A ciszterciek családjába fogadták Brenner József atyát Heiligenkreuzban

Külhoni – 2023. szeptember 29., péntek | 14:42

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe alkalmából szeptember 16–17-én búcsút tartottak az alsó-ausztriai Heiligenkreuzban, a 890 éves ciszterci apátságban. Vasárnap 15 órakor Maximilian Heim OCist apát mutatott be ünnepi szentmisét, melyen mások mellett Brenner József, a szombathely-vasvári székeskáptalan nagyprépostja díszvendégként, vértanú testvérének tiszteletét is kifejezve koncelebrált.

A templomi ünnepséget követően nagyszámú zarándok kíséretében, körmenetben vitték át a Szent Kereszt-ereklyét, valamint Boldog Brenner Anasztáz János vértanú és Boldog Maria Gabriella Sagheddu (20. századi olasz trappista nővér, aki életét Istennek ajánlotta a keresztények egységéért; II. János Pál pápa 1983-ban avatta boldoggá) ereklyéit az újra megnyitott és felújított Szent Kereszt-templomba (Kreuzkirche), ahol megáldották az oltárképeket, Clemens Maria Fuchs osztrák festőművész alkotásait.

Az apátsági templom háromszáz évig Heiligenkreuz plébániatemploma is volt. 1982-ben az apátsági templom mellett külön plébániatemplomként épült fel a Szent Kereszt-templom (Kreuzkirche), amely méltó szentélyt ad az ereklyéknek.

A ciszterci rend Szent Keresztről nevezett, Miasszonyunknak szentelt heiligenkreuzi apátsága különösen is tiszteli és őrzi Boldog Brenner János (Anasztáz OCist) atya emlékét. Szoros kapcsolatot ápolnak testvérével, Brenner József atyával, aki emlékezéseivel is segíti a vértanú megismerését, megismertetését, és meghívottként több alkalommal személyesen is részt vett az apátság ünnepségein. Több ilyen esemény volt a közelmúltban is: 2021. október 5-én a boldoggá avatott ereklyéjének elhelyezése a román-gótikus apátsági templomban, valamint a Pater Anastasius János Brenner Haus elnevezésű kollégium alapkövének elhelyezése. 2022. szeptember 17-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén felszentelték a már elkészült ciszterci főiskolai kollégiumot. Ugyanekkor jelent meg Boldog Brenner János lelki naplójának német nyelvű kiadása (Die Botschaft des seligen Pater Anasztáz János Brenner), valamint megszentelték a Szent Kereszt plébániai templom felújítása keretében tervezett új oltárképet.

E sokalakos képen Jézus Krisztus keresztről való levételét ábrázolta Clemens Maria Fuchs osztrák festőművész; a szereplők között az egyik kiemelt alak Boldog Brenner János, aki a képen Krisztus lábát tartja a kezében. Az akkor még csak maketten bemutatott teljes templomi átalakítás és a tervezett faliképek mára már elkészültek.

Az oltárkép centrumában a tabernákulum áll, benne az Oltáriszentég. Előtte látható a Szent Kereszt-ereklye, közvetlenül a Megfeszített szívsebe alatt. A tabernákulum ajtaja mintegy bejárata a kompozíciónak, és olyan személyek veszik körül, akik Isten szeretetének legnagyobb misztériumába vezetnek. Legfelül a Szentháromságból kiáradó fény világítja meg a képet, középen van a megfeszített és feltámadt Krisztus, az odaadás gesztusával. Az Atya, aki feláldozta értünk Fiát, tartja Krisztust. Az Atya és Fiú Lelke galamb formájában az Istenanya felé fordul, aki a kereszt alatt áll és tartja Fia kezét. Bal kezével érinti meg Fiát, ami arra utal, hogy ő egészen közel van a megváltás titkához. Mária jobb kezét áldóan Boldog Maria Gabriella Sagheddu fátyla fölé tartja, a Szentlélek rózsaesőjében, ami a szeretet és tisztaság kegyelmét szimbolizálja. A boldoggá avatott Istenanya oltalmazó köpenyében pihen, a ciszterci nővérek fehér habitusában. Jobbjában a rózsafüzért tartja, balját szívéhez emeli, az Isten akaratának történő odaadás jeleként, hogy életét az Egyház egységéért adja. A Szentháromságból áradó fény egészen megvilágítja Boldog Brenner János (Anasztáz OCist) arcát, aki a ciszterciek fiatal mártírja: 1957. december 17-én éjszaka, a kommunista uralom idején, Szentgotthárd közelében életét adta az eucharisztiáért. Ő szintén a ciszterciek fehér habitusában látható, amelyet a diktatúra miatt sohasem viselhetett, noha haláláig kinyilvánította a rendhez fűződő szeretetét és odatartozását.

Az idei Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Brenner József nagyprépostot azzal is megtisztelték, hogy a ciszterci család tagjává avatták, ünnepélyes keretek között, a priorátus nagytermében, díszes okmány és kitűző átadásával. A dokumentumban az áll, hogy a megnevezett személy a ciszterci közösséghez sok éven keresztül közel állt, és őt a ciszterci családba ünnepélyesen felvették. Szentmiséiken és zsolozsmáikban mint családtagról megemlékeznek, majd a világból való távozása hírét megkapva lelki üdvéért imádkozik a közösség. Mindezt egy könyvben az érintett is aláírta. A dokumentum emlékképén a Szűzanya köpenye alatt az ő családja látható.

A latin nyelvű irat magában foglalja a Szent Kereszt-templom rövid történetét, amely eredetileg temetőkápolna volt. A renovált és felújított templom az előző évben bemutatott és mostanra elkészült képekkel gazdagodott. A főoltáron a kép felett a Szent Kereszt-ereklye, az oltáron pedig Boldog Gabriella Sagheddu és Boldog Brenner János Anasztáz ereklyéjét helyezték el.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén nem a keresztet magasztaljuk, hanem azt, aki egykor rajta függött, és ezzel megváltotta a világot. A heiligenkreuzi ciszterci ünnepi liturgia és búcsú, valamint a hozzá kapcsolódó kulturális programok jó lehetőséget adtak a zarándoknak a méltó ünnepléshez.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Pácz Miklós

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria