A kispapokat a gyakorlati évükben segítő plébánosok találkoztak Székelyudvarhelyen

Külhoni – 2022. június 13., hétfő | 11:13

A papságra készülő, gyakorlati éves kispapokat kísérő plébánosok találkozóját tartották június 8-án Székelyudvarhelyen, a Szent Pio lelkigyakorlatos házban a gyulafehérvári papi szeminárium elöljárói és Kovács Gergely érsek részvételével. A találkozó részeként konzultációt folytattak a papképzésből aktív részt vállaló plébánosokkal, hogy minél időszerűbb legyen a papi formáció.

A hosszú éveken át tartó papképzés részeként 1996-tól vezették be a kispapok részére az úgynevezett gyakorlati-pasztorális évet, melynek során a kispapok a negyedévet követően eleinte egy plébánián és egy szociális intézményben, az utóbbi években két plébánián teljesítenek fél év szolgálatot, azt követően pedig még két évig a szemináriumban készülnek a papságra.

A pasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok neveléséért, bevezeti a növendékeket a papi élet gyakorlati részébe, így a papságra készülők nemcsak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is találkoznak a rájuk váró kihívásokkal, feladatokkal.

A világjárvány miatti kényszerű szünet után idén újból megszervezték a gyakorlati éveseket kísérő plébánosok találkozóját. Az eseményen részt vett Kovács Gergely érsek, a szeminárium elöljárói: András István rektor; Diósi Dávid vicerektor; Kiss Endre spirituális; Lukács Róbert általános helynök, a pasztorális évért felelős teológiai tanár; valamint az idei év gyakorlati éveseinek kísérő plébánosai: Bálint István székelykeresztúri, Csont Ede tusnádi, Göthér Gergely csíksomlyói, László Attila kolozsvár-belvárosi, Péter Arthur kovásznai és Salamon József gyimesbükki plébános. Együtt tekintettek vissza az elmúlt évre, értékelték az eltelt időszakot és emellett közösen gondolkodtak a papképzés jövőjéről is.

Konzultációt folytattak a papképzésből aktív részt vállaló plébánosokkal, hogy a megújuló nevelői-oktatói munka minél összehangoltabban működjön és mindenben megfeleljen a szentszéki követelményeknek, illetve a jelenkor kihívásainak. A konzultáció eredményeként összegezték mindazokat a meglátásokat, ötleteket, amelyek a gyulafehérvári papképzés megújulását szolgálják, hogy a négy erdélyi egyházmegye fiataljait minél jobban felkészítsék a papi életre, egyre szorosabban együttműködve a gyakorlati részért felelős lelkipásztorokkal, akik közül többen már több mint egy évtizede vállalják a papságra készülő szeminaristák kísérését.

Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelen lévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak, hogy egy-egy kispap fél évig a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét. Hangsúlyozta, hogy az anyagiakat és energiát is felemésztő szolgálat nagy felelősséggel is jár, hiszen a hivatások formálódásának folyamatában a felelős lelkipásztoroknak nagy szerepe van, ők vezetik be a fiatalokat a lelkipásztori élet örömeibe és kihívásaiba.

Forrás és fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria