok és a különböző vallási felekezetek közösségei együttműködésének és a szervezésben való részvételüknek köszönhetően a buziásfürdői római katolikus templom búcsúünnepe a város ünnepévé vált.

Forrás és fotó: Gerhardus.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria